Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mladí, chváľte Jehovu!

Mladí, chváľte Jehovu!

 Mladí, chváľte Jehovu!

„Chváľte Jehovu zo zeme... mladí muži a aj panny.“ — ŽALM 148:7, 12.

1, 2. a) Aké obmedzenia si uvedomujú mnohé deti a mladí? b) Prečo by mladí nemali prijímať s nevôľou obmedzenia, ktoré im stanovujú rodičia?

DETI a mladí si často veľmi dobre uvedomujú, aké veci ešte nemôžu robiť. Mnohí z nich vám dokážu okamžite povedať, koľko rokov budú musieť mať, aby mohli sami prejsť cez cestu, zostať večer do určitej hodiny hore či viesť auto. Niekedy môžu mať pocit, že keď o niečo prosia, príliš často dostávajú tú istú odpoveď: „Musíš počkať, kým nebudeš mať viac rokov.“

Vy, mladí, viete, že vaši rodičia považujú za múdre stanovovať vám takéto obmedzenia, možno na vašu ochranu. Určite tiež viete, že keď poslúchate rodičov, robíte radosť Jehovovi. (Kolosanom 3:20) No máte niekedy pocit, akoby ste museli čakať na to, kým konečne začnete žiť? Máte všetky dôležité veci zakázané, kým nebudete starší? Vôbec nie! Dnes prebieha istá činnosť, ktorá je oveľa dôležitejšia než akákoľvek iná výsada, na ktorú možno čakáte. Smiete sa do tejto činnosti zapojiť aj vy? Nielenže sa do nej smiete  zapojiť, ale dokonca sám Najvyšší Boh vás pozýva, aby ste to urobili!

3. Akú výsadu ponúka Jehova mladým a o akých otázkach budeme teraz uvažovať?

Akú činnosť máme na mysli? Všimni si slová kľúčového textu tohto študijného článku: „Chváľte Jehovu zo zeme... mladí muži a aj panny, starci spolu s chlapcami.“ ​(Žalm 148:7, 12) Píše sa tu o veľkej výsade, ktorú máš: Môžeš chváliť Jehovu. Tešíš sa z toho, že sa môžeš ako mladý človek zapojiť do tejto činnosti? Mnohí sa tešia. Aby sme si ukázali, prečo stojí za to mať takýto postoj, pouvažujme o troch otázkach. Prvá znie: Prečo by si mal chváliť Jehovu? Druhá: Ako ho môžeš chváliť účinným spôsobom? A tretia: Kedy je ten správny čas začať chváliť Jehovu?

Prečo chváliť Jehovu?

4, 5. a) V akej výnimočnej situácii sa nachádzame podľa 148. žalmu? b) Ako môže stvorenie, ktoré nedokáže hovoriť ani myslieť, chváliť Jehovu?

Jedným významným dôvodom, prečo chváliť Jehovu, je skutočnosť, že Jehova je náš Stvoriteľ. Žalm 148 nám pomáha zamerať sa na túto pravdu. Predstav si, že prichádzaš k veľkej skupine ľudí, ktorí jednohlasne spievajú nádhernú, pôsobivú pieseň. Ako by si sa cítil? Čo ak vieš, že slová tej piesne sú pravdivé a vyjadrujú myšlienky, ktoré sú dôležité, povznášajúce a napĺňajú srdce radosťou? Túžil by si sa naučiť tie slová a pripojiť sa k spevu? Väčšina z nás by po tom zrejme túžila. Slová 148. žalmu ukazujú, že si v situácii, ktorá je podobná, ale oveľa výnimočnejšia. Tento žalm opisuje obrovský zástup, ktorý jednohlasne chváli Jehovu. No keď si čítaš tento žalm, môžeš si v ňom všimnúť niečo nezvyčajné. Čo to je?

