Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mimobiblická zmienka o ľude zvanom Izrael

Mimobiblická zmienka o ľude zvanom Izrael

 Mimobiblická zmienka o ľude zvanom Izrael

V KÁHIRSKOM múzeu v Egypte sa nachádza jedna žulová stéla, ktorá pripomína víťazstvá faraóna Merenptaha. Učenci odhadujú, že tento trinásty syn Ramesseho II. vládol približne v období rokov 1212 až 1202 pred n. l. — na konci obdobia sudcov starovekého Izraela. Na posledných dvoch riadkoch Merenptahovej stély je napísané: „Kanaan je vyplienený každým druhom spustošenia. Aškelón je obsadený, Gezer dobytý [a] z Janoamu nezostalo nič. Izrael je spustošený, jeho semena viac niet.“

Čo znamená slovo „Izrael“ v tomto kontexte? Pri písaní hieroglyfov sa k znakom pre jednotlivé slová pridávali niektoré znaky, takzvané determinatívy, ktoré sa nevyslovovali a naznačovali, do ktorej kategórie tieto slová patria. V diele The Rise of Ancient Israel (Vzostup starovekého Izraela) sa píše: „K trom zo štyroch výrazov — Aškelón, Gezer a Janoam — je pripojený determinatív, ktorý nám napovedá, že ide o mestá... Determinatív pripojený k slovu Izrael však naznačuje, že ide o ľud.“ — Kurzíva od nás.

Aký je význam textu na spomínanej stéle? Vydavateľ a spisovateľ Hershel Shanks hovorí: „Merenptahova stéla ukazuje, že v roku 1212 pred n. l. existoval ľud zvaný Izrael a že egyptský faraón o ňom nielenže vedel, ale mal pocit, že stojí za to chváliť sa porážkou [tohto národa] v boji.“ William G. Dever, profesor archeológie Blízkeho východu, sa k tomu vyjadruje: „Merenptahova stéla nám hovorí jednoznačne: V Kanaane existuje ľud, ktorý sám seba nazýva ‚Izraelom‘, a preto ho tak nazývajú aj Egypťania — a tým koniec koncov sotva išlo o to, aby potvrdili pravosť Biblie, a určite by si nevymysleli taký konkrétny a jedinečný ľud ako ‚Izrael‘ pre účely svojej propagandy.“

Prvýkrát sa v Biblii spomína slovo Izrael ako meno, ktoré bolo dané patriarchovi Jakobovi. Potomkovia Jakobových dvanástich synov sa stali známymi ako „synovia Izraela“. (1. Mojžišova 32:22–28, 32; 35:9, 10) Neskôr slovo „Izrael“ použil prorok Mojžiš a egyptský faraón, keď hovorili o týchto potomkoch Jakoba. (2. Mojžišova 5:1, 2) Merenptahova stéla je najstaršou známou mimobiblickou zmienkou o ľude zvanom Izrael.

[Obrázky na strane 24]

Merenptahova stéla

Kombinácia posledných troch znakov (sprava doľava) — zahnutej vrhacej palice a sediaceho muža a ženy — označuje Izrael za cudzí ľud

[Prameň ilustrácie]

Egyptské národné múzeum, Káhira, Egypt/​Giraudon/​The Bridgeman Art Library