Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Využite to najlepšie vzdelanie, aké je dnes dostupné!

Využite to najlepšie vzdelanie, aké je dnes dostupné!

 Využite to najlepšie vzdelanie, aké je dnes dostupné!

BIBLIA hovorí o Jehovovi Bohu ako o Stvoriteľovi všetkého vrátane ľudí. (1. Mojžišova 1:27; Zjavenie 4:11) Jehova ako Vznešený Učiteľ vzdelával prvý ľudský pár, Adama a Evu, a pripravil ich na život v nádhernej záhrade Eden. Mal v úmysle vzdelávať ich a starať sa o nich navždy. (1. Mojžišova 1:28, 29; 2:15–17; Izaiáš 30:20, 21) Predstavte si, akú budúcnosť mali pred sebou!

Žiaľ, prvý ľudský pár túto možnosť odvrhol. Svojou neposlušnosťou spôsobili, že ľudstvo začalo morálne a telesne upadať. (1. Mojžišova 3:17–19; Rimanom 5:12) O ľuďoch, ktorí žili len niekoľko generácií po stvorení prvej ľudskej dvojice, Biblia hovorí: „Tu videl Jehova, že zlo človeka na zemi je obzvlášť veľké a že každý sklon myšlienok jeho srdca je po celý čas len zlý.“ — 1. Mojžišova 6:5.

Odkedy Jehova zhodnotil, že človek má neustále sklon k zlu, prešlo takmer 4500 rokov. A dnes je situácia ľudstva horšia ako kedykoľvek predtým. Mnohí nehanebne klamú, kradnú alebo napádajú iných. Problémov každý deň pribúda a ľudia sa čoraz menej zaujímajú o svojich blížnych. Či nie je väčšina osobných vzťahov vrátane rodinných v kríze? No Boh nie je zodpovedný za súčasné pomery ani sa neprestal zaujímať o dnešné problémy. Jehova sa vždy zaujímal o blaho ľudí a je ochotný vzdelávať tých, ktorí sa naňho obracajú o vedenie, aby dosiahli šťastný život. Približne pred 2000 rokmi poslal na zem svojho Syna, Ježiša Krista, a dal najavo svoj záujem vzdelávať ľudí, ktorí chcú byť v živote úspešní. Ježiš nám zanechal vzor dokonalého vzdelávania, pretože ho nespočetné veky učil sám Vznešený Učiteľ.

Podstatou pravého kresťanstva je vzdelávanie

Ježiš Kristus založil pravé kresťanstvo, spôsob života založený na láske. V pravom kresťanstve majú byť všetky myšlienky a skutky v súlade s Božou vôľou, aby bola Božiemu menu prinášaná česť a chvála. (Matúš 22:37–39; Hebrejom 10:7) Za všetkým, čo Ježiš učil o tomto spôsobe života, bol jeho Otec, Jehova. V Jánovi 8:29 čítame o podpore, ktorú Ježiš dostal od Boha: „Ten, ktorý ma poslal, je so mnou; neponechal ma samého, lebo vždy robím to, čo sa mu páči.“ Áno, Ježiša počas jeho služby podporoval a viedol Otec. Ježišovi raní nasledovníci sa nemuseli vyrovnávať so životnými starosťami bez vedenia. Jehova ich vzdelával prostredníctvom svojho Syna. To, že sa držali Ježišovho učenia a príkladu, z nich robilo lepších ľudí. Rovnako to platí aj v prípade dnešných Ježišových učeníkov. — Pozri rámček „Vplyv Ježiša a jeho učenia“ na strane 6.

Charakteristickou črtou pravého kresťanstva je vzdelávanie, ktoré pôsobí na myseľ a srdce ľudí, a tak ich mení zvnútra. (Efezanom 4:23, 24) Uveďme si aspoň jeden príklad.  Keď Ježiš učil, že človek má byť verný svojmu manželskému partnerovi, vysvetlil: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš.‘ Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.“ ​(Matúš 5:27, 28) Ježiš týmito slovami svojich učeníkov poučil, že si musia zachovávať čisté srdce a že už samotné nesprávne myšlienky a túžby môžu mať vážne následky. Nie je pravda, že zlé myšlienky môžu viesť ku konaniu, ktoré uráža Boha a druhým ubližuje?

