Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Buď odvážny ako Jeremiáš

Buď odvážny ako Jeremiáš

 Buď odvážny ako Jeremiáš

„Dúfaj v Jehovu; buď odvážny a nech je tvoje srdce silné, áno, dúfaj v Jehovu.“ — ŽALM 27:14.

1. Z akého požehnania sa tešia Jehovovi svedkovia?

JEHOVOVI SVEDKOVIA žijú v duchovnom raji. (Izaiáš 11:6–9) Uprostred tohto búrlivého sveta žijú v jedinečnom duchovnom prostredí so spolukresťanmi, ktorí majú pokojný vzťah s Jehovom Bohom a medzi sebou navzájom. (Žalm 29:11; Izaiáš 54:13) A ich duchovný raj sa rozrastá. K jeho rozširovaniu prispievajú všetci, ktorí „konajú Božiu vôľu celou dušou“. (Efezanom 6:6) Čím prispievajú k tomuto vzrastu? Tým, že žijú podľa biblických zásad a učia to aj iných, ktorých tak zároveň pozývajú zažiť bohaté požehnania tohto raja. — Matúš 28:19, 20; Ján 15:8.

2, 3. Čo musia znášať praví kresťania?

No život v duchovnom raji neznamená, že nezažívame skúšky. Stále sme nedokonalí a znášame bolesti spôsobené chorobami a starobou a napokon zomierame. Navyše sme svedkami spĺňania proroctiev o „posledných dňoch“. (2. Timotejovi 3:1) Vojny, zločinnosť, choroby, hlad a ďalšie vážne ťažkosti postihujú celé ľudstvo a Jehovovi svedkovia nie sú výnimkou. — Marek 13:3–10; Lukáš 21:10, 11.

Okrem toho si dobre uvedomujeme, že i keď v našom duchovnom raji panuje vrúcne ovzdušie, za jeho hranicami stále fúka vietor odporu. Ježiš svojich nasledovníkov upozornil: „Keďže však nie ste časťou sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Majte na mysli slovo, ktoré som vám povedal: Otrok nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ ​(Ján 15:18–21) Dnes to nie je inak. Väčšina ľudí stále nechápe náš spôsob uctievania ani mu nerozumie. Niektorí nás kritizujú, vysmievajú sa nám alebo nás, ako upozornil Ježiš, dokonca nenávidia. (Matúš 10:22) Médiá o nás často podávajú skreslené informácie a sme terčom zlomyseľnej propagandy. (Žalm 109:1–3) Áno, všetci zažívame náročné situácie a niektorí z nás môžu začať strácať odvahu a silu. Ako môžeme vytrvať?

4. U koho hľadáme pomoc, aby sme dokázali vytrvať?

Jehova nám pomôže. Inšpirovaný žalmista napísal: „Mnohé sú nešťastia spravodlivého, ale Jehova ho oslobodzuje zo všetkých.“ ​(Žalm 34:19; 1. Korinťanom 10:13) Mnohí môžeme dosvedčiť, že keď sa na Jehovu úplne spoľahneme, dá nám silu zniesť akékoľvek ťažkosti. V boji proti skľúčenosti a strachu nám pomáha tiež láska k Bohu a radosť, ktorá je nám predložená. (Hebrejom 12:2) Tak ďalej stojíme pevne aj napriek ťažkostiam.

Jeremiáša posilňovalo Božie slovo

5, 6. a) Na príklade ktorých pravých Božích ctiteľov vidíme, že je možné vytrvať? b) Ako Jeremiáš zareagoval, keď ho Jehova vymenoval za proroka?

V celých dejinách si Jehovovi verní služobníci udržiavali radosť aj za náročných okolností. Niektorí z nich žili v čase, keď Jehova prejavil svoj hnev a vykonal rozsudok  nad nevernými. Medzi takých verných ctiteľov patril Jeremiáš a niekoľkí jeho súčasníci, ako aj raní kresťania. O týchto historických príkladoch sa v Biblii píše na naše povzbudenie, a keď sa na ne pri štúdiu zameriame, môžeme sa veľa naučiť. (Rimanom 15:4) Zamyslime sa napríklad nad Jeremiášom.

