Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Naozaj robil Ježiš zázraky?

Naozaj robil Ježiš zázraky?

 Naozaj robil Ježiš zázraky?

„ĽUDIA k nemu priviedli mnohých posadnutých démonmi; a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých, ktorým bolo zle.“ ​(Matúš 8:16) „[Ježiš] vstal, pokáral vietor a povedal moru: ‚Mlč! Buď ticho!‘ A vietor stíchol a nastal veľký pokoj.“ ​(Marek 4:39) Ako sa pozeráte na tieto správy? Veríte, že opisujú skutočné, historické udalosti, alebo si myslíte, že sú to alegorické príbehy či obyčajné mýty?

V súčasnosti mnohí vyjadrujú vážne pochybnosti o historickosti Ježišových zázrakov. Zdá sa, že v tejto ére teleskopov a mikroskopov, skúmania vesmíru a genetického inžinierstva už niet miesta na zázraky a nadprirodzené javy.

Niektorí sa domnievajú, že správy o zázrakoch sú neuveriteľné alebo alegorické. Podľa autora jednej knihy, ktorá tvrdí, že pátra po „skutočnom“ Ježišovi, sú príbehy o Ježišových zázrakoch iba „reklamou“, ktorá má rozvíriť záujem o kresťanstvo.

Iní sa pozerajú na Ježišove zázraky ako na obyčajný podvod. Niekedy z podvodu obviňujú samotného Ježiša. Podľa Justína Mučeníka z druhého storočia n. l. si Ježišovi ohovárači „dokonca dovolili nazvať ho čarodejníkom a podvodníkom“. Niektorí tvrdia, že Ježiš „nerobil  zázraky ako židovský prorok, ale ako čarodejník, ktorý sa svojmu umeniu učil v pohanských chrámoch“.

Naozaj nemožné?

Možno aj vy tušíte, že za takýmito pochybnosťami sa skrýva jeden zásadný dôvod, prečo sa ľudia zdráhajú veriť v zázraky. Jednoducho je pre nich ťažké, ak nie dokonca nemožné uznať pôsobenie nadprirodzených síl. „Zázraky sa skrátka nedejú,“ povedal jeden mladý človek, ktorý sa považuje za agnostika. Potom citoval slová škótskeho filozofa z 18. storočia Davida Huma, ktorý napísal: „Zázrak je porušením prírodných zákonov.“

Mnohí by však s takou určitosťou netvrdili, že isté javy sú nemožné. Podľa diela The World Book Encyclopedia je zázrak „jav, ktorý nemožno vysvetliť pomocou známych prírodných zákonov“. Podľa tejto definície by sa lety do vesmíru, bezdrôtová komunikácia a satelitná navigácia javili väčšine ľudí, ktorí žili iba pred sto rokmi, ako „zázrak“. Určite nie je rozumné tvrdiť, že zázraky sú nemožné len preto, že sa nedajú vysvetliť na základe súčasného poznania.

Čo sa dozvieme, ak preskúmame niekoľko biblických dôkazov o zázrakoch, ktoré sa pripisujú Ježišovi Kristovi? Naozaj Ježiš robil zázraky?