Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Oddych a zábava, ktoré prinášajú zdravé osvieženie

Oddych a zábava, ktoré prinášajú zdravé osvieženie

 Oddych a zábava, ktoré prinášajú zdravé osvieženie

„Či jete alebo pijete alebo robíte čokoľvek iné, všetko robte na Božiu slávu.“ — 1. KORINŤANOM 10:31.

1, 2. Prečo možno príjemné činnosti považovať za „dar od Boha“, ale aké upozornenie dáva Biblia?

JE PRIRODZENÉ, že sa chceme venovať činnostiam, ktoré prinášajú radosť. Náš šťastný Boh, Jehova, chce, aby sme sa tešili zo života, a dáva nám množstvo vecí, vďaka ktorým je to možné. (1. Timotejovi 1:11; 6:17) Múdry kráľ Šalamún napísal: „Spoznal som, že nie je pre [ľudí] nič lepšie, než aby sa radovali... a každý človek by mal jesť a piť a vidieť dobré za všetku svoju tvrdú prácu. Je to dar od Boha.“ — Kazateľ 3:12, 13.

Také radostné chvíle, keď sa človek zastaví, aby pouvažoval nad dobrou prácou, ktorú vykonal, sú naozaj osviežujúce, zvlášť v príjemnej spoločnosti rodiny a priateľov. Právom ich možno považovať za „dar od Boha“. Ale to, že Stvoriteľ nás tak hojne obdarúva, nám nedáva oprávnenie oddávať sa neviazanej zábave. Biblia odsudzuje opilstvo, prejedanie sa a nemravnosť a upozorňuje, že tí, ktorí sa dopúšťajú takých vecí, „nezdedia Božie kráľovstvo“. — 1. Korinťanom 6:9, 10; Príslovia 23:20, 21; 1. Petra 4:1–4.

3. Čo nám pomôže zostať duchovne bdelými a stále mať na mysli Jehovov veľký deň?

V týchto kritických posledných dňoch je pre kresťanov ťažšie ako kedykoľvek predtým žiť v tomto skazenom svete a pritom odmietať jeho praktiky. (Ján 17:15, 16) Tak ako bolo predpovedané, ľudia v dnešných dňoch ‚milujú rozkoše viac ako Boha‘ a to sa prejavuje až do tej miery, že si ‚nevšímajú‘ dôkazy, že „veľké súženie“ je priamo pred nami. (2. Timotejovi 3:4, 5; Matúš 24:21, 37–39) Ježiš svojich nasledovníkov upozorňoval: „Dávajte si... pozor na seba, aby vaše srdce nebolo nikdy preťažené prejedaním a prílišným pitím a úzkostlivými životnými starosťami, a náhle, v jednom okamihu, by na vás prišiel ten deň ako osídlo.“ ​(Lukáš 21:34, 35) Ako Boží služobníci sme rozhodnutí dbať na Ježišovo varovanie. Na rozdiel od ľudí v bezbožnom svete okolo nás usilujeme sa zostať duchovne bdelí a stále mať na mysli  Jehovov veľký deň. — Sofoniáš 3:8; Lukáš 21:36.

4. a) Prečo je ťažké nájsť prijateľnú formu zábavy? b) Akú radu z Efezanom 5:15, 16 chceme uplatniť?

Nie je ľahké zostať čistý od skazených praktík tohto sveta, keďže Diabol ich predkladá ako veľmi príťažlivé a ponúka ich všade. To platí zvlášť v oblasti zábavy a oddychu. Väčšina toho, čo ponúka svet, má zapôsobiť na ‚telesné žiadosti‘. (1. Petra 2:11) Škodlivá zábava je dostupná na verejných miestach, ale môže tiež preniknúť do súkromia domova prostredníctvom tlačených stránok, televízie, internetu či videofilmov. Preto Božie Slovo kresťanom múdro radí: „Dávajte prísne pozor, aby ste chodili nie ako nemúdri, ale ako múdri tým, že si pre seba vykupujete príhodný čas, lebo dni sú zlé.“ ​(Efezanom 5:15, 16) Iba ak sa budeme prísne držať tejto rady, môžeme sa uchrániť pred tým, aby nás škodlivá zábava nezlákala a nepohltila, áno, aby nezničila náš vzťah k Jehovovi, čo by viedlo k nášmu zničeniu! — Jakub 1:14, 15.

5. Čo nás najviac osviežuje?

