Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Sviatky — splnia všetky vaše očakávania?

Sviatky — splnia všetky vaše očakávania?

 Sviatky — splnia všetky vaše očakávania?

„Peter [Veľký] vydal nariadenie, aby sa 1. januára v každom kostole konali zvláštne novoročné bohoslužby. Ďalej prikázal, aby sa zárubne dverí vnútri domu zdobili sviatočnými vetvičkami vždyzelených rastlín, a nariadil všetkým Moskovčanom, aby na Nový rok ‚prejavovali veselosť a blahoželali‘ si navzájom.“ — Peter the Great—His Life and World (Peter Veľký — jeho život a svet).

NA ČO sa tešíte v období sviatkov? Ľudia na celom svete hovoria, že najvýznamnejším sviatkom sú spolu s oslavou Nového roka Vianoce, keď sa podľa tradície narodil Kristus. Je to teda dlhšie sviatočné obdobie. Počas vianočných sviatkov majú rodičia väčšinou voľno a deti prázdniny, takže sa to môže javiť ako ideálna príležitosť na trávenie času v kruhu rodiny. Iní však považujú Vianoce za „kresťanské sviatky“, keďže chcú v tomto období vzdávať česť Kristovi. Možno aj vy si myslíte, že práve to je ten najdôležitejší prvok sviatkov.

Či už sa Vianoce považujú za príležitosť ctiť Krista, alebo tešiť sa z toho, že môže byť rodina spolu, alebo oboje, milióny manželov, manželiek a detí na celom svete toto obdobie dychtivo očakávajú. A čo tento rok? Budú to také výnimočné chvíle pre rodinu a považuje ich za výnimočné Boh? Splnia sa očakávania, ktoré máte v súvislosti so stretnutím celej rodiny, alebo budete sklamaní?

Mnohí ľudia, ktorí sa na Vianoce a Nový rok tešia z náboženských dôvodov, si všímajú, že tieto sviatky sa často oslavujú rôznymi spôsobmi, len nie spôsobom, ktorý by odzrkadľoval Kristovho ducha. Sviatky sa skôr stávajú iba časom, keď ľudia dostávajú darčeky, a zámienkou na usporadúvanie večierkov, na ktorých sa účastníci môžu správať spôsobom znevažujúcim Krista, alebo hlavne príležitosťou na stretnutie celej rodiny. Často takéto stretnutie pokazí jeden či viacero prítomných tým, že sa prejedia a vypijú príliš veľa alkoholu a vyvolajú hádky, ktoré príliš často vedú k domácemu násiliu. Možno ste si to všimli alebo ste to dokonca zažili.

Ak je to tak, možno máte dojem, že od čias ruského cára Petra Veľkého, o ktorom bola zmienka v úvode, sa spôsob osláv veľmi nezmenil. Mnohí sú znepokojení súčasným trendom a želali by si, aby boli sviatky obdobím vyhradeným na hlbšie uvažovanie o duchovných veciach a aby to boli príjemné chvíle strávené v kruhu rodiny. Niektorí sa dokonca usilujú o zmenu a používajú pri tom slogany, ktoré zdôrazňujú, že hlavným dôvodom na oslavy je Ježiš Kristus. Ale dá sa dosiahnuť zmena? A priniesla by skutočne česť Kristovi? Existujú dôvody na to, aby človek zaujal k sviatkom iný postoj?

Aby sme našli uspokojujúce odpovede, pozrime sa na túto situáciu očami ľudí istého národa, ktorí by mali mať zvláštny dôvod vážiť si toto obdobie roka.