Preto Biblia dáva takúto radu: „Nenapodobňujte zvyky a spôsoby ostatného sveta a zmeňte celé svoje zmýšľanie. Len tak budete schopní rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je teda správne, dokonalé a jemu milé.“ ​(Rimanom 12:2, Nový zákon v modernom jazyku) Možno si položíte otázku: ‚Je naozaj možné zmeniť zmýšľanie vzdelávaním?‘ Zmýšľanie možno zmeniť tak, že ho vedieme iným smerom, keď si myseľ napĺňame zásadami a pokynmi z Božieho Slova. To možno dosiahnuť vzdelávaním, ktoré Boh dáva prostredníctvom svojho Slova.

Našli motiváciu zmeniť sa

„Božie slovo je živé a vykonáva moc.“ ​(Hebrejom 4:12) Biblia má aj dnes mocný vplyv na ľudí a to je dôkaz, že nie je zastaraná. Môže človeka motivovať, aby zmenil svoj život, prijal pravé kresťanstvo a stal sa lepším človekom. Nasledujúce príklady dokazujú hodnotu biblického vzdelávania.

Emilia spomenutá v predchádzajúcom článku hovorí: „Iba moje úsilie nestačilo, aby sa zlepšila situácia v našej rodine. Keď som začala študovať Bibliu s Jehovovými svedkami, uvedomila som si, že existuje nádej, a začala som meniť svoj postoj. Učila som sa byť trpezlivejšou a neventilovať svoj hnev náhlymi výbuchmi. Časom sa ku mne v štúdiu pripojil aj manžel. Prestať piť nebolo preňho ľahké, ale podarilo sa mu to. To bol nový začiatok pre naše manželstvo. Teraz sme šťastnými kresťanmi a našim deťom sa snažíme vštepovať vynikajúce biblické zásady.“ — 5. Mojžišova 6:7.

Vzdelanie, ktoré poskytuje pravé kresťanstvo, môže človeka oslobodiť od nerestí a nemravného spôsobu života. O tom sa presvedčil aj Manuel. * Keď mal 13 rokov, utiekol z domu a začal fajčiť marihuanu. Neskôr prešiel na heroín. Ženám i mužom poskytoval sexuálne služby za ubytovanie a peniaze. Časom sa začal živiť aj lúpežnými prepadmi.  Takmer stále bol pod vplyvom drog. Pre svoje násilné správanie bol často vo väzení. Raz bol za mrežami štyri roky a zaplietol sa tam do nelegálneho obchodu so zbraňami. Keď sa oženil, jeho spôsob života si na ňom stále vyberal krutú daň. Manuel hovorí: „Skončili sme tak, že sme žili v bývalom kuríne. Doteraz si pamätám, ako manželka varila na niekoľkých tehlách. Naša situácia bola taká zúfalá, že moja vlastná rodina nahovárala manželku, aby ma opustila.“

Čo zmenilo jeho život? Manuel hovorí: „Raz k nám prišiel jeden známy a hovoril o Biblii. S jeho návštevami som súhlasil iba preto, aby som mu ukázal, že neexistuje Boh, ktorý sa zaujíma o ľudí. Seba som pokladal za živý dôkaz. Bol som prekvapený, že svedok bol trpezlivý a zdvorilý, a preto som prijal pozvanie na zhromaždenie do sály Kráľovstva. Hoci niektorí prítomní vedeli o mojom spôsobe života, privítali ma priateľsky. Vďaka nim som sa cítil ako jeden z nich. To bolo veľmi povzbudzujúce. Tak to na mňa zapôsobilo, že som sa rozhodol zanechať svet drog a nájsť si poctivú prácu. Po štyroch mesiacoch biblického štúdia som bol spôsobilý zapojiť sa do zvestovania a o ďalšie štyri mesiace som bol pokrstený ako Jehovov svedok.“

Čo znamená pravé kresťanstvo pre Manuela a jeho rodinu? „Bez biblického vzdelávania by som určite už dávno nebol medzi živými. Spôsob života, akému vyučoval Ježiš, mi vrátil rodinu. Moje dve deti nemusia prejsť tým, čím som prešiel ja, keď som bol mladý. Som Jehovovi veľmi vďačný za dobrý vzťah, ktorý mám teraz s manželkou, a som na to hrdý. Niektorí bývalí známi mi gratulujú a hovoria, že spôsob života, akým teraz žijem, je ten najlepší.“

