Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Rodičia, chráňte si svoje drahocenné dedičstvo

Rodičia, chráňte si svoje drahocenné dedičstvo

 Rodičia, chráňte si svoje drahocenné dedičstvo

„Múdrosť je na ochranu... Zachová nažive tých, ktorí ju majú.“ — KAZATEĽ 7:12.

1. Prečo by rodičia mali svoje deti považovať za dar?

RODIČIA privádzajú na svet nového živého človeka, ktorý má fyzické črty i osobnosť podobnú im. Biblia označuje deti za ‚dedičstvo od Jehovu‘. (Žalm 127:3) Keďže skutočným Životodarcom je Jehova, zveruje rodičom niečo, čo v podstate patrí jemu. (Žalm 36:9) Rodičia, ako sa pozeráte na to, že ste od Boha dostali taký vzácny dar?

2. Ako reagoval Manoach, keď sa dozvedel, že bude otcom?

Takýto dar treba určite prijať s pokorou a ocenením. Pred vyše 3000 rokmi takto reagoval Izraelita Manoach, keď anjel oznámil jeho manželke, že bude mať dieťa. Keď Manoach počul túto dobrú správu, modlil sa: „Prepáč mi, Jehova. Nech ten muž pravého Boha, ktorého si poslal, príde k nám znovu a poučí nás, čo máme robiť s dieťaťom, ktoré sa narodí.“ ​(Sudcovia 13:8) Rodičia, čo sa môžete naučiť z príkladu Manoacha?

Prečo je dnes potrebná Božia pomoc

3. Prečo je dnes pri výchove detí zvlášť potrebná Božia pomoc?

Dnes rodičia viac než kedykoľvek v minulosti potrebujú pri výchove detí Jehovovu pomoc. Prečo? Z nebies bol na zem zvrhnutý Satan Diabol so svojimi anjelmi. „Beda zemi,“ varuje Biblia, „lebo k vám zostúpil Diabol, majúc veľký hnev, vediac, že má krátky čas.“ ​(Zjavenie 12:7–9, 12) Biblia ukazuje, že Satan ‚ako revúci lev hľadá, koho by pohltil‘. (1. Petra 5:8)  Levy obyčajne lovia najzraniteľnejšie zvieratá, často mláďatá. Preto je múdre, keď kresťanskí rodičia hľadajú u Jehovu vedenie, ako chrániť svoje deti. Koľko úsilia na to vynakladáte?

4. a) Akú reakciu by mala u rodičov vyvolať správa, že v ich okolí sa potuluje lev? b) Čo potrebujú deti na svoju ochranu?

Keby ste vedeli, že vo vašom okolí sa potuluje lev, určite by ste sa snažili v prvom rade ochrániť svoje deti. Satan je dravá šelma. Snaží sa skaziť Boží ľud, a tak ho pripraviť o Božie schválenie. (Jób 2:1–7; 1. Jána 5:19) Deti sú ľahkým terčom. Aby unikli Diablovým nástrahám, musia spoznať Jehovu a naučiť sa ho poslúchať. Na to je nevyhnutné poznanie Biblie. „To znamená večný život,“ povedal Ježiš, „že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ ​(Ján 17:3) Okrem toho mladí potrebujú múdrosť — schopnosť rozumieť tomu, čo sa učia, a uplatňovať to. Keďže „múdrosť zachová nažive tých, ktorí ju majú“, vy rodičia by ste mali vštepovať pravdu do srdca svojich detí. (Kazateľ 7:12) Ako to môžete robiť?

5. a) Ako možno vštepiť deťom múdrosť? b) Ako Príslovia opisujú hodnotu múdrosti?

Svojim deťom môžete — a mali by ste — čítať z Božieho Slova. Ale pomôcť im milovať Jehovu a poslúchať ho si vyžaduje niečo viac — je potrebné, aby deti čítanému aj rozumeli. Uveďme si príklad: Rodičia možno dieťaťu povedia, aby nevchádzalo na cestu, kým sa nepozrie doľava i doprava. No niektoré deti tento príkaz nerešpektujú. Prečo? Zrejme im nebolo dosť často vysvetľované, čo by sa stalo, keby ich zrazilo auto. Alebo im toto poučenie nebolo podané takým spôsobom, aby si uvedomili hroziace nebezpečenstvo, a tak prekonali „pochabosť“, ktorá môže viesť k nešťastiu. Vštepovanie múdrosti si vyžaduje čas a veľa trpezlivosti. Ale múdrosť má obrovskú hodnotu! „Jej cesty sú príjemné,“ píše sa v Biblii, „a všetky jej vozové cesty sú pokoj. Je stromom života pre tých, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí ju stále pevne držia, sú nazvaní šťastnými.“ — Príslovia 3:13–18; 22:15.