Už v mladosti dostal Jeremiáš za úlohu slúžiť ako prorok v Judsku. Nebola to ľahká úloha. Mnohí tam uctievali falošných bohov. Hoci Jeremiáš začal svoju službu za vlády verného kráľa Joziáša, všetci králi, ktorí panovali po Joziášovi, boli neverní a ani väčšina prorokov a kňazov — mužov zodpovedných za vyučovanie ľudu — sa nezastávala pravdy. (Jeremiáš 1:1, 2; 6:13; 23:11) Teda aké pocity mal Jeremiáš, keď ho Jehova povolal za proroka? Dostal strach! (Jeremiáš 1:8, 17) Na svoju prvú reakciu spomínal takto: „Povedal som však: ‚Beda, ó, Zvrchovaný Pán Jehova! Skutočne neviem, ako hovoriť, lebo som iba chlapec.‘“ — Jeremiáš 1:6.

7. S akými reakciami sa stretával Jeremiáš vo svojom obvode a ako na ne reagoval?

Jeremiáš mal vo svojom obvode zväčša ľudí, ktorí neprijímali jeho posolstvo, a často sa stretával so silným odporom. Raz ho kňaz Pašchur udrel a dal do klady. Jeremiáš uviedol, ako sa vtedy cítil: „Povedal som: ‚Nebudem sa zmieňovať o ňom [o Jehovovi] a nebudem už hovoriť v jeho mene.‘“ Možno máš občas podobný pocit — máš chuť vzdať sa. Všimni si, čo Jeremiášovi pomohlo vytrvať: „Bolo to [Božie slovo, čiže posolstvo] v mojom srdci ako horiaci oheň uzavretý v mojich kostiach; a unavilo ma zdržiavanie a nemohol som to znášať.“ ​(Jeremiáš 20:9) Majú slová od Boha taký vplyv aj na teba?

Jeremiášovi spoločníci

8, 9. a) Akú slabosť prejavil prorok Urijáš a k čomu to viedlo? b) Prečo bol Báruch skľúčený a akú pomoc dostal?

Jeremiáš neprorokoval osamotený. Mal spoločníkov a to ho určite povzbudzovalo. No jeho spoločníci nekonali vždy múdro. Napríklad iný prorok, Urijáš, horlivo varoval Jeruzalem a Judsko „v súlade so všetkými Jeremiášovými slovami“. Ale keď kráľ Jehojakim prikázal, aby Uriáša usmrtili, ten od strachu utiekol do Egypta. Zachránilo ho to? Nie, kráľovi muži sa vydali za ním, zajali ho a priviedli späť do Jeruzalema, kde bol popravený. To musel byť pre Jeremiáša šok! — Jeremiáš 26:20–23.

Ďalším Jeremiášovým spoločníkom bol jeho tajomník Báruch. Bol Jeremiášovi vynikajúcou oporou, ale aj on sa raz prestal na svoju situáciu pozerať duchovne. Začal sa sťažovať: „Beda mi teraz, lebo k mojej bolesti pridal Jehova zármutok! Ustal som svojím vzdychaním a nenašiel som miesto odpočinku.“ Skľúčený Báruch si prestával vážiť duchovné veci. No Jehova mu láskavo dal  múdru radu a on napravil svoje zmýšľanie. Vtedy ho Jehova uistil, že prežije zničenie Jeruzalema. (Jeremiáš 45:1–5) Jeremiáša iste veľmi povzbudilo, že Báruch opäť nadobudol duchovnú rovnováhu.

Jehova podporoval svojho proroka

10. Čo Jehova sľúbil Jeremiášovi?