 V kresťanskom spôsobe života je morálna čistota spojená s telesnou čistotou. Pochopil to aj John, ktorý žije v chudobnej oblasti Južnej Afriky. Hovorí: „Naša dcéra sa niekedy aj týždeň neumývala a nikoho z nás to nezaujímalo.“ Jeho manželka priznáva, že ich dom vyzeral hrozne. Ale kresťanské vzdelávanie všetko zmenilo. John prerušil styky s gangom zlodejov áut a začal sa viac starať o rodinu. „Naučili sme sa, že ako kresťania by sme mali naše telo i oblečenie udržiavať čisté. Páčia sa mi slová z 1. Petra 1:16, ktoré nás nabádajú, aby sme boli svätí, pretože Jehova Boh je svätý. Teraz sa snažíme, aby aj náš jednoduchý domov vyzeral pekne.“

Aj vy môžete získať to najlepšie vzdelanie

Takéto skúsenosti nie sú ojedinelé. Vďaka biblickému vzdelávaniu sa tisíce ľudí dozvedelo, ako žiť lepším životom. Stali sa z nich poctiví a pracovití ľudia, za čo si ich zamestnávatelia vážia. Sú z nich dobrí susedia a priatelia, ktorí sa zaujímajú o blaho svojich blížnych. Rozhodli sa vyhýbať nerestiam a telesným sklonom, takže sa lepšie starajú o svoje telesné, duševné a citové zdravie. Nemíňajú peniaze na zlozvyky, ale používajú ich na svoje dobro a na dobro svojej rodiny. (1. Korinťanom 6:9–11; Kolosanom 3:18–23) Výsledky dosiahnuté uplatňovaním toho, čo dal Jehova zapísať do Biblie, nepochybne ukazujú, že pravé kresťanstvo pomáha ľuďom žiť tým najlepším spôsobom života a že je tým najlepším vzdelaním, aké je dnes dostupné. O človeku, ktorý žije v súlade s Božími zákonmi, sa v Biblii píše: „Všetko, čo robí, sa podarí.“ — Žalm 1:3.

Je povzbudzujúce vedieť, že Všemohúci Boh, Jehova, nás chce vyučovať. On sám hovorí: „Ja, Jehova, som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť.“ ​(Izaiáš 48:17) Áno, Jehova nám ukázal cestu tým, že nám dal príklad a učenie svojho Syna, Ježiša Krista. Ježišovo učenie mocne ovplyvnilo život mnohých, ktorí ho poznali počas jeho pozemskej služby, a to isté platí aj o mnohých ďalších, ktorí dnes žijú podľa jeho učenia. Nechceli by ste sa o jeho učení dozvedieť viac? Jehovovi svedkovia vo vašom okolí vám radi pomôžu získať toto cenné vzdelanie.

[Poznámka pod čiarou]

^ 12. ods. Niektoré mená boli zmenené.

[Rámček/obrázok na strane 6]

Vplyv Ježiša a jeho učenia

Zacheus zneužíval svoju funkciu hlavného vyberača daní a zbohatol tým, že neoprávnene vyberal vysoké sumy a okrádal obyčajných ľudí. Ale uplatnil Ježišovo učenie a zmenil svoj život. — Lukáš 19:1–10.

Saul z Tarzu prestal prenasledovať kresťanov a sám sa stal kresťanom a apoštolom známym pod menom Pavol. — Skutky 22:6–21; Filipanom 3:4–9.

Niektorí kresťania v Korinte boli kedysi ‚smilníkmi, modlármi, cudzoložníkmi, homosexuálmi, zlodejmi, chamtivcami, opilcami, nadávačmi a vydieračmi‘. Ale keď spoznali pravé kresťanstvo, ‚boli čisto umytí, posvätení a vyhlásení za spravodlivých v mene svojho Pána Ježiša Krista‘. — 1. Korinťanom 6:9–11.

[Obrázok na strane 7]

Biblia vám pomôže, aby ste boli v živote úspešný