Prejsť na článok

Prejsť na obsah

To najvzácnejšie dedičstvo

To najvzácnejšie dedičstvo

 To najvzácnejšie dedičstvo

ZOSTARNUTÝ apoštol Ján na sklonku svojho života napísal: „Nemám väčší dôvod k vďačnosti ako to, aby som počul, že moje deti chodia ďalej v pravde.“ — 3. Jána 4.

Tento verný apoštol sa zmieňoval o svojich duchovných deťoch. No s jeho slovami sa stotožňujú aj mnohí rodičia, ktorí sa veľmi usilovali vychovávať svoje deti „v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“ a teraz sa tešia, keď vidia, že ich odrastené deti „chodia v pravde“. (Efezanom 6:4) Keď rodičia učia deti kráčať cestou večného života, odovzdávajú im v skutočnosti to najvzácnejšie dedičstvo. Je to tak preto, že zbožná oddanosť, ku ktorej patrí žiť takým životom, aký Jehova očakáva od kresťanov, „má sľub terajšieho života a toho, ktorý má prísť“. — 1. Timotejovi 4:8.

Jehova, dokonalý Otec, si vysoko váži zbožných rodičov, ktorí vynakladajú úsilie, aby svojim deťom poskytovali duchovné vedenie. Keď deti toto vedenie prijímajú, nachádzajú veľkú radosť v tom, že môžu spolu s rodičmi uctievať pravého Boha. Kým vyrastú, zažijú veľa príjemných chvíľ, na ktoré môžu spomínať. Niektorí kresťania radi spomínajú na to, ako mali prvýkrát úlohu v teokratickej škole kazateľskej služby. * Alebo na to, ako po boku jedného zo svojich rodičov prvý raz čítali z Biblie v službe z domu do domu. A mohli by zabudnúť na to, ako im rodičia čítali z Mojej knihy biblických príbehov alebo z knihy Počúvať veľkého Učiteľa? * Gabriel hovorí, na čo rád spomína: „Keď som mal iba štyri roky, mama mi pri varení každý deň spievala. Doteraz s láskou spomínam zvlášť na jednu pieseň Kráľovstva. Tá pieseň mi neskôr pomohla pochopiť, aké dôležité je slúžiť Jehovovi.“ Možno aj vy poznáte tú krásnu pieseň, o ktorej sa zmienil Gabriel. V spevníku Chváľte Jehovu spevom má číslo 157 a je nazvaná „Uctievaj Jehovu v dňoch svojej mladosti!“

Táto pieseň sa začína slovami: „Ústami detí je Boh chválený / aj Ježiš Kristus je pozdravený.“ Niektoré deti mali výsadu tráviť čas s Ježišom a jeho zrejme tešila ich občerstvujúca spontánnosť. Ježiš dal dokonca svojim učeníkom malé deti za príklad v ochote učiť sa. (Matúš 18:3, 4) Deti teda majú svoje miesto v uctievaní Jehovu. Spomenutá pieseň  pokračuje týmito slovami: „Veď deti môžu Boha velebiť.“

Mnohé deti prinášajú česť Bohu i svojej rodine príkladným správaním — či už doma, v škole, alebo na akomkoľvek inom mieste. Je pre ne naozaj veľkým požehnaním, že majú kresťanských ‚rodičov, ktorí milujú pravdu‘. (5. Mojžišova 6:7) Zbožní rodičia poslúchajú Boha, ktorý ako milujúci Otec učí svojich tvorov kráčať po ceste, po ktorej majú chodiť, a aj oni učia svoje deti. A aké požehnania potom zažívajú! Tešia sa, že majú deti, ktoré ‚rodičov vždy poslúchajú‘. (Izaiáš 48:17, 18) Angélica, ktorá teraz slúži v mexickej odbočke Jehovových svedkov, hovorí: „Moji rodičia sa vždy snažili uvádzať biblické zásady do praxe. Vďaka tomu som prežila veľmi pekné detstvo. Bola som šťastné dieťa.“

