Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Čo mal Ježiš na mysli, keď Nikodémovi povedal: „Nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka“? — Ján 3:13.

Keď Ježiš vyriekol tieto slová, bol na zemi a ešte nevystúpil, čiže sa nevrátil do neba. No kontext a to, čo vieme o Ježišovi, nám môže pomôcť tieto slová pochopiť.

Ježiš slovami, že „zostúpil z neba“, poukázal na to, že predtým žil v duchovnej ríši so svojím Otcom. No v stanovenom čase bol jeho život prenesený do lona Márie, aby sa mohol narodiť ako človek. (Lukáš 1:30–35; Galaťanom 4:4; Hebrejom 2:9, 14, 17) Po smrti mal byť vzkriesený ako duchovný tvor a vrátiť sa k Jehovovi. Preto sa krátko predtým než bol usmrtený, mohol modliť: „Otče, a teraz ma osláv vedľa seba slávou, ktorú som mal vedľa teba, skôr ako bol svet.“ — Ján 17:5; Rimanom 6:4, 9; Hebrejom 9:24; 1. Petra 3:18.

V čase, keď sa Ježiš rozprával s Nikodémom, farizejom a učiteľom v Izraeli, sa ešte nevrátil do neba. Je pravda, že dovtedy žiaden človek, ktorý zomrel, nevystúpil do neba, do duchovnej ríše. Samotný Ježiš povedal, že aj keď Ján Krstiteľ bol neporovnateľným Božím prorokom, „ten, ktorý je menší v nebeskom kráľovstve, je väčší ako on“. (Matúš 11:11) A apoštol Peter vysvetlil, že aj verný kráľ Dávid zomrel a je stále v hrobke; nevystúpil do neba. (Skutky 2:29, 34) Prečo napríklad Dávid, Ján Krstiteľ a ďalší muži viery, ktorí zomreli pred Ježišom, nešli do neba? Lebo zomreli ešte predtým, než Ježiš zasvätil cestu, čiže umožnil ľuďom, aby boli vzkriesení k nebeskému životu. Apoštol Pavol napísal, že Ježiš ako predchodca „zasvätil... novú a živú cestu“ do neba. — Hebrejom 6:19, 20; 9:24; 10:19, 20.

Čo mal teda Ježiš na mysli, keď ešte pred svojou smrťou a vzkriesením Nikodémovi povedal: „Nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka“? (Ján 3:13) Zamyslime sa nad tým, o čom Ježiš s Nikodémom hovoril.

Keď tento židovský vládca prišiel pod rúškom tmy za Ježišom, Ježiš mu povedal: „Pravdivo, pravdivo ti hovorím: Ak sa nenarodí niekto znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ ​(Ján 3:3) Nikodém sa nato opýtal: ‚Ako sa to môže stať? Ako sa človek môže druhý raz narodiť?‘ Nepochopil učenie od Boha, že je možné, aby človek bol v Božom Kráľovstve. Mohol to nejako pochopiť? Nuž z ľudského hľadiska nie; žiaden človek ho o tom nemohol poučiť, pretože nikto nebol v nebi, a tak nemohol vedieť nič o tom, ako sa dostať do Kráľovstva. Jedinou výnimkou bol Ježiš. Nikodéma a ďalších mohol vyučovať preto, lebo zostúpil z neba a bol spôsobilý učiť tieto veci.

Otázka týkajúca sa tohto textu poukazuje na jednu dôležitú vec v súvislosti so štúdiom Božieho Slova. Nie je rozumné spochybňovať nejakú jeho časť len preto, že sa zdá ťažko pochopiteľná. To, čo Biblia hovorí na jednom mieste, nám musia osvetliť iné jej časti a musí to byť v súlade s nimi. Navyše, keď vezmeme do úvahy kontext — teda situáciu alebo to, čo sa rozoberalo —, často nám to môže pomôcť nájsť rozumné a logické vysvetlenie nejasného textu.