Veľká časť zástupu, ktorý chváli Jehovu v 148. žalme, nemôže ani hovoriť, ani myslieť. Čítame tu napríklad o slnku, mesiaci, hviezdach, snehu, vetre, vrchoch a pahorkoch, ktoré chvália Jehovu. Ako môže toto neživé stvorenie chváliť Jehovu? (verše 3, 8, 9) Tak ako ho chvália aj stromy, morské tvory a zvieratá. (verše 7, 9, 10) Pozoroval si niekedy nádherný západ slnka? Alebo mesiac v splne, ako pláva v mori hviezd? Vyvolali ti už niekedy na tvári úsmev hrajúce sa zvieratá alebo bol si unesený pohľadom na nejakú prekrásnu krajinku? Ak áno, potom si už „počul“ pieseň chvály stvorenia. Všetko, čo Jehova vytvoril, nám pripomína, že je všemohúcim Stvoriteľom a že v celom vesmíre neexistuje nikto, kto by bol taký mocný, taký múdry a kto by mal toľko lásky ako on. — Rimanom 1:20; Zjavenie 4:11.

6, 7. a) Akí inteligentní tvorovia chvália Jehovu podľa 148. žalmu? b) Čo nás môže podnecovať chváliť Jehovu? Znázorni to.

Žalm 148 hovorí o tom, že Jehovu chvália aj inteligentní tvorovia. V 2. verši čítame, že Jehovu chváli jeho nebeské „vojsko“, čiže anjeli. Verš 11 povzbudzuje mocných a vplyvných ľudí, ako sú králi a sudcovia, aby sa pripojili k tejto chvále. Ak mocní anjeli nachádzajú potešenie v tom, že chvália Jehovu, ktorý človek môže právom povedať, že je príliš významný na to, aby sa k tejto chvále pripojil? A v 12. a 13. verši ste aj vy, mladí, pozývaní, aby ste sa pripojili k chvále Jehovu. Podnecuje vás srdce urobiť to?

Zamysli sa nad jedným znázornením. Predstav si, že by si mal blízkeho priateľa, ktorý by v niečom vynikal — napríklad v športe, v umení alebo v hudbe. Nerozprával by si o ňom členom svojej rodiny a svojim priateľom? Určite áno. Keď sa učíme o všetkom, čo urobil Jehova, môže to mať na nás podobný vplyv. Napríklad Žalm 19:1, 2 hovorí, že hviezdnaté nebo „pôsobí, že prekypuje reč“. Keď premýšľame o úžasných veciach, ktoré Jehova vykonal, nedokážeme v sebe udusiť túžbu hovoriť o ňom druhým.

8, 9. Prečo Jehova chce, aby sme ho chválili?

 Ďalším významným dôvodom chváliť Jehovu je to, že Jehova si to želá. Prečo? Potrebuje chválu od ľudí? Nie. My ľudia možno občas potrebujeme pochvalu, ale Jehova je oveľa vyšší ako my. (Izaiáš 55:8) Nemá žiadne pochybnosti o sebe ani o svojich vlastnostiach. (Izaiáš 45:5) No predsa chce, aby sme ho chválili, a je rád, keď to robíme. Prečo? Pouvažujme o dvoch dôvodoch. Po prvé, Jehova vie, že ho potrebujeme chváliť. Vytvoril nás s duchovnými potrebami, ku ktorým patrí potreba uctievať. (Matúš 5:3) Keď Jehova vidí, že si uspokojujeme túto potrebu, teší sa z toho, podobne ako sa tešia tvoji rodičia, keď ťa vidia jesť pokrm, o ktorom vedia, že je pre teba dobrý. — Ján 4:34.

Po druhé, Jehova vie, že aj iní ľudia potrebujú počuť, ako ho chválime. Apoštol Pavol napísal mladému mužovi Timotejovi tieto slová: „Dávaj stále pozor na seba a na svoje vyučovanie. Zostaň pri tých veciach, lebo takým počínaním zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ ​(1. Timotejovi 4:16) Áno, keď druhých učíš o Jehovovi Bohu a chváliš ho pred nimi, môžu ho spoznať. A také poznanie môže viesť k ich večnej záchrane! — Ján 17:3.

10. Prečo nás srdce podnecuje chváliť Jehovu?

10 Je tu ešte ďalší dôvod, prečo chváliť Jehovu. Spomeň si na znázornenie o mimoriadne nadanom priateľovi. Čo keby si počul, že iní o ňom hovoria klamstvá a špinia jeho dobré meno? Nebol by si ešte viac odhodlaný chváliť ho? A na Jehovovo meno je v tomto svete vo veľkom prinášaná pohana. (Ján 8:44; Zjavenie 12:9) Ľudí, ktorí ho milujú, preto srdce podnecuje hovoriť druhým o ňom pravdu, aby uviedli veci na pravú mieru. Chcel by si aj ty dať najavo svoju lásku a vďačnosť k Jehovovi a ukázať, že chceš, aby bol tvojím Vládcom on, a nie jeho hlavný nepriateľ, Satan? To všetko môžeš urobiť tým, že budeš chváliť Jehovu. Teraz vzniká otázka ako.