Mnohí kresťania, ktorí boli takto vychovávaní, sú presvedčení, že ich duchovné dedičstvo stojí za to, aby si ho chránili. Možno aj teba rodičia vedú k pravým kresťanským hodnotám. Ak je to tak, patríš k mladým, ktorých táto pieseň povzbudzuje: „Ó, mladí, kráčajte čistou cestou.“ Raz príde čas, keď budeš musieť robiť vlastné rozhodnutia, a preto sa už teraz uč ‚na Boha obracať s dôverou‘. Nikdy však ‚nehľadaj slávu, veci svetské‘.

Keby si dával na prvé miesto vo svojom živote slávu, čiže obľúbenosť, všetko školenie, ktoré si dostal od rodičov, by mohlo vyjsť nazmar a mohol by si tiež zničiť svoje vyhliadky do budúcnosti. Túžba byť všeobecne obľúbeným môže viesť k tomu, že stratíš ostražitosť. Niektorých to priviedlo k tomu, že sa začali priateliť s ľuďmi, ktorí sa síce zdali slušní a príjemní, ale pre ktorých kresťanské normy nič neznamenajú. To bolo ukázané na príklade Tary, hlavnej postavy videofilmu Mladí ľudia sa pýtajú — Ako si môžem nájsť pravých priateľov? Tak ako Tara, každý mladý kresťan, ktorý sa priatelí s ľuďmi, ktorí si necenia pravé uctievanie, skôr či neskôr zistí, že ‚zlá spoločnosť kazí dobré zvyky‘, ako sa hovorí v tejto piesni. Na vypestovanie dobrých zvykov sú potrebné celé roky úsilia, no pokaziť ich možno veľmi rýchlo.

Treba uznať, že prejavovať zbožnú bázeň nie je ľahké. No ako sa ďalej uvádza v piesni, ak ‚v mladosti Jehovu vždy poslúchaš, / duchom a pravdou ho uctievaš‘, položíš si tým pevný základ na skutočne úspešný život.  „Príkazy Božie keď budeš spĺňať“, v službe Jehovovi budeš zažívať stále viac radosti. Stále viac si budeš uvedomovať, že vďaka Jehovovej láskyplnej starostlivosti ti nič nemôže zabrániť konať to, čo je správne v jeho očiach. Tak sa staneš zrelým, zbožným človekom. A nielen to — ak múdro využiješ školenie, ktoré si dostal, keď si bol vychovávaný v kresťanskej rodine, „Jehova z teba radosť bude mať“. Aká väčšia česť by mohla byť preukázaná človeku? — Príslovia 27:11.

A preto mladí, vždy pamätajte na to, aké cenné je školenie, ktoré dostávate od Jehovu i od svojich kresťanských rodičov. Keď si uvedomíte, ako veľmi vás milujú, určite vás to podnieti konať to, čo sa páči Jehovovi. Tak ako Ježiš Kristus a verný mladý Timotej, aj vy môžete rozradostňovať svojho nebeského Otca i svojich pozemských rodičov. A ak sa raz sami stanete rodičmi, pravdepodobne sa stotožníte so slovami Angélicy, ktorá hovorí: „Ak raz budem mať dieťa, budem sa veľmi usilovať odmalička mu vštepovať do srdca lásku k Jehovovi, aby ho táto láska viedla po celý život.“ Áno, ak sa mladí naučia kráčať po chodníku priamosti, ktorý vedie k večnému životu, získajú to najvzácnejšie dedičstvo!

[Poznámky pod čiarou]

^ 4. ods. Táto škola je súčasťou biblického vzdelávacieho programu, ktorý prebieha v zboroch Jehovových svedkov, a zúčastňujú sa na nej tak mladí, ako aj starší ľudia.

^ 4. ods. Uvedené publikácie vydali Jehovovi svedkovia.