Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Prečo vzkriesený Ježiš vyzval Tomáša, aby sa ho dotkol, zatiaľ čo Márii Magdaléne v tom predtým bránil?

Niektoré preklady Biblie vytvárajú dojem, že Ježiš povedal Márii Magdaléne, aby sa ho nedotýkala. Napríklad Roháčkov preklad podáva Ježišove slová takto: „Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi.“ ​(Ján 20:17) No pôvodné grécke sloveso, ktoré sa zvyčajne prekladá ako „dotýkať sa“, znamená tiež pevne sa chytiť, lipnúť na niečom, držať sa, zvierať niečo. Je logické usudzovať, že Ježiš nebránil Márii Magdaléne, aby sa ho dotkla, lebo iným ženám, ktoré boli pri hrobe, dovolil, aby ‚sa mu chytili nôh‘. — Matúš 28:9.

Mnohé preklady, ako je Preklad nového sveta Svätých písiem, Katolícky preklad, Preklad M. Pavlíka Preklad Zlatoša a Šurjanského, nám pomáhajú pochopiť skutočný význam Ježišových slov, keď prekladajú túto pasáž slovami „prestaň sa ma držať“, „nepridŕžaj sa ma“ alebo „nedrž sa ma“. Prečo to Ježiš povedal Márii Magdaléne, ktorá bola jeho blízkou spoločníčkou? — Lukáš 8:1–3.

Mária Magdaléna sa zjavne bála, že Ježiš odíde a vystúpi do neba. Podnietená silnou túžbou byť so svojím Pánom, pevne sa ho držala a nechcela ho nechať odísť. Aby ju Ježiš uistil, že ešte neodchádza, povedal jej, aby sa ho prestala držať a išla oznámiť jeho učeníkom, že bol vzkriesený. — Ján 20:17.

Rozhovor Ježiša s Tomášom mal iné pozadie. Keď sa Ježiš zjavil niektorým učeníkom, Tomáš medzi nimi nebol. Neskôr Tomáš vyjadril pochybnosti o Ježišovom vzkriesení a povedal, že neuverí, kým neuvidí Ježišove rany po klincoch a nevloží ruku do rany od kopije v jeho boku. O osem dní sa Ježiš opäť zjavil učeníkom. Tentoraz bol medzi nimi aj Tomáš a Ježiš ho vyzval, aby sa dotkol jeho rán. — Ján 20:24–27.

A tak v prvom prípade Ježiš reagoval na nesprávnu túžbu Márie Magdalény zabrániť mu v odchode, no v druhom prípade sa Ježiš snažil pomôcť Tomášovi, ktorý mal pochybnosti. V oboch týchto prípadoch mal Ježiš dobré dôvody konať tak, ako konal.