Ako niektorí mladí chválili Jehovu

11. Aké biblické príklady ukazujú, že keď mladí ľudia chvália Jehovu, môže to priniesť veľmi dobré výsledky?

11 Biblia ukazuje, že keď mladí ľudia chvália Jehovu, často to vedie k veľmi dobrým výsledkom. Vezmime si ako príklad jedno izraelské dievčatko, ktoré zajali Sýrčania. Toto dievčatko odvážne svedčilo svojej panej o Jehovovom prorokovi Elizeovi. Jej slová viedli k tomu, že sa stal zázrak, a tým bolo vydané pôsobivé svedectvo. (2. Kráľov 5:1–17) Aj Ježiš odvážne svedčil ako chlapec. Zo všetkých udalostí z jeho detstva, ktoré mohli byť zapísané do Biblie, Jehova vybral práve situáciu, keď Ježiš ako 12-ročný odvážne kládol otázky náboženským učiteľom v jeruzalemskom chráme a udivoval ich svojím porozumením Jehovových ciest. — Lukáš 2:46–49.

12, 13. a) Čo urobil Ježiš v chráme krátko pred svojou smrťou a ako to zapôsobilo na ľudí, ktorí tam boli? b) Ako sa Ježiš pozeral na chválu, ktorú mu vzdávali malí chlapci?

 12 Ako dospelý muž Ježiš tiež povzbudzoval deti, aby chválili Jehovu. Napríklad iba niekoľko dní pred svojou smrťou strávil istý čas v chráme v Jeruzaleme. Biblia hovorí, že tam vykonal „podivuhodné veci“. Vyhnal z chrámu tých, ktorí robili z tohto svätého miesta jaskyňu lupičov. Okrem toho uzdravoval slepých a chromých. Všetkých, ktorí tam vtedy boli, a zvlášť náboženských vodcov, to malo podnietiť, aby chválili Jehovu a jeho Syna, Mesiáša. Žiaľ, mnohí v tých dňoch nevzdali takúto chválu. Vedeli, že Ježiša poslal Boh, ale báli sa náboženských vodcov. Bola tu však jedna skupina ľudí, ktorá smelo hovorila. Vieš, o kom hovoríme? V Biblii sa píše: „Keď hlavní kňazi a znalci Písma videli, aké podivuhodné veci [Ježiš] robí, a chlapcov, ktorí v chráme volajú a hovoria: ‚Zachráň, prosíme, Dávidovho Syna!‘, rozhorčili sa a riekli mu: ‚Počuješ, čo hovoria?‘“ — Matúš 21:15, 16; Ján 12:42.

13 Kňazi dúfali, že Ježiš umlčí chlapcov, ktorí mu vzdávali chválu. Urobil to? Vôbec nie! Ježiš kňazom odpovedal: „Áno. Nikdy ste nečítali: ‚Z úst detí a dojčiat si si zaobstaral chválu‘?“ Je zjavné, že Ježišovi i jeho Otcovi bolo príjemné počuť chválu z úst týchto chlapcov. Tie deti robili to, čo mali robiť všetci dospelí, ktorí tam boli. V ich mladej mysli bolo očividne všetko jasné. Videli, že tento muž robí obdivuhodné veci, hovorí smelo a s vierou a dáva najavo hlbokú lásku k Bohu a k jeho ľudu. Musel teda byť tým, kým tvrdil, že je — sľúbeným ‚Dávidovým Synom‘, Mesiášom. Títo chlapci boli za svoju vieru odmenení jedinečnou výsadou — mohli prispieť k splneniu proroctva. — Žalm 8:2.

14. Ako môžu dary, ktoré majú mladí, prispieť k chvále Jehovu?

14 Čo sa môžeme naučiť z takýchto príkladov? Vidíme, že deti a mladí môžu Jehovu chváliť veľmi účinným spôsobom. Mladí často vidia pravdu jasne a jednoducho a hovoria o svojej viere s vážnosťou a horlivo. Majú tiež dar, o ktorom sa píše v Prísloviach 20:29: „Krásou mládencov je ich sila.“ Áno, vy, mladí, ste požehnaní silou a energiou — darmi, ktoré môžete dobre využiť pri vzdávaní chvály Jehovovi. Ako ich môžete konkrétne využiť?

