Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Viete dobre komunikovať?

Viete dobre komunikovať?

 Viete dobre komunikovať?

„ĽÚBOSTNÝ list 60-ročného človeka.“ To bol názov súťaže, ktorú pred niekoľkými rokmi usporiadala jedna banka v Japonsku. Povzbudzovala Japoncov vo veku 50 až 70 rokov, aby svojim manželským partnerom vyjadrili, „čo k nim naozaj cítia“. Jeden súťažiaci napísal svojej manželke: „Možno sa budeš smiať, ale musím Ti to povedať, a to poriadne nahlas: Ďakujem Ti, že si sa za mňa vydala.“

V niektorých kultúrach, napríklad aj v Ázii, sú ľudia odrádzaní od toho, aby otvorene vyjadrovali svoje pocity. Napriek tomu sa do spomínanej súťaže s ľúbostnými listami zapojilo vyše 15 000 ľudí. Súťaž sa ľuďom tak zapáčila, že bola usporiadaná ďalšia takáto súťaž a na základe listov boli vydané knihy. To naznačuje, že mnohí ľudia si v kútiku srdca želajú vyjadriť milovanému manželskému partnerovi, čo k nemu cítia. No ďalší sa tomu bránia. Prečo? Zrejme preto, že vyjadriť svoje pocity druhému človeku — napríklad manželskému partnerovi — tak, aby im porozumel, si vyžaduje isté úsilie a zručnosť.

Hitoši Kato, autor knihy o dôchodkovom veku, hovorí, že na mnohé rozvodové konania medzi staršími manželmi v Japonsku dávajú podnet manželky, pretože sa v nich v priebehu rokov nahromadila nevraživosť. Hovorí: „Ale je to tiež výsledok toho, že v krízových situáciách si manželia svoj problém nevydiskutovali.“

Keď nastane čas odísť do dôchodku, môže byť manžel dosť prekvapený, keď mu  manželka podá kópiu žiadosti o rozvod. Manželia možno celé roky nehovorili o tom, čo k sebe cítia. Azda sa snažili vyjadriť svoje pocity, ale nedokázali viesť rozhovor v pozitívnom duchu. Namiesto toho, že by rozhovory utužili ich vzťah, opakovane sa končili hádkou.

Ako môžu manželia a manželky pokojne riešiť nezhody a hovoriť o svojich pocitoch príjemným spôsobom? Možno vás zaujme, že najlepšie rady neobsahuje nejaká nedávno vydaná kniha niektorého manželského poradcu, ale staroveká kniha, ktorú si ľudia už stáročia vážia — Biblia.