Vyučovanie, ktoré vedie k múdrosti

6. a) Prečo si deti často počínajú nemúdro? b) Aký boj dnes prebieha?

Mladí si často počínajú nesprávne nie preto, že by neboli poučení o tom, čo je správne, ale preto, že vyučovanie nezasiahlo ich srdce — ich vnútorné ja. Diabol bojuje o srdce mladých ľudí. Snaží sa zariadiť veci tak, aby boli vystavení bezbožnému vplyvu jeho sveta. Snaží sa tiež využiť ich zdedený hriešny sklon k zlému. (1. Mojžišova 8:21; Žalm 51:5) Rodičia by si mali uvedomovať, že o srdce ich detí sa vedie skutočný boj.

7. Prečo nestačí dieťaťu povedať, čo je správne a čo nie?

Rodičia dieťaťu zvyčajne povedia, čo je správne a čo nie, a myslia si, že ho naučili nejakej morálnej zásade. Možno mu povedia, že je nesprávne klamať, kradnúť alebo mať pohlavný styk s niekým, kto nie je jeho manželským partnerom. No aby dieťa poslúchalo, potrebuje mať silnejšiu motiváciu než len to, že to povedali jeho rodičia. Sú to Jehovove zákony. Dieťa by sa malo naučiť, že je múdre poslúchať Božie prikázania. — Príslovia 6:16–19; Hebrejom 13:4.

8. Aké vyučovanie môže deťom pomôcť konať múdro?

Zložitosť vesmíru, rozmanitosť života, striedanie ročných období — to všetko môže dieťaťu pomôcť pochopiť existenciu nadovšetko múdreho Stvoriteľa. (Rimanom 1:20; Hebrejom 3:4) Dieťa treba učiť aj to, že Boh ho miluje a že obetoval svojho Syna, aby mohlo mať večný život, a že môže Bohu priniesť radosť, keď bude poslúchať jeho slová.  Potom bude pravdepodobne chcieť slúžiť Jehovovi napriek pokusom Diabla brániť mu v tom. — Príslovia 22:6; 27:11; Ján 3:16.

9. a) Čo si vyžaduje životodarné vyučovanie? b) Čo majú podľa biblického pokynu robiť otcovia a čo to znamená?

Vyučovanie, ktoré dieťa chráni a motivuje ho konať správne, si vyžaduje čas, pozornosť a plánovanie. Vyžaduje si, aby rodičia prijímali vedenie od Boha. Biblia hovorí: „Vy, otcovia... vychovávajte [svoje deti] v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní.“ ​(Efezanom 6:4) Čo to znamená? ‚Myšlienkové usmerňovanie‘ v pôvodnej gréčtine znamená „vkladanie mysle“. Teda otcovia sú v podstate nabádaní, aby do mysle svojich detí vkladali myseľ Jehovu. To bude pre deti veľkou ochranou! Ak majú deti vo svojej mysli vštepené Božie myšlienky, čiže jeho spôsob myslenia, ochráni ich to pred nesprávnym konaním.

Túžba motivovaná láskou

10. Čo je dôležité vedieť, ak chcete dobre vychovať svoje dieťa?

10 Ak chcete, aby sa vám splnila túžba dobre vychovať svoje dieťa, vaše úsilie musí byť motivované láskou. Dôležitým činiteľom je dobrá komunikácia. Zaujímajte sa o to, čo sa deje v živote vášho dieťaťa a aké má názory. Snažte sa vytvoriť príjemnú atmosféru, v ktorej dieťa taktne podnietite, aby sa vám otvorilo. Občas možno budete šokovaní tým, čo hovorí. Buďte veľmi opatrní, aby ste nezareagovali unáhlene. S úprimným záujmom si ho vypočujte.

11. Ako môže rodič vkladať Božiu myseľ do mysle dieťaťa?

11 Možno ste svojmu dieťaťu už viackrát čítali z Biblie o Božích zákonoch zakazujúcich sexuálnu nemravnosť. (1. Korinťanom 6:18; Efezanom 5:5) To mu zrejme pomohlo uvedomiť si, čo sa Jehovovi páči a čo nie. No vkladanie Jehovovej mysle do mysle dieťaťa si vyžaduje niečo viac. Deti potrebujú pomoc, aby dokázali hlbšie premýšľať o hodnote Jehovových zákonov. Musia byť presvedčené, že Božie zákony sú správne a užitočné a že poslúchať tieto zákony je dobré a je to prejav lásky. Iba ak do hĺbky uvažujete so svojimi deťmi o biblických zásadách, aby tak prijali Boží pohľad na veci, možno povedať, že do nich vkladáte Jehovovu myseľ.

