Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dobro obklopené zlom

Dobro obklopené zlom

 Dobro obklopené zlom

ZDÁ sa, že v dnešnom svete je len málo ľudí ochotných rozdávať sa. Stále však existujú ľudia, ktorí chcú nejakým spôsobom robiť dobro druhým. Každoročne dáva nespočetné množstvo ľudí miliardy eur na to, čo považujú za dobré. Napríklad v Británii dary na charitu dosiahli v roku 2002 rekordných 10 miliárd eur. Od roku 1999 desať štedrých dobrodincov dalo alebo sľúbilo dať viac než 30 miliárd eur na pomoc tým, ktorí sú v núdzi.

K dobrým výsledkom, ktoré sa podarilo dosiahnuť pracovníkom charitatívnych organizácií, patrí platenie zdravotníckej starostlivosti za rodiny s nízkym príjmom, vzdelávanie detí osamelých rodičov či financovanie programov očkovania v rozvojových krajinách, darovanie prvej knihy deťom, zaobstaranie chovných zvierat farmárom v chudobných krajinách a poskytovanie humanitárnej pomoci obetiam prírodných katastrof.

Uvedené fakty ukazujú, že ľudia sú schopní robiť dobro iným. Žiaľ, existujú aj ľudia, ktorí páchajú neopísateľne zlé skutky.

Zlo sa rozmáha

Od konca druhej svetovej vojny bolo zaznamenaných takmer 50 prípadov genocídy a politicky motivovaného masového vraždenia. Ako uvádza časopis American Political Science Review, „tieto udalosti si vyžiadali život 12 až 22 miliónov civilistov, čo je viac ako počet všetkých obetí občianskych a medzinárodných vojen od roku 1945“.

V Kambodži bolo v druhej polovici 20. storočia z politických dôvodov zavraždených 2,2 milióna ľudí. Etnická nenávisť v Rwande viedla k smrti viac ako 800 000 mužov, žien a detí. Pri nábožensky a politicky motivovanom zabíjaní v Bosne prišlo o život vyše 200 000 ľudí.

Poukazujúc na nedávne skutky zla, generálny tajomník OSN v roku 2004 povedal: „V Iraku sme boli svedkami toho, ako bolo chladnokrvne masakrované civilné obyvateľstvo, zatiaľ čo dobrovoľníci, novinári a ďalší, ktorí sa nezapájali do boja, boli zajímaní a usmrcovaní tým najbarbarskejším spôsobom. Zároveň sme boli svedkami toho, ako boli ponižujúcim spôsobom týraní irackí väzni. Z Dárfúra boli nútené odísť celé populácie, ich domy  boli zničené a znásilňovanie bolo premyslenou stratégiou. V severnej Ugande sú deti mrzačené a nútené zapájať sa do skutkov nevýslovnej krutosti. V Beslane sme mohli vidieť, ako boli deti zajaté a brutálne zavraždené.“

Zdá sa, že dokonca aj v takzvaných vyspelých krajinách sú zločiny motivované nenávisťou na vzostupe. Napríklad noviny Independent News priniesli v roku 2004 správu, že Británia bola svedkom „jedenásťnásobného vzrastu v počte obetí rasovo motivovaných útokov alebo týrania v priebehu posledného desaťročia“.

Prečo ľudia, ktorí sú schopní robiť veľa dobrého, páchajú toľko zla? Budeme raz oslobodení od zla? Ako ukazuje nasledujúci článok, Biblia poskytuje uspokojujúce odpovede na tieto zložité otázky.

 [Prameň ilustrácie na strane 2]

OBÁLKA: Mark Edwards/​Still Pictures/​Peter Arnold, Inc.