10 Najdôležitejšie však bolo, že Jeremiáša neopustil Jehova. Boh chápal, ako sa jeho prorok cíti, a poskytoval mu potrebnú silu a podporu. Napríklad keď na začiatku služby vyjadril Jeremiáš pochybnosti o svojej spôsobilosti, Jehova mu povedal: „Neboj sa ich tvárí, veď ‚som s tebou, aby som ťa oslobodil,‘ je Jehovov výrok.“ Keď ho potom informoval o úlohe, ktorú má vykonať, povedal: „Istotne budú proti tebe bojovať, ale nezískajú nad tebou prevahu, lebo ‚som s tebou,‘ je Jehovov výrok, ‚aby som ťa oslobodil‘.“ ​(Jeremiáš 1:8, 19) To Jeremiáša iste veľmi utešilo! A Jehova dodržal slovo.

11. Z čoho vieme, že Jehova splnil svoj sľub, že bude Jeremiáša podporovať?

11 A tak po tom, čo bol Jeremiáš daný do klady a vystavený verejnému posmechu, s presvedčením povedal: „Jehova bol so mnou ako niekto hrozne mocný. Preto sa potknú práve tí, čo ma prenasledujú, a nezískajú prevahu. Istotne budú veľmi zahanbení.“ ​(Jeremiáš 20:11) Keď sa ho v neskorších rokoch snažili zabiť, Jehova bol ďalej s ním, a tak ako Báruch, aj on prežil zničenie Jeruzalema ako slobodný človek, zatiaľ čo jeho prenasledovatelia a ľudia, ktorí ignorovali jeho varovania, buď zahynuli, alebo boli odvlečení do Babylona.

12. Na čo by sme mali pamätať, i keď máme dôvody na stratu odvahy či na skľúčenosť?

 12 Dnes mnoho Jehovových svedkov zažíva ťažkosti podobne ako Jeremiáš. Ako sme už spomínali, niektoré z nich sú dôsledkom našej nedokonalosti, iné dôsledkom zmätku, ktorý vládne v tomto svete, a ďalšie spôsobujú odporcovia našej činnosti. Také ťažkosti nás môžu oberať o odvahu. Aj my sa môžeme podobne ako Jeremiáš dostať do stavu, keď začneme pochybovať, či sme schopní ďalej slúžiť. Áno, môžeme očakávať, že z času na čas stratíme odvahu a budeme skľúčení. Taký stav je skúškou hĺbky našej lásky k Jehovovi. Buďme preto odhodlaní nedovoliť, aby strata odvahy či skľúčenosť spôsobili, že by sme prestali slúžiť Jehovovi tak ako Urijáš. Naopak, napodobňujme Jeremiáša a dôverujme, že Jehova nás podporí.

Ako prekonávať nedostatok odvahy a skľúčenosť

13. Ako môžeme napodobniť Jeremiášov a Dávidov príklad?

13 Jeremiáš často komunikoval s Jehovom. Hovoril mu o svojich najhlbších pocitoch a prosil ho o silu. To je pre nás vynikajúci príklad. Dávid, ktorý sa spoliehal na ten istý Zdroj sily, kedysi napísal: „Nakloň ucho k mojim výrokom, ó, Jehova, porozumej môjmu vzdychaniu. Venuj pozornosť hlasu môjho volania o pomoc, ó, môj Kráľ a môj Bože, lebo sa modlím k tebe.“ ​(Žalm 5:1, 2) Z inšpirovanej správy o Dávidovom živote vidno, že Jehova opakovane vypočúval Dávidove modlitby o pomoc. (Žalm 18:1, 2; 21:1–5) Podobne je to aj v našom prípade. Ak sa ocitneme vo vážnych ťažkostiach a zdá sa nám, že naše problémy sú neprekonateľné, najlepšou útechou nám bude, keď sa obrátime v modlitbe na Jehovu a otvoríme mu svoje srdce. (Filipanom 4:6, 7; 1. Tesaloničanom 5:16–18) Jehova neodmieta počúvať naše modlitby. Naopak, uisťuje nás, že sa ‚o nás stará‘. (1. Petra 5:6, 7) Ale bolo by rozumné modliť sa k Jehovovi, a potom nepočúvať, čo hovorí?