12. Ako môže rodič pomôcť dieťaťu získať správny názor na sexuálne vzťahy?

12 Keď hovoríte o pohlavnom živote, môžete sa dieťaťa opýtať: „Myslíš si, že Jehovov zákon zdržiavať sa pohlavného styku pred manželstvom oberá človeka o šťastie?“ Povzbuď dieťa, aby vysvetlilo svoju odpoveď. Po úvahe o zázraku splodenia dieťaťa sa môžeš opýtať: „Myslíš si, že náš milujúci Boh by nám dal zákony, ktoré by nás oberali o radosť  zo života? Alebo si myslíš, že jeho zákony nás v skutočnosti robia šťastnými a chránia nás?“ ​(Žalm 119:1, 2; Izaiáš 48:17) Nechaj dieťa vyjadriť sa, aby si videl, čo si o týchto veciach myslí. Potom ho môžeš upozorniť na príklady toho, ako sexuálna nemravnosť viedla k problémom a trápeniu. (2. Samuelova 13:1–33) Keď budeš spolu s dieťaťom uvažovať tak, aby pochopilo a prijalo Boží názor, bude to veľký krok smerom k tomu, aby si do jeho mysle vložil Božiu myseľ. No môžeš urobiť aj niečo iné.

13. Pochopenie akej skutočnosti môže zvlášť motivovať dieťa, aby poslúchalo Jehovu?

13 Bude múdre, keď budeš dieťa učiť nielen o následkoch neposlušnosti voči Jehovovi, ale mu aj vysvetlíš, že Jehovu sa osobne dotýka to, ako žijeme. Na základe Biblie mu ukáž, že keď nekonáme Božiu vôľu, spôsobujeme Jehovovi bolesť. (Žalm 78:41) Môžeš sa ho opýtať: „Prečo nechceš ublížiť Jehovovi?“ Potom mu povedz: „Boží nepriateľ Satan tvrdí, že Jehovovi slúžime zo sebeckých dôvodov, a nie preto, že ho milujeme.“ Ďalej vysvetli, že Jób svojou rýdzosťou priniesol Bohu radosť a dal odpoveď na Satanovo lživé obvinenie. (Jób 1:9–11; 27:5) Tvoje dieťa by malo pochopiť, že svojím správaním môže Jehovu buď zarmútiť, alebo mu urobiť radosť. (Príslovia 27:11) Toto i mnohé ďalšie veľmi dôležité poučenia možno vštepiť deťom pomocou knihy Uč sa od Veľkého Učiteľa. *

Radostné výsledky

14, 15. a) Ktoré lekcie z knihy Učiteľ boli pre niektoré deti motivujúce? b) Aké dobré výsledky si dosiahol používaním tejto knihy ty? (Pozri aj rámček na stranách 18 a 19.)

14 Jeden starý otec v Chorvátsku, ktorý si číta knihu Učiteľ so svojím sedemročným vnukom, napísal, čo mu chlapec povedal: „Mamička odo mňa chcela, aby som niečo urobil, ale mne sa nechcelo. Potom som si spomenul na kapitolu ‚Poslušnosť ťa chráni‘, a preto som sa vrátil a povedal som mamičke, že ju poslúchnem.“ O kapitole „Prečo nesmieme klamať“ istá dvojica z Floridy napísala: „Dáva otázky, ktoré deti povzbudzujú, aby otvorene priznali chyby, ku ktorým by sa inak nepriznali.“

15 Kniha Učiteľ obsahuje viac ako 230 obrázkov a pri každom obrázku či skupine obrázkov je popisok. „Môj syn často uprie oči na nejaký obrázok a nechce, aby som prevrátila stránku,“ napísala jedna vďačná matka.  „Tieto obrázky sú nielenže pekné, ale každý z nich je aj poučný alebo prinajmenšom vedie deti k tomu, že sa pýtajú. Pri obrázku, kde sa dieťa pozerá na televízor v tmavej miestnosti, sa môj syn spýtal: ‚Mamička, čo robí ten chlapec?‘ Jeho tón pritom naznačoval, že vie, že je to niečo nesprávne.“ Popisok k tomuto obrázku sa pýta: „Kto vidí všetko, čo robíme?“

