Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Choď cestou rýdzosti

Choď cestou rýdzosti

 Choď cestou rýdzosti

„Ja, ja budem chodiť v svojej rýdzosti.“ — ŽALM 26:11.

1, 2. a) Prečo je rýdzosť človeka dôležitou súčasťou spornej otázky Božej zvrchovanosti? b) Ako môžu inteligentní tvorovia dať najavo, že stoja na strane Jehovovej zvrchovanosti?

KEĎ sa Satan v záhrade Eden vzbúril, vzniesol univerzálnu spornú otázku, či má Boh právo vládnuť nad svojimi tvormi. O nejaký čas vyslovil tvrdenie, že ľudia budú slúžiť Bohu, iba pokiaľ to bude pre nich výhodné. (Jób 1:9–11; 2:4) Tak sa rýdzosť človeka stala dôležitou súčasťou spornej otázky Jehovovej zvrchovanosti.

Aj keď Božia zvrchovanosť nie je závislá od rýdzosti jeho tvorov, ľudia a Boží duchovní synovia môžu dať najavo, kde v tejto otázke stoja. Ako? Tým, že si zvolia, či pôjdu cestou rýdzosti, alebo nie. Každý človek môže byť teda oprávnene súdený na základe toho, či prejavuje rýdzosť.

3. a) O čo Jób a Dávid prosili Jehovu? b) Aké otázky vznikajú v súvislosti s rýdzosťou?

Jób s dôverou povedal: „[Jehova] ma odváži na presných váhach, a Boh zistí moju rýdzosť.“ ​(Jób 31:6) Aj Dávid, kráľ starovekého Izraela, prosil Jehovu, aby ho preskúmal a zistil, či je rýdzi. Modlil sa: „Súď ma, ó, Jehova, lebo som chodil v svojej rýdzosti a dôveroval som Jehovovi, aby som nekolísal.“ ​(Žalm 26:1) Je životne dôležité, aby sme aj my chodili cestou rýdzosti! Ale čo je rýdzosť a čo znamená chodiť po jej ceste? Čo nám pomôže zostať na ceste rýdzosti?

‚Chodil som v svojej rýdzosti‘

4. Čo je rýdzosť?

Rýdzosť obsahuje myšlienku priamosti, bezúhonnosti, spravodlivosti a bezchybnosti. Ale byť rýdzi znamená viac než iba konať, čo je správne. Človek, ktorý je rýdzi, je mravne bezchybný a celým srdcom oddaný Bohu. Satan spochybnil Jóbove pohnútky, keď povedal Bohu: „Vystri, prosím, pre zmenu svoju ruku a dotkni sa až jeho kosti a jeho tela a viď, či ťa nebude preklínať priamo do tváre.“ ​(Jób 2:5) Na to, aby bol človek rýdzi, je potrebné nielen správne konanie, ale aj správna pohnútka srdca.

5. Z čoho vidno, že zachovanie rýdzosti si od nás nevyžaduje dokonalosť?

Na zachovanie rýdzosti sa však nevyžaduje dokonalosť. Kráľ Dávid bol nedokonalý a vo svojom živote sa dopustil niekoľkých vážnych chýb. Napriek tomu Biblia o ňom hovorí ako o mužovi, ktorý chodil „s rýdzosťou srdca“. (1. Kráľov 9:4) Prečo? Lebo Dávid miloval Jehovu. Jeho srdce bolo oddané Bohu. Ochotne uznal svoje chyby, prijal pokarhanie a napravil svoje cesty. Dávidova rýdzosť je zjavná z toho, že miloval Jehovu a bol mu celým srdcom oddaný. — 5. Mojžišova 6:5, 6.

6, 7. Čo znamená chodiť cestou rýdzosti?