Keďže kresťania sú veľmi zamestnaní, je pochopiteľné, že cítia potrebu občas sa osviežiť nejakými oddychovými činnosťami. V Kazateľovi 3:4 sa píše, že je „čas smiať sa“ a „čas poskakovať“. Teda Biblia nepredkladá názor, že oddychové činnosti sú márnením času. Ale oddych a zábava by nás mali osviežovať, nie duchovne ohrozovať či zasahovať do našich duchovných činností. Zrelí kresťania zo skúseností vedia, že viac šťastia pramení z dávania. Na prvé miesto vo svojom živote kladú konanie Jehovovej vôle a nachádzajú pravé „občerstvenie pre svoje duše“, keď prijímajú Ježišovo jemné jarmo. — Matúš 11:29, 30; Skutky 20:35.

Výber vhodnej zábavy

6, 7. Čo ti pomôže zistiť, či je nejaká forma zábavy vhodná?

Ako môžeme zistiť, či je nejaká forma zábavy a oddychu pre kresťanov vhodná? Deťom poskytujú vedenie rodičia, a ak treba, poskytujú pomoc zboroví starší. Ale v skutočnosti by nemalo byť potrebné, aby nám iní hovorili, či je prijateľná určitá kniha, film, hra, tanec alebo pieseň. Pavol povedal, že ‚zrelí ľudia cvičia svoju vnímavosť používaním, aby rozlišovali medzi správnym a nesprávnym‘. (Hebrejom 5:14; 1. Korinťanom 14:20) Biblia poskytuje zásady, ktoré nás vedú v tejto oblasti. Tvoje svedomie školené na základe Božieho Slova ti pomôže, ak ho budeš počúvať. — 1. Timotejovi 1:19.

Ježiš povedal, že „strom sa pozná podľa ovocia“. (Matúš 12:33) Ak nejaká oddychová činnosť prináša zhnité ovocie — vedie k tomu, že nás priťahuje násilie, nemravnosť alebo špiritizmus —, treba ju zavrhnúť. Neprijateľná je aj vtedy, ak ohrozuje život alebo zdravie, spôsobuje ekonomické ťažkosti, vedie k skľúčenosti alebo sa na nej iní potkýnajú. Apoštol Pavol nás upozorňoval, že ak zraňujeme svedomie svojho brata, hrešíme. Napísal: „Ak takto hrešíte proti  svojim bratom a zraňujete ich svedomie, ktoré je slabé, hrešíte proti Kristovi. Preto ak privádza jedlo môjho brata k potkýnaniu, už nikdy viac nebudem jesť mäso, aby som neprivádzal svojho brata k potkýnaniu.“ — 1. Korinťanom 8:12, 13.

8. Aké nebezpečenstvo je spojené s elektronickými hrami a videofilmami?

Obchodné centrá sú priam zaplavené elektronickými hrami a videofilmami. Niektoré z nich môžu byť neškodnou zábavou a poskytovať osvieženie, ale v tejto forme zábavy sa čoraz častejšie objavujú prvky, ktoré Biblia odsudzuje. Ak sa v nejakej hre od hráča vyžaduje, aby mrzačil a zabíjal alebo aby sa dopúšťal hrubej nemravnosti, určite to nie je iba nevinná zábava! Jehova nenávidí tých, ktorí ‚milujú násilie‘. (Žalm 11:5; Príslovia 3:31; Kolosanom 3:5, 6) A ak ťa nejaká hra vedie k chamtivosti, vyvoláva v tebe agresivitu, citovo ťa vyčerpáva alebo pri nej márniš drahocenný čas, potom si uvedom, že ti duchovne škodí, a rýchlo urob potrebné zmeny. — Matúš 18:8, 9.

Vhodné spôsoby oddychu

9, 10. Čo môžu robiť rozvážni kresťania, keď potrebujú oddych?

Kresťania sa občas pýtajú: „Aká forma oddychu je prijateľná? Tak veľa z toho, čo ponúka svet, je v rozpore s biblickými normami.“ Môžeš si byť istý, že je možné nájsť vhodný spôsob oddychu, ale vyžaduje si to úsilie. Je potrebné vopred premýšľať a plánovať, a to platí zvlášť pre rodičov. Mnohí nachádzajú osvieženie v kruhu rodiny a priateľov zo zboru. Je príjemné a povzbudzujúce stráviť čas pri spoločnom jedle bez toho, aby sme sa niekam náhlili, a porozprávať sa o tom, čo sme v ten deň zažili, alebo o nejakom biblickom námete. Je tiež možné naplánovať pikniky, vhodné hry, stanovanie či túry. Takýto zdravý spôsob oddychu môže byť zábavný i obohacujúci.