Životne dôležité poučenie pre dnešok

16. Aké životne dôležité poučenie dnes potrebujú deti a prečo?

16 Deti potrebujú vedieť, aké je vhodné a nevhodné používanie intímnych častí ich tela. No rozprávať sa o tom nie je vždy ľahké. Jedna novinárka uviedla, že ona vyrastala v ére, keď sa používanie slov, ktoré sa vzťahujú na pohlavné orgány, považovalo za neslušné. O výchove svojich detí napísala: „Budem musieť tento pocit hanby prekonať.“ Je to tak — rodičia neochránia svoje dieťa, keď sa z pocitu hanby budú téme sexu vyhýbať. Ľudia, ktorí sexuálne zneužívajú deti, využívajú ich nevedomosť. Kniha Uč sa od Veľkého Učiteľa rozoberá túto tému vhodným, dôstojným spôsobom. Poučenie detí o sexe ich nepripraví o nevinnosť. Naopak, stratiť nevinnosť by mohli práve vtedy, keď by ich rodičia o tom nepoučili.

17. Ako kniha Učiteľ pomáha rodičom poučiť svoje deti o sexuálnych vzťahoch?

17 10. kapitole, ktorá ukazuje, ako prišli na zem zlí anjeli a mali tu deti, je dieťaťu položená otázka: „Vieš, čo sú sexuálne vzťahy?“ Kniha dáva jednoduchú, dôstojnú odpoveď. Neskôr, v 32. kapitole, sa píše, ako možno chrániť deti pred sexuálnym zneužitím. Mnoho listov vydavateľom knihy potvrdzuje, že takéto poučovanie je životne dôležité. V jednom liste sa písalo: „Keď som bola minulý týždeň so synom Javanom u detskej lekárky, opýtala sa ma, či sme s ním už rozoberali správne používanie intímnych častí tela. Bola veľmi prekvapená, keď som jej povedala, že  sme túto tému už rozoberali pomocou našej novej knihy.“

18. Ako kniha Učiteľ rozoberá vzdávanie pocty štátnym symbolom?

18 Iná kapitola rozoberá biblickú správu o troch mladých Hebrejoch, Sadrachovi, Mézachovi a Abednegovi, ktorí sa odmietli pokloniť pred sochou predstavujúcou babylonský štát. (Daniel 3:1–30) Niektorí si nemusia spojiť vzdávanie pocty nejakej soche so zdravením zástavy, ako to spája kniha Učiteľ. No všimnime si, čo povedal profesor Edward Gaffney v interview pre časopis U.S. Catholic. Zmienil sa o tom, že keď mu jeho dcérka po prvom dni v štátnej škole povedala, že sa tam naučila „novú modlitbu“, poprosil ju, aby mu ju povedala. „Položila si ruku na srdce,“ hovorí Gaffney, „a hrdo začala: ‚Sľubujem vernosť zástave...‘“ Potom pokračoval: „Vtedy mi svitlo v hlave. Tí Jehovovi svedkovia mali pravdu. V našich školách sa už na najnižšom stupni formuje akési národné náboženstvo — bezpodmienečná a bezhraničná lojálnosť štátu.“

Vaše úsilie stojí za to

19. Akú odmenu prináša vyučovanie detí?

19 Všetko vaše úsilie, ktoré vynakladáte na vyučovanie svojich detí, stojí za to. Jednu matku, ktorá žije v americkom štáte Kansas, dojal k slzám list od jej syna. Napísal jej: „Mal  som veľké šťastie, že som dostal výchovu, ktorá mi pomohla stať sa pomerne stabilným a vyrovnaným človekom. Ty i ocko si určite zaslúžite pochvalu.“ ​(Príslovia 31:28) Kniha Uč sa od Veľkého Učiteľa môže pomôcť mnohým ďalším rodičom, aby učili svoje deti, a tak si chránili toto drahocenné dedičstvo.

20. Na čo by mali rodičia vždy pamätať a ako by to malo na nich pôsobiť?

20 Naše deti si zaslúžia všetok čas, pozornosť a úsilie, ktoré im môžeme dať. Deťmi sú len krátky čas. Využite preto každú príležitosť, aby ste boli s nimi a pomáhali im. Nikdy to neoľutujete. Budú vás ľúbiť. Vždy pamätajte na to, že vaše deti sú darom, ktorý ste dostali od Boha. Sú drahocenným dedičstvom! (Žalm 127:3–5) Preto s nimi podľa toho zaobchádzajte. A nezabudnite, že za to, ako ich vychovávate, nesiete zodpovednosť pred Bohom.

[Poznámka pod čiarou]

^ 13. ods. Vydali Jehovovi svedkovia. Pozri 40. kapitolu s názvom „Ako robiť Bohu radosť“.