Rýdzosť sa netýka iba určitej stránky ľudského správania, napríklad náboženskej oddanosti, ale zahŕňa celý spôsob života. Dávid ‚chodil vo svojej rýdzosti‘. „Sloveso ‚chodiť‘ naznačuje ‚cestu, ktorou v živote kráčame‘, čiže spôsob života,“ uvádza sa v jednom preklade Biblie. (The New Interpreter’s Bible) Žalmista o tých, ktorí „sú bezúhonní na svojej ceste“, spieval: „Šťastní sú tí, ktorí zachovávajú jeho pripomienky; hľadajú ho stále celým srdcom. Ani nekonajú nijakú nespravodlivosť. Chodia po jeho cestách.“ ​(Žalm 119:1–3). Rýdzosť si vyžaduje neustále  úsilie konať Božiu vôľu a chodiť po jeho cestách.

Chodiť v rýdzosti aj za nepriaznivých okolností nie je možné bez vernej lásky k Bohu. Keď vytrvávame v skúškach, zostávame pevní napriek ťažkostiam alebo odolávame pokušeniam zo strany bezbožného sveta, naša rýdzosť sa stáva zjavnou. Tým ‚rozradostňujeme Jehovovo srdce‘, lebo Boh potom môže dať odpoveď tomu, ktorý sa mu vysmieva. (Príslovia 27:11) Preto by sme mali byť rovnako odhodlaní ako Jób, ktorý povedal: „Kým neskonám, nedám sa pripraviť o svoju rýdzosť!“ ​(Jób 27:5) Dvadsiaty šiesty žalm poukazuje na to, čo nám pomôže chodiť v rýdzosti.

„Prečisti moje obličky i moje srdce“

8. Čo sa učíš z Dávidovej prosby, aby Jehova preskúmal jeho obličky a srdce?

Dávid sa modlil: „Preskúmaj ma, ó, Jehova, a vyskúšaj ma; prečisti moje obličky i moje srdce.“ ​(Žalm 26:2) Obličky sú uložené hlboko v ľudskom tele. V obraznom zmysle predstavujú najhlbšie myšlienky a pocity človeka. A srdce predstavuje celú jeho vnútornú osobnosť — jeho pohnútky, pocity i intelekt. Keď Dávid prosil Jehovu, aby ho preskúmal, modlil sa vlastne o to, aby jeho najvnútornejšie myšlienky a pocity podrobil dôkladnej prehliadke.

9. Ako Jehova prečisťuje naše obrazné obličky a srdce?

Dávid prosil, aby jeho srdce a obličky boli prečistené. Ako Jehova prečisťuje našu vnútornú osobnosť? Dávid spieval: „Budem žehnať Jehovu, ktorý mi dal radu. Skutočne, počas nocí ma naprávajú moje obličky.“ ​(Žalm 16:7) Čo to znamená? Znamená to, že Božia rada prenikla až do Dávidovho najhlbšieho vnútra a akoby sa tam usadila a potom naprávala jeho najvnútornejšie myšlienky a pocity. Podobne to môže byť aj v našom prípade, ak s ocenením premýšľame o radách, ktoré od Boha dostávame prostredníctvom jeho Slova, jeho predstaviteľov a jeho organizácie, a ak dovoľujeme, aby sa, obrazne povedané, usadili hlboko v nás. Keď sa budeme pravidelne modliť k Jehovovi, aby nás týmto spôsobom prečisťoval, pomôže nám to chodiť cestou rýdzosti.

‚Tvoja milujúca láskavosť je predo mnou‘

10. Čo pomohlo Dávidovi chodiť v Božej pravde?

10 „Tvoja milujúca láskavosť je pred mojimi očami,“ spieval ďalej Dávid, „a chodil som v tvojej pravde.“ ​(Žalm 26:3) Dávid dobre  poznal Božie skutky milujúcej láskavosti a s ocenením o nich rozjímal. „Žehnaj Jehovu, moja duša,“ spieval, „a nezabúdaj na všetky jeho činy.“ O jednom z Božích ‚činov‘ Dávid ďalej spieval: „Jehova vykonáva skutky spravodlivosti a sudcovské rozhodnutia pre všetkých oklamaných. Oznámil svoje cesty Mojžišovi, svoje konanie aj synom Izraela.“ ​(Žalm 103:2, 6, 7) Dávid mal možno na mysli to, ako Izraelitov za dní Mojžiša klamali a využívali Egypťania. Ak je to tak, rozjímanie o tom, ako Jehova oznámil svoj spôsob záchrany Mojžišovi, iste zapôsobilo na Dávidovo srdce a posilnilo ho v odhodlaní chodiť v Božej pravde.

11. Čo nám pomôže chodiť cestou rýdzosti?

11 Pravidelné štúdium Božieho Slova a rozjímanie o tom, čo sa z neho dozvedáme, aj nám pomôže chodiť cestou rýdzosti. Napríklad ak budeme pamätať na to, ako Jozef utiekol, keď mu Putifárova manželka dávala nemravné návrhy, podnieti nás to, aby sme aj my utiekli, keby sme sa ocitli v podobnej situácii na pracovisku, v škole alebo kdekoľvek inde. (1. Mojžišova 39:7–12) A čo ak nás láka možnosť získať hmotné bohatstvo, významné postavenie či vplyv v tomto svete? Máme príklad Mojžiša, ktorý zavrhol slávu Egypta. (Hebrejom 11:24–26) A keď budeme pamätať na Jóbovu vytrvalosť, nepochybne nám to pomôže, aby sme boli pevne odhodlaní zostať Jehovovi verní, aj keď nás postihne choroba či nešťastie. (Jakub 5:11) Alebo čo ak sa staneme obeťou prenasledovania? Ak si spomenieme na Danielovu skúsenosť v jame levov, určite nám to dodá odvahu! — Daniel 6:16–22.

„Nesedával som s mužmi nepravdy“

12, 13. Akých ľudí by sme si nemali vyberať za svojich spoločníkov?

12 Dávid sa zmienil aj o ďalšej veci, ktorá mu pomohla ešte pevnejšie sa držať svojej rýdzosti. Povedal: „Nesedával som s mužmi nepravdy a nevchádzam s tými, ktorí zakrývajú to, čím sú. Nenávidel som zbor zločincov a so zlými nesedávam.“ ​(Žalm 26:4, 5) Dávid by jednoducho nesedel so zlými. Nenávidel zlú spoločnosť.

13 A ako je to s nami? Odmietame sedávať s mužmi nepravdy — napríklad prostredníctvom televíznych programov, videofilmov, filmov, internetových stránok či iným spôsobom? Vyhýbame sa ľuďom, ktorí zakrývajú to, čím sú? Niektorí v škole alebo na pracovisku môžu z nečestných dôvodov predstierať, že k nám majú priateľský vzťah. Chceli by  sme však mať blízke putá s ľuďmi, ktorí nechodia v Božej pravde? Aj odpadlíci nás môžu presviedčať o svojej úprimnosti, ale v skutočnosti tým iba skrývajú svoj zámer odviesť nás od služby Jehovovi. A čo ak niektorí v kresťanskom zbore žijú dvojakým životom? Aj oni zakrývajú to, čím v skutočnosti sú. Jayson, ktorý teraz slúži ako služobný pomocník, mal v mladosti takých priateľov. Hovorí o nich: „Jedného dňa mi jeden z nich povedal: ‚Nezáleží na tom, čo teraz robíme, lebo keď príde nový svet, jednoducho budeme mŕtvi. Nebudeme vedieť, že sme o niečo prišli.‘ Jeho slová ma prebudili. Nechcem byť predsa mŕtvy, keď príde nový svet.“ Jayson konal múdro a prestal sa s nimi priateliť. „Nedajte sa zviesť,“ varoval apoštol Pavol. „Zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky.“ ​(1. Korinťanom 15:33) Áno, je životne dôležité, aby sme sa vyhýbali zlej spoločnosti!

‚Budem oznamovať všetky tvoje obdivuhodné diela‘

14, 15. Ako môžeme „kráčať okolo [Jehovovho] oltára“?

14 Dávid pokračuje: „Umyjem si ruky v nevinnosti a ja budem kráčať okolo tvojho oltára, ó, Jehova.“ Prečo? „Aby som spôsobil, že bude hlasno počuť vďakyvzdanie, a aby som oznamoval všetky tvoje obdivuhodné diela.“ ​(Žalm 26:6, 7) Dávid chcel zostať morálne čistý, aby mohol uctievať Jehovu a rozprávať o svojej oddanosti Bohu.

15 Všetko, čo sa spájalo s pravým uctievaním vo svätostánku a neskôr v chráme, bolo ‚znázornením a tieňom nebeských vecí‘. (Hebrejom 8:5; 9:23) Oltár znázorňoval Jehovovu vôľu, ktorá sa prejavila v tom, že prijal obeť Ježiša Krista ako výkupné za ľudstvo. (Hebrejom 10:5–10) My si dnes umývame ruky v nevinnosti a ‚kráčame okolo Jehovovho oltára‘ tým, že prejavujeme vieru v túto obeť. — Ján 3:16–18.

16. Aký úžitok nám to prináša, keď oznamujeme druhým Božie obdivuhodné diela?

16 Nenapĺňa naše srdce pocit vďačnosti k Jehovovi a k jeho jednosplodenému Synovi, keď uvažujeme o tom, čo všetko umožňuje táto obeť? Vzdávajme teda vďaky Bohu v srdci a oznamujme druhým jeho obdivuhodné diela — od stvorenia človeka v záhrade Eden až po dielo úplného obnovenia všetkých vecí, ktoré uskutoční vo svojom novom svete. (1. Mojžišova 2:7; Skutky 3:21) Zvestovanie Kráľovstva a robenie učeníkov je pre nás tiež vynikajúcou duchovnou ochranou. (Matúš 24:14; 28:19, 20) Keď sa naplno zapájame do tejto práce, pomáha nám to zachovať si jasnú nádej do budúcnosti, silnú vieru v Božie sľuby a vrúcnu lásku k Jehovovi i k blížnym.

„Zamiloval som si obydlie tvojho domu“

17, 18. Aký postoj by sme mali mať ku kresťanským zhromaždeniam?

17 Svätostánok s oltárom na obete bol centrom Jehovovho uctievania v Izraeli. Dávid vyjadril, že je pre neho potešením byť na tomto mieste. Modlil sa: „Jehova, zamiloval som si obydlie tvojho domu a miesto, kde prebýva tvoja sláva.“ Žalm 26:8.

18 Zamilovali sme si aj my miesta, kde sa zhromažďujeme, aby sme sa učili o Jehovovi? Každá sála Kráľovstva, kde pravidelne prebieha program duchovného poučovania, slúži ako centrum pravého uctievania v danej komunite. Okrem toho máme každoročné oblastné a krajské zjazdy a zvláštne zjazdové dni. Na takýchto zhromaždeniach sa rozoberajú Jehovove „pripomienky“. Ak sa naučíme ‚nadmieru ich milovať‘, potom istotne budeme radi chodiť na zhromaždenia a budeme po celý čas pozorne počúvať. (Žalm 119:167) A aké osviežujúce je byť so spoluveriacimi, ktorým záleží na tom, aby sa nám darilo, a ktorí nám pomáhajú zostať na ceste rýdzosti! — Hebrejom 10:24, 25.

 ‚Neodnímaj môj život‘

19. Akými hriechmi sa Dávid nechcel previniť?

19 Dávid si plne uvedomoval, aké následky to má, keď človek zíde z cesty Božej pravdy, a preto prosil: „Neodnímaj moju dušu spolu s hriešnikmi ani môj život spolu s mužmi, ktorí sú vinní krvou, v rukách ktorých je voľné správanie a ktorých pravica je plná úplatkárstva.“ ​(Žalm 26:9, 10) Dávid nechcel byť zaradený k bezbožným mužom, ktorí sa previnili voľným správaním alebo tým, že brali úplatky.

20, 21. Čo by nás mohlo zviesť na cestu bezbožných?

20 Tento svet je priam zaplavený nemravnosťou. Televízia, časopisy a filmy propagujú voľné správanie. (Galaťanom 5:19) Niektorí sa nechávajú zotročiť pornografiou, čo často vedie k nemravnému konaniu. Zvlášť mladí by mohli podľahnúť takýmto vplyvom. V niektorých krajinách je zvykom s niekým chodiť a tlak okolia v tomto smere dospievajúcich veľmi ovplyvňuje. Mnoho mladých nadviazalo romantický vzťah, hoci boli ešte príliš mladí na manželstvo. Aby uspokojili sexuálne túžby, ktoré v nich narastali, v priebehu krátkeho času sa zaplietli do nemravného správania a dopustili sa smilstva.

21 Ani dospelí v žiadnom prípade nie sú imúnni voči zlým vplyvom. Nečestné obchodné praktiky a sklon rozhodovať sa na základe sebeckých pohnútok sú znakom toho, že človek nie je rýdzi. Keby sme kráčali po cestách tohto sveta, iba by nás to vzdialilo od Jehovu. Preto ‚majme v nenávisti to, čo je zlé, a milujme to, čo je dobré‘, a ďalej choďme cestou rýdzosti. — Ámos 5:15.

„Ó, vykúp ma a prejav mi priazeň“

22–24. a) Aké povzbudenie nachádzame v záverečných slovách 26. žalmu? b) Aká téma sa bude rozoberať v nasledujúcom článku?

22 Dávid zakončuje svoju modlitbu k Bohu slovami: „Ja, ja budem chodiť v svojej rýdzosti. Ó, vykúp ma a prejav mi priazeň. Moja  noha bude istotne stáť na rovnom mieste; medzi zhromaždenými davmi budem žehnať Jehovu.“ ​(Žalm 26:11, 12) Dávidovo odhodlanie zachovať si rýdzosť je spojené s prosbou o vykúpenie. Je naozaj povzbudzujúce vedieť, že aj napriek nášmu hriešnemu stavu nám Jehova pomôže, ak sme rozhodnutí kráčať cestou rýdzosti!

23 Dávajme teda svojím spôsobom života najavo, že si Božiu zvrchovanosť ceníme a rešpektujeme ju v každej oblasti svojho života. Každý z nás môže Jehovu v modlitbe prosiť, aby preskúmal a prečistil naše najvnútornejšie myšlienky a pocity. Usilovne študujme jeho Slovo, a tak majme stále na mysli jeho pravdu. Vyhýbajme sa zlej spoločnosti a žehnajme Jehovu medzi zhromaždenými davmi. Horlivo sa zapájajme do diela zvestovania Kráľovstva a robenia učeníkov a nikdy nedovoľme, aby svet ohrozil náš drahocenný vzťah k Bohu. Keď sa zo všetkých síl snažíme chodiť cestou rýdzosti, môžeme si byť istí, že Jehova nám prejaví priazeň.

24 Keďže rýdzosť sa týka všetkých oblastí nášho života, musíme si dávať pozor na jedno smrtonosné osídlo — zneužívanie alkoholu. Táto téma sa bude rozoberať v nasledujúcom článku.

Spomínaš si?

• Prečo môžu byť inteligentní tvorovia oprávnene súdení na základe svojej rýdzosti?

• Čo je rýdzosť a čo znamená chodiť cestou rýdzosti?

• Čo nám pomôže chodiť cestou rýdzosti?

• Na aké nebezpečenstvá si musíme dávať pozor, ak si chceme zachovať rýdzosť?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 14]

Prosíš Jehovu pravidelne, aby preskúmal tvoje najvnútornejšie myšlienky?

[Obrázok na strane 14]

Máš Jehovove skutky milujúcej láskavosti neustále pred očami?

[Obrázky na strane 15]

Naša rýdzosť v skúškach rozradostňuje Jehovovo srdce

[Obrázky na strane 17]

Využívaš opatrenia, ktoré ti dáva Jehova, aby ti pomohol chodiť cestou rýdzosti?