Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Potrebujeme Mesiáša?

Potrebujeme Mesiáša?

 Potrebujeme Mesiáša?

MOŽNO si aj vy kladiete otázku, či potrebujeme Mesiáša. Áno, je rozumné uvažovať, či by Mesiáš mohol nejako ovplyvniť váš život.

Niektorí ľudia, ktorých názory si možno vážite, by vás uistili, že odpoveď je jasná a jednoznačná: Určite potrebujete Mesiáša, tak ako ho potrebujú všetci ostatní. Jeden odborník na židovské právo v prvom storočí o Mesiášovi napísal: „Nech je Božích sľubov akokoľvek veľa, stali sa Áno jeho prostredníctvom.“ Tak vyzdvihol kľúčovú úlohu, ktorú Mesiáš zohráva v Stvoriteľovom predsavzatí požehnať všetky národy zeme. (2. Korinťanom 1:20) Úloha Mesiáša je taká dôležitá, že jeho príchod a život je hlavným predmetom biblických proroctiev. V jednej príručke, ktorú za posledných 70 rokov použili milióny ľudí, biblický historik Henry H. Halley vyhlásil: „Starý Zákon bol napísaný, aby vzbudil očakávanie a pripravil pôdu na príchod [Mesiáša].“ Ale je jeho príchod nutný? Prečo by vás to malo zaujímať?

Slovo „Mesiáš“ v skutočnosti znamená „Pomazaný“ a je to ekvivalent známeho výrazu „Kristus“. Tento Pomazaný, o ktorom sa Encyclopædia Britannica vydaná v roku 1970 zmieňuje ako o „dokonalom vykupiteľovi“, musel prísť pre neúctivé konanie prvej ľudskej dvojice, Adama a Evy. Prví ľudia boli stvorení dokonalí, s nádhernou vyhliadkou na nekonečný život v raji, ale túto vyhliadku stratili. Jeden anjel, ktorý sa vzbúril a stal sa známym ako Satan Diabol, naznačil, že Stvoriteľ ich príliš obmedzuje a že by sa im darilo lepšie, keby sami rozhodovali o tom, čo je dobré a čo je zlé. — 1. Mojžišova 3:1–5.

Eva bola oklamaná a uverila tejto lži. Adam, ktorý si zjavne cenil spoločnosť svojej manželky viac než vernosť Bohu, sa stal v tejto vzbure, na ktorú ich naviedol Diabol, spolupáchateľom. (1. Mojžišova 3:6; 1. Timotejovi 2:14) Prví ľudia sa svojím konaním nevzdali len svojej vyhliadky na nekonečný život v rajských podmienkach. Preniesli hriech a jeho následok, smrť, aj na svojich nenarodených potomkov. — Rimanom 5:12.

Náš Stvoriteľ, Jehova, okamžite určil prostriedok na zvrátenie zlých následkov sledu udalostí, ktorý spustila vzbura. Zmierenie malo byť dosiahnuté na základe zásady, ktorá sa neskôr stala právnou zásadou mojžišovského Zákona — že každá hodnota musí byť vyvážená rovnocennou protihodnotou. (5. Mojžišova 19:21; 1. Jána 3:8) Požiadavka vyplývajúca z tejto právnej zásady musela byť splnená, ak mal niekto z biednych potomkov Adama a Evy niekedy získať  nekonečný život na rajskej zemi, tak ako to pre ľudskú rodinu chcel Stvoriteľ. To nás privádza k Mesiášovi.

Keď Jehova Boh vyniesol rozsudok nad Diablom, v prvom biblickom proroctve vyhlásil: „Položím nepriateľstvo medzi teba a ženu a medzi tvoje semeno a jej semeno. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu rozmliaždiš pätu.“ ​(1. Mojžišova 3:15) Jeden biblický učenec poznamenal, že „príbeh o sľuboch týkajúcich sa Mesiáša, ako ho podávajú Písma, sa začína [týmto] vyhlásením“. Iný učenec poznamenal, že Mesiáš je Božím nástrojom, ktorý „zvráti celú tú katastrofu [vyplývajúcu z] pádu“ a prinesie ľudstvu požehnania. — Hebrejom 2:14, 15.

No pravdepodobne si uvedomujete, že ľudstvo teraz ani zďaleka nie je požehnané. Naopak, ľudský rod sa topí v beznádeji a zúfalstve. Preto ako uvádza The World Book Encyclopedia, „mnohí Židia stále očakávajú, že príde Mesiáš“ a „napraví krivdy a porazí nepriateľov ľudu“. No Biblia hovorí, že Mesiáš už prišiel. Existuje dôvod veriť tomu, čo hovorí Biblia? Na túto otázku odpovie nasledujúci článok.