Ako by si odpovedal?

• Prečo zvlášť dnes musia rodičia chrániť svoje deti?

• Akým vyučovaním možno dieťaťu vštepiť múdrosť?

• Aké životne dôležité témy je dnes potrebné rozoberať s deťmi?

• Ako kniha Učiteľ pomáha rodičom poučovať svoje deti?

[Študijné otázky]

[Rámček/obrázky na stranách 18, 19]

Kniha pre každého

Kniha Uč sa od Veľkého Učiteľa bola pripravená, aby pomohla rodičom a iným dospelým spolu s deťmi čítať a rozoberať učenie Ježiša Krista. No aj dospelí, ktorí si prečítali túto knihu, vyjadrujú úprimné ocenenie pre to, čo sa naučili.

Jeden muž z Texasu v Spojených štátoch povedal: „Uč sa od Veľkého Učiteľa je výrečná svojou jednoduchosťou; motivuje nás v akomkoľvek veku — aj vo veku 76 rokov, ako som ja. Prijmite vrelú vďaku od niekoho, kto slúži Jehovovi od mladosti.“

Jedna čitateľka z Londýna v Anglicku píše: „Nádherné ilustrácie si iste získajú srdcia rodičov aj detí. Otázky a úprava sú výborné a je naozaj úžasné vidieť, ako sú spracované citlivé témy, tak ako v 32. kapitole, ‚Ako Boh chránil Ježiša‘.“ Na záver uviedla: „Hoci táto kniha je v prvom rade nepochybne určená deťom Jehovových svedkov, myslím si, že by si ju ocenili aj učitelia a iní ľudia. Teším sa na to, ako ju budem v nasledujúcich mesiacoch a rokoch používať.“

Jedna žena z Massachusetts v Spojených štátoch sa vyjadrila o mnohých „dobre premyslených obrázkoch“. Napísala: „Všimla som si, že hoci je to kniha pre deti, témy, ktoré rozoberá, môžu pomôcť aj nám dospelým pri uvažovaní o našom osobnom vzťahu s Jehovom.“

„Úžasná kniha!“ zhodnotila ju žena z Mainu v Spojených štátoch. „Nie je iba pre mladých, ale pre nás všetkých, keďže sme Božie deti. Zapôsobila na moje najhlbšie vnútro a roznietila moje emócie a potom ich utíšila, takže nakoniec som cítila vnútorný pokoj. Cítim sa k Jehovovi ako svojmu Otcovi veľmi blízko. Odňal všetku bolesť, ktorú som mala v sebe celé roky, a jasne poukázal na svoje predsavzatie.“ Na záver povedala: „Každému hovorím: ‚Prosím, prečítaj si ju.‘“

Jedna žena z Kjóta v Japonsku uviedla, že keď z tejto knihy čítala svojim vnúčatám, kládli otázky ako: „‚Čo robí tamten chlapec? Prečo toto malé dievčatko karhajú? A čo robí táto matka? A tento lev?‘ Vyučuje veci, o ktoré sa zaujímame, preto ju mám oveľa radšej ako ktorúkoľvek inú knihu, ktorú by som mohla nájsť v knižnici.“

Jeden otec z Calgary v Kanade hovorí, že len čo dostal túto knihu, začal ju čítať svojej šesťročnej dcére a svojmu deväťročnému synovi. „Hneď od začiatku reagovali úžasne,“ píše. „Deti sledovali v knihe, čo som im čítal, a odpovedali na otázky priamo zo srdca. Cítili sa zapojené do štúdia a to im dalo možnosť vyjadriť sa. Úplne ožili a dcéra hovorí, že chce študovať z novej knihy každý večer.“

Po jednom štúdiu tento otec povedal: „Spolu so synom sme sa hodiny rozprávali o Jehovovi a o jeho predsavzatiach. Mal veľa otázok, ktoré v ňom vyvolala kniha. Oči sa mi zaliali slzami, keď mi poprial dobrú noc a spýtal sa: ‚Môžeme to zopakovať znova, ocko? Mám toľko otázok a chcem vedieť o Jehovovi všetko.‘“

[Obrázok na strane 15]

Rodičia, čo sa môžete naučiť z príkladu Manoacha?

[Obrázok na strane 16]

Mladí, čo sa môžete naučiť z príkladu troch Hebrejov?

[Obrázky na strane 17]

Obrázky a popisky v knihe „Učiteľ “ sú pôsobivými vyučovacími pomôckami

V čom Ananiáš klame Petrovi?

Kto vidí všetko, čo robíme?