Ako môžeš chváliť Jehovu?

15. Aká pohnútka je potrebná, ak chceme chváliť Jehovu účinným spôsobom?

15 Chvála Jehovu, ktorá prináša ovocie, sa začína v srdci. Takú chválu nemôžeš vzdávať, ak by si to robil iba preto, že to od teba očakávajú iní. Pamätaj, že najväčšie prikázanie je: „Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ ​(Matúš 22:37) Spoznal  si Jehovu osobne pomocou štúdia jeho Slova? Výsledkom, ku ktorému by malo viesť takéto štúdium, je láska k Jehovovi. A keď človek miluje Jehovu, prirodzene vyjadruje svoju lásku tým, že ho chváli. Keď je tvoja motivácia jasná a silná, si pripravený nadšene chváliť Jehovu.

16, 17. Akú úlohu zohráva správanie v prinášaní chvály Jehovovi? Uveď príklad.

16 Teraz, ešte skôr ako pouvažuješ o tom, čo v službe povieš, pouvažuj nad tým, ako budeš konať. Predstav si, že spomenuté izraelské dievčatko by bolo drzé, správalo by sa neúctivo alebo by konalo nečestne. Myslíš si, že by ho jeho sýrski väznitelia počúvali, keď im hovorilo o Jehovovom prorokovi? Pravdepodobne nie. Podobne aj dnes ťa ľudia s väčšou pravdepodobnosťou budú počúvať, ak vidia, že sa správaš úctivo a slušne a konáš čestne. (Rimanom 2:21) Zamysli sa nad jednou skúsenosťou.

17 Na isté 11-ročné dievča v Portugalsku robili v škole nátlak, aby oslavovalo sviatky, ktoré boli v rozpore s jej biblicky školeným svedomím. Dievča učiteľke úctivo vysvetlilo, prečo to odmieta, ale učiteľka sa jej vysmiala. Ako plynul čas, učiteľka ju opakovane ponižovala a vysmievala sa z jej náboženstva. Dievča však zostalo úctivé. Keď o niekoľko rokov táto mladá sestra, ktorá už slúžila ako priekopníčka, na jednom zjazde pozorovala ľudí, ktorí sa dávali pokrstiť, zrazu medzi nimi niekoho spoznala. Bola to jej bývalá učiteľka! So slzami v očiach si padli do náručia a staršia žena mladšej povedala, že nikdy nezabudla na jej úctivé správanie. Keď ju raz navštívila istá svedkyňa, porozprávala jej o správaní svojej bývalej žiačky. Tento rozhovor viedol k biblickému štúdiu a učiteľka prijala biblickú pravdu. Áno, tvoje správanie môže byť veľmi pôsobivým prostriedkom na chválu Jehovu!

18. Čo môže urobiť mladý človek, ak je preňho ťažké začať rozhovor o Biblii a o Jehovovi Bohu?

18 Je pre teba niekedy ťažké začať v škole rozhovor o tom, čomu veríš? Ak áno, nie si jediný, kto má takéto pocity. Môžeš však urobiť niečo pre to, aby sa ťa iní pýtali na tvoju vieru. Ak je to v tvojej krajine i škole povolené, môžeš si napríklad vziať so sebou do školy nejaké publikácie založené na Biblii a čítať si ich cez prestávky alebo v inom čase, keď je to dovolené. Tvoji spolužiaci sa ťa možno opýtajú, čo čítaš. Keď im odpovieš a spomenieš, prečo je pre teba článok alebo kniha, ktorú máš v rukách, zaujímavá, o chvíľu možno zistíš, že vedieš zaujímavý rozhovor. Nezabudni klásť otázky, aby si zistil, čomu tvoji spolužiaci veria. Potom úctivo počúvaj a podeľ sa s nimi o to, čo si sa naučil z Biblie. Ako ukazujú skúsenosti na strane 29, mnoho mladých chváli Boha v škole. Prináša im to veľkú radosť a mnohí vďaka tomu spoznávajú Jehovu.