14. Aký účinok mali na Jeremiáša Jehovove slová?

14 Ako s nami Jehova hovorí? Vráťme sa k Jeremiášovi. Bol prorokom, a tak s ním Jehova komunikoval priamo. Jeremiáš opisuje, ako na jeho srdce pôsobili Božie slová: „Našli sa tvoje slová a ja som ich zjedol; a tvoje slovo sa mi stáva jasotom a plesaním môjho srdca; veď sa nado mnou vzýva tvoje meno, ó, Jehova, Bože vojsk.“ ​(Jeremiáš 15:16) Áno, Jeremiáš sa tešil z toho, že sa nad ním vzýva Božie meno, a Božie slová boli preňho niečím vzácnym. Preto túžil oznamovať zverené posolstvo podobne ako apoštol Pavol. — Rimanom 1:15, 16.

15. Ako si môžeme Jehovove slová vštepiť do srdca a aké skutočnosti v nás posilnia odhodlanie nemlčať?

15 Dnes Jehova s nikým nekomunikuje priamo. Ale Božie slová máme na stránkach Biblie. Preto ak budeme brať štúdium Biblie vážne a ak budeme hlboko rozjímať o tom, čo sa dozvedáme, Božie slová sa stanú „jasotom a plesaním“ aj nášmu srdcu. A môžeme byť nadšení, že hovoríme tieto slová iným ako nositelia Jehovovho mena. Nikdy nestraťme zo zreteľa, že Jehovovo meno dnes neoznamuje žiaden iný ľud na svete. Len Jehovovi svedkovia oznamujú dobré posolstvo o zriadenom Božom Kráľovstve a len oni učia miernych ľudí, aby sa stali učeníkmi Ježiša Krista. (Matúš 28:19, 20) Nie je to veľká výsada? Teda ako by sme mohli mlčať a nehovoriť o tom, čo nám Jehova láskavo zveril?

Pozorne si vyberajme priateľov

16, 17. Aký mal Jeremiáš názor na spoločnosť a ako ho môžeme napodobniť?

16 Jeremiáš uvádza, čo mu ešte pomáhalo prejavovať odvahu: „Nesedel som v dôvernej  skupine tých, čo žartujú a nerozjasal som sa. Kvôli tvojej ruke som sedel osamote, lebo si ma naplnil verejným odsúdením.“ ​(Jeremiáš 15:17) Jeremiáš si radšej zvolil samotu, než by dovolil, aby ho skazila zlá spoločnosť. My dnes máme rovnaký názor. Nikdy nezabúdame na upozornenie apoštola Pavla, že „zlá spoločnosť kazí užitočné zvyky“, a to aj tie, ktoré máme už mnoho rokov. — 1. Korinťanom 15:33.

17 Zlá spoločnosť môže spôsobiť, že naše zmýšľanie sa znečistí duchom sveta. (1. Korinťanom 2:12; Efezanom 2:2; Jakub 4:4) Cvičme si teda vnímavosť, aby sme dokázali rozoznať škodlivú spoločnosť, a úplne sa takej spoločnosti vyhýbajme. (Hebrejom 5:14) Predstavme si, že by dnes žil na zemi apoštol Pavol. Čo by povedal kresťanovi, ktorý pozerá filmy s nemravným alebo násilným obsahom či násilné športy? Akú radu by dal bratovi, ktorý cez internet nadväzuje priateľstvo s úplne neznámymi ľuďmi? Čo by si pomyslel o kresťanovi, ktorý trávi mnoho hodín videohrami či pri televízii, ale