Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal učeníkom: „Videl som už Satana spadnúť z neba ako blesk“?

Ježiš práve vybral 70 učeníkov a „po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam si zaumienil prísť“. Keď sa tých 70 vrátilo, tešili sa z toho, že sa im podarilo vykonať zverenú úlohu. „Pane, dokonca démoni sa nám podrobujú, keď používame tvoje meno,“ povedali mu. Vtedy im Ježiš povedal: „Videl som už Satana spadnúť z neba ako blesk.“ — Lukáš 10:1, 17, 18.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Ježiš mal na mysli nejakú udalosť, ktorá sa už odohrala. Aj zostarnutý apoštol Ján použil podobné vyjadrenie 60 rokov po tomto Ježišovom výroku, keď napísal: „Bol zvrhnutý veľký drak, ten prahad, ktorý sa nazýva Diabol a Satan, ktorý zvádza celú obývanú zem; bol zvrhnutý na zem a jeho anjeli boli zvrhnutí s ním.“ — Zjavenie 12:9.

No v čase, keď Ján písal tieto slová, bol Satan ešte stále v nebi. Ako to vieme? Je to zjavné zo skutočnosti, že Zjavenie je prorocká, a nie historická kniha. (Zjavenie 1:1) Teda za dní Jána Satan ešte nebol zvrhnutý na zem. Dôkazy poukazujú na to, že táto udalosť sa odohrala až krátko po tom, čo bol Ježiš v roku 1914 dosadený na trón ako Kráľ Božieho Kráľovstva. * — Zjavenie 12:1–10.

Prečo teda Ježiš hovoril o vyhnaní Satana z neba tak, akoby sa to už bolo stalo? Niektorí učenci sa domnievajú, že Ježiš svojich učeníkov karhal za to, že nejakým spôsobom prejavili pýchu. Títo učenci si myslia, že Ježiš učeníkom v podstate povedal: ‚Zvíťazili ste nad démonmi, ale nestaňte sa povýšeneckými. Satan sa stal pyšným a to viedlo k jeho rýchlemu pádu.‘

V tejto otázke nemôžeme byť dogmatickí, no zdá sa pravdepodobnejšie, že Ježiš sa tešil spolu so svojimi učeníkmi a zmienil sa o Satanovom budúcom zničení. Ježiš si viac ako ktorýkoľvek jeho učeník uvedomoval, akým zúrivým nepriateľom je Diabol. Len si predstav, akú radosť Ježiš cítil, keď počul, že mocní démoni sa podriaďujú jeho nedokonalým ľudským učeníkom! To, že sa im démoni podrobili, bolo iba ukážkou toho, čo malo prísť v deň, keď mal Ježiš ako archanjel Michael bojovať proti Satanovi a zvrhnúť ho z neba na zem.

Keď Ježiš povedal, že Satana ‚už videl spadnúť‘, zdôraznil tým, že Satanov pád je istý. Je to podobné, ako keď sa v iných biblických proroctvách hovorí o budúcich udalostiach, ale sú opísané v minulom čase, akoby sa už stali. Všimni si napríklad kombináciu minulého a budúceho času v proroctvách o Mesiášovi, ktoré sú zapísané v Izaiášovi 52:13–53:12. Ježiš pravdepodobne vyjadril istotu, že Satan bude zvrhnutý z neba, tak ako si to predsavzal jeho Otec. Ježiš si bol tiež istý tým, že v Božom stanovenom čase bude Satan i so svojimi démonmi uvrhnutý do priepasti a neskôr zničený, a to raz a navždy. — Rimanom 16:20; Hebrejom 2:14; Zjavenie 20:1–3, 7–10.

[Poznámka pod čiarou]

^ 5. ods. Pozri 10. kapitolu v knihe Poznanie, ktoré vedie k večnému životu27. kapitolu v knihe Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, ktoré vydali Jehovovi svedkovia.