19. Ako sa môžu mladí stať účinnejšími v službe z domu do domu?

19 Účinný spôsob, ako prinášať chválu Jehovovi, je služba z domu do domu. Ak sa ešte nezúčastňuješ na tejto službe, mohol by si si to dať za cieľ. Ak si sa do nej už zapojil, sú tu ďalšie ciele, ktoré si môžeš stanoviť. Napríklad namiesto toho, aby si hovoril pri každých  dverách v podstate to isté, hľadaj spôsoby, ako sa zlepšiť, a pýtaj si rady od rodičov alebo od iných skúsených zvestovateľov. Uč sa, ako viac používať Bibliu, ako vykonávať účinné opätovné návštevy a ako zavádzať biblické štúdiá. (1. Timotejovi 4:15) Čím viac budeš týmito spôsobmi chváliť Jehovu, tým lepšie výsledky to prinesie a tým väčšiu radosť budeš pociťovať zo služby.

Kedy by si mal začať chváliť Jehovu?

20. Prečo sa deti a mladí ľudia nemusia cítiť primladí na to, aby chválili Jehovu?

20 Zo všetkých troch otázok, ktoré rozoberáme v tomto článku, je odpoveď na túto poslednú najjednoduchšia. Všimni si, že Biblia na ňu dáva priamu odpoveď: „Pamätaj na svojho Vznešeného Stvoriteľa v dňoch svojho mladého veku.“ ​(Kazateľ 12:1) Áno, teraz je čas začať chváliť Jehovu. Bolo by veľmi ľahké povedať: „Som príliš mladý na to, aby som chválil Jehovu. Nemám skúsenosti. Mal by som počkať, kým budem starší.“ Nebol by si prvý, kto takto uvažuje. Napríklad mladý Jeremiáš Jehovovi povedal: „Beda, ó, Zvrchovaný Pán Jehova! Skutočne neviem, ako hovoriť, lebo som iba chlapec.“ Ale Jehova ho uistil, že nemá dôvod báť sa. (Jeremiáš 1:6, 7) Ani my sa nemusíme ničoho báť, keď chválime Jehovu. Neexistuje nič, čo by nám mohlo uškodiť natoľko, že by to Jehova nedokázal úplne napraviť. — Žalm 118:6.

21, 22. Prečo sú mladí ľudia, ktorí chvália Jehovu, prirovnaní ku kvapôčkam rosy, a prečo je toto prirovnanie povzbudzujúce?

21 Mladí, preto sa nezdráhajte chváliť Jehovu! Teraz, keď ste mladí, je ten najlepší čas zapojiť sa do najdôležitejšieho diela, aké sa dnes na zemi vykonáva. Keď sa zúčastňuješ na tomto diele, stávaš sa súčasťou univerzálnej rodiny Jehovových ctiteľov — a to je úžasná výsada! Jehova je rád, že do tejto rodiny patríš aj ty. Všimni si tieto inšpirované slová, ktoré žalmista adresoval Jehovovi: „Tvoj ľud sa ochotne ponúkne v deň tvojej vojenskej sily. V nádherách svätosti, z lona úsvitu máš svoju spoločnosť mladých mužov ako kvapôčky rosy.“ — Žalm 110:3.

22 Kvapôčky rosy jagajúce sa v lúčoch ranného slnka vytvárajú nádherný obraz. Pôsobia sviežo, trblietajú sa a je ich doslova nespočetné množstvo. A takto vidí Jehova vás mladých, ktorí ho vytrvalo chválite v týchto kritických časoch. Vaše rozhodnutie chváliť Jehovu nepochybne rozradostňuje jeho srdce. (Príslovia 27:11) Preto zo všetkých síl chváľte Jehovu!

Ako by si odpovedal?

• Aké sú niektoré významné dôvody, prečo chváliť Jehovu?

• Aké biblické príklady ukazujú, že mladí môžu chváliť Jehovu veľmi účinným spôsobom?

• Ako môžu mladí ľudia dnes chváliť Jehovu?

• Kedy by mali mladí začať chváliť Jehovu a prečo?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 25]

Keby si mal výnimočne nadaného priateľa, nezmienil by si sa o ňom pred ďalšími?

[Obrázok na strane 27]

Spolužiaci môžu prejaviť záujem o to, čomu veríš

[Obrázok na strane 28]

Ak sa chceš zlepšiť v službe, poraď sa so skúsenejším svedkom