Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ľudské úsilie páčiť sa Bohu

Ľudské úsilie páčiť sa Bohu

 Ľudské úsilie páčiť sa Bohu

„NEEXISTOVALA žiadna ľudská spoločnosť, ktorej súčasťou by nebol Boh, zvyčajne v úlohe vládcu a tvorcu. To možno povedať aj o tých spoločnostiach, ktoré sa rozhodli pre odklon od náboženstva.“ Takto sa vyjadruje John Bowker v knihe God—A Brief History (Boh — Stručná história). Tak či onak, úsilie ľudí nájsť Boha a získať jeho priazeň sa ako niť vinie celou históriou a ovplyvňuje ľudské správanie. Mnohí ľudia po celom svete úprimne túžia páčiť sa Bohu. Samozrejme, spôsob, akým sa o to snažia, sa líši podľa toho, čomu veria.

Niektorí veria, že na získanie Božej priazne úplne stačí, keď budú žiť dobrým životom. Ďalší si myslia, že Božie schválenie dosiahnu, keď sa budú venovať charitatívnej činnosti v prospech chudobných. A pre milióny ľudí sú zase dôležité náboženské obrady a rituály.

Iní však veria, že Boh je nedosiahnuteľný — že je príliš ďaleko alebo je príliš zaneprázdnený inými záležitosťami, než aby venoval pozornosť obyčajným ľuďom. Staroveký grécky filozof Epikuros vraj veril, že ‚bohovia sú príliš vzdialení na to, aby vám mohli uškodiť alebo pomôcť‘. Mnohí, ktorí súhlasia s týmto názorom, sú však nábožensky založení. Niektorí sa dokonca snažia uzmieriť si mŕtvych predkov, a tak im predkladajú obete alebo vykonávajú rôzne rituály.

Čo si myslíte vy? Naozaj Boh venuje pozornosť nášmu úsiliu získať jeho priazeň? Je možné, aby sme zapôsobili na srdce Boha a páčili sa mu?

 [Prameň ilustrácie na strane 2]

OBÁLKA: S láskavým dovolením ROE/​Anglo-Australian Observatory, fotografia od Davida Malina