10 Jeden starší s manželkou, ktorí vychovali tri deti, hovoria: „Naše deti už od útleho detstva spolu s nami vyberali, kam pôjdeme na dovolenku. Z času na čas sme dovolili, aby si každé naše dieťa pozvalo nejakého dobrého priateľa, a vďaka tomu sme sa z dovolenky ešte viac tešili. Pri určitých významných udalostiach v živote našich detí sme vždy niečo zorganizovali. Občas sme k sebe pozvali rodinu i priateľov zo zboru. Chodili sme si opekať a hrávali sme hry. Jazdili sme do hôr, chodili na prechádzky a takéto príležitosti sme využívali na to, aby sme sa učili o Jehovovom stvorení.“

11, 12. a) Ako možno do svojich plánov na oddych zahrnúť ďalších? b) Na aké stretnutia mnohí nezabúdajú?

11 Môžeš sa rozšíriť ty ako jednotlivec alebo môžete sa rozšíriť vy ako rodina tým, že pozvete aj iných, keď občas plánujete nejakú oddychovú činnosť? Niektorí, napríklad vdova, slobodný človek či rodina s jedným rodičom, môžu potrebovať povzbudenie. (Lukáš 14:12–14) Môžete tiež pozvať niekoho, kto je v spojení so zborom len krátko. Samozrejme,  je potrebné dať pozor, aby ste tým nevystavili iných škodlivému vplyvu. (2. Timotejovi 2:20, 21) Ak je pre kresťanov so zdravotnými obmedzeniami náročné ísť von, môžeme priniesť jedlo k nim domov a zjesť ho spoločne. — Hebrejom 13:1, 2.

12 Stretnutia, na ktorých sa hostia tešia z jednoduchého jedla a počúvajú, ako iní spoznali pravdu a čo im pomáha vytrvávať vo vernosti Bohu, sú pre mnohých nezabudnuteľnými zážitkami. Je tiež možné rozprúdiť rozhovor na nejakú biblickú tému a zapojiť doň všetkých prítomných vrátane detí. Takéto rozhovory môžu byť obohacujúce a poslúžiť na vzájomné povzbudenie bez toho, aby sa ktokoľvek cítil zahanbený či nedostatočný.

13. Aký príklad dali Ježiš a Pavol v prejavovaní a prijímaní pohostinnosti?

13 Ježiš dal správny príklad v prejavovaní i prijímaní pohostinnosti. Takéto príležitosti vždy využil na to, aby prítomných duchovne obohatil. (Lukáš 5:27–39; 10:42; 19:1–10; 24:28–32) Jeho raní učeníci napodobňovali jeho príklad. (Skutky 2:46, 47) Apoštol Pavol napísal: „Túžim [vás] vidieť, aby som vám odovzdal nejaký duchovný dar, aby ste boli upevnení, alebo skôr aby ste sa vzájomne povzbudili, každý vierou druhého, tak vašou, ako aj mojou.“ ​(Rimanom 1:11, 12) Podobne aj na našich stretnutiach by mala byť atmosféra vhodná na vzájomné povzbudenie. — Rimanom 12:13; 15:1, 2.

Niekoľko pripomienok a upozornení

14. Prečo sa neodporúča organizovať veľké spoločenské stretnutia?

14 Neodporúča sa organizovať veľké spoločenské stretnutia, lebo je na ne často ťažké dohliadať. V čase, ktorý nezasahuje do duchovných činností, si niekoľko rodín môže dohodnúť spoločný piknik alebo si môžu zahrať nejakú hru, ktorá príliš nepodnecuje k súpereniu. Keď sú na spoločenskom stretnutí prítomní aj zboroví starší, služobní pomocníci alebo iní zrelí kresťania, majú na druhých dobrý vplyv a takéto stretnutie môže byť ešte osviežujúcejšie.

15. Prečo by mal hostiteľ pri organizovaní spoločenského stretnutia zabezpečiť náležitý dohľad?

15 Tí, ktorí organizujú spoločenské stretnutia, by sa mali postarať o náležitý dohľad. Iste máš radosť, keď prejavíš pohostinnosť. Ale nemal by si zlý pocit, keby si sa dozvedel, že pre nejakú nedbalosť z tvojej strany sa niekto z hostí potkol na tom, čo sa dialo v tvojom dome? Zamysli sa nad zásadou uvedenou v 5. Mojžišovej 22:8. Od Izraelitu, ktorý postavil nový dom, sa vyžadovalo, aby urobil zábradlie na plochej streche, ktorá sa vtedy často využívala pre hostí. Prečo mal urobiť zábradlie? „Aby si na svoj dom neuviedol vinu za krv, pretože by z neho mohol niekto spadnúť.“ Podobne aj ty by si mal na spoločenských stretnutiach, ktoré organizuješ, chrániť svojich hostí v telesnom i duchovnom ohľade, a to bez toho, aby si stanovil nerozumné obmedzenia.

16. Ako prejavíme rozvážnosť, ak sa na spoločenských stretnutiach podáva alkohol?

16 Ak sa na nejakom stretnutí podáva alkohol, malo by sa postupovať veľmi uvážlivo.  Mnohí kresťanskí hostitelia sa rozhodli podávať alkohol iba v tom prípade, keď môžu osobne dohliadať na to, čo sa ich hosťom podáva a čo konzumujú. Nemalo by byť dovolené nič, na čom by sa niekto mohol potknúť alebo čo by ho pokúšalo vypiť priveľa. (Efezanom 5:18, 19) Niektorí hostia sa môžu z rôznych dôvodov rozhodnúť, že nebudú piť alkohol. V mnohých krajinách je dovolené piť alkohol až po dosiahnutí stanoveného veku a kresťania budú iste chcieť prejaviť poslušnosť cézarovým zákonom, aj keby sa tieto pravidlá zdali príliš obmedzujúce. — Rimanom 13:5.

17. a) Prečo je potrebné, aby hostiteľ venoval veľkú pozornosť výberu hudby, ktorá bude znieť na spoločenskom stretnutí? b) Ako si zachovať cudné správanie, ak sa na stretnutí tancuje?

17 Hostiteľ by mal dohliadnuť na to, aby hudba, tanec či iný spôsob zábavy nebol v rozpore s kresťanskými zásadami. Každý človek má iný hudobný vkus a je mnoho hudobných štýlov. Drvivá časť súčasnej hudby však podporuje ducha vzbury, nemravnosť a násilie. Preto je potrebné vyberať si. To neznamená, že prijateľná je iba pokojná hudba. Ale nemala by to byť zmyselná hudba, hudba s vulgárnym textom alebo hlučná hudba s výrazným rytmickým pulzom. Buď opatrný a nenechaj výber hudby na niekoho, kto ešte nechápe, že hudba by nemala hrať príliš hlasno. Tanec s prvkami necudného správania, v ktorom sa zdôrazňujú erotické pohyby bokov a pŕs, určite nie je vhodný pre kresťana. — 1. Timotejovi 2:8–10.

18. Ako môžu rodičia chrániť svoje deti, pokiaľ ide o ich spoločenské aktivity?

18 Kresťania, ktorí sú rodičmi, by si mali zistiť, čo je naplánované na akomkoľvek stretnutí, na ktoré sú pozvané ich deti, a vo väčšine prípadov je múdre, aby na také stretnutia išli s nimi. Žiaľ, niektorí rodičia dovolili, aby ich deti išli na večierky, na ktorých nebol dozor. Tam boli niektorí zvedení k nemravnému alebo k inému neslušnému konaniu. (Efezanom 6:1–4) Aj keď sú mladí už takmer dospelí a dokázali, že sú schopní konať zodpovedne, stále potrebujú pomoc, aby ‚utekali pred žiadosťami, ktoré súvisia s mladosťou‘. — 2. Timotejovi 2:22.

19. Aká skutočnosť nám pomáha zameriavať sa na to, čo by sme mali ‚hľadať najprv‘?

19 Keď sa z času na čas venujeme oddychovým činnostiam a zábave, môže to spríjemňovať život. Jehova nám neodopiera takéto príjemné veci, ale keď sa na to pozeráme realisticky, vieme, že takéto činnosti nám samy osebe nepomôžu ukladať si duchovné poklady v nebi. (Matúš 6:19–21) Ježiš svojim učeníkom pomohol pochopiť, že v živote je dôležité ‚hľadať najprv kráľovstvo a Božiu spravodlivosť‘, a nie to, čo môžeme zjesť a vypiť alebo si obliecť, teda veci, o ktoré „sa dychtivo usilujú národy“. — Matúš 6:31–34.

20. Aké dobré veci môžu očakávať od Štedrého Darcu jeho verní služobníci?

20 Áno, ‚či jeme, alebo pijeme, alebo robíme čokoľvek iné‘, môžeme ‚robiť všetko na Božiu slávu‘ a ďakovať Štedrému Darcovi za dobré veci, z ktorých sa môžeme v rozumnej miere tešiť. (1. Korinťanom 10:31) Na rajskej zemi, ktorú Boh čoskoro zriadi, bude nekonečné množstvo príležitostí naplno sa tešiť z jeho štedrosti v zdravej spoločnosti, v ktorej budú všetci spĺňať jeho spravodlivé požiadavky. — Žalm 145:16; Izaiáš 25:6; 2. Korinťanom 7:1.

Spomínaš si?

• Prečo je dnes pre kresťanov náročné nájsť vhodný spôsob zábavy?

• Aké formy zábavy a oddychu prinášajú kresťanským rodinám uspokojenie?

• Na aké pripomienky a upozornenia treba pamätať, keď si chceme vhodným spôsobom oddýchnuť?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 18]

Vyberaj si zábavu, ktorá prináša dobré ovocie

[Obrázky na strane 19]

Aké formy zábavy kresťania odmietajú?