Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo je Božie Kráľovstvo?

Čo je Božie Kráľovstvo?

AKÉ hrozné nešťastie postihlo ľudstvo na počiatku jeho dejín! Jeden anjel sa vzbúril proti Tomu, kto ho vytvoril. Tento vzbúrenec naviedol prvú ženu Evu, aby jedla zakázané ovocie. Zmieňujúc sa o nej a o jej manželovi Adamovi, jej tento anjel povedal: „Určite nezomriete. Boh totiž vie, že v ten deň, keď z neho zjete, celkom istotne sa vám otvoria oči a celkom istotne budete ako Boh a budete poznať dobré a zlé.“ ​(1. Mojžišova 2:16, 17; 3:1–5) Tento anjel sa stal známym ako Diabol a Satan. — Zjavenie 12:9.

Venovala Eva pozornosť Satanovým slovám? Biblia hovorí: „Žena... videla, že strom je dobrý na jedenie a že je niečím túžobným pre oči, áno, strom bol žiadúci na pohľad. Tak si začala brať z jeho ovocia a jedla ho. Potom z toho dala aj svojmu manželovi, keď bol s ňou, a on ho začal jesť.“ ​(1. Mojžišova 3:6) Áno, prvá dvojica, Adam a Eva, sa k Satanovi v jeho vzbure pripojila. Výsledkom bolo, že stratili raj pre seba i pre svojich potomkov. Deti, ktoré sa mali rodiť dokonalé a s vyhliadkou na večný život, zdedili hriech a smrť. — Rimanom 5:12.

Ako na to zareagoval Jehova Boh, Zvrchovaný Vládca vesmíru? Rozhodol sa urobiť opatrenie na odpustenie hriechov. (Rimanom 5:8) Jehova Boh zriadil tiež vládne usporiadanie, ktoré by túto situáciu vyriešilo. Toto usporiadanie sa nazýva „Božie kráľovstvo“. (Lukáš 21:31) Keďže toto Kráľovstvo bolo zriadené ako podporné vo vzťahu k Božej univerzálnej vláde, má konkrétny účel.

Aký je účel Božieho Kráľovstva? Napríklad čím sa táto vláda vyznačuje v porovnaní s ľudskou vládou? Kedy malo toto Kráľovstvo začať vládnuť? Tieto otázky rozoberá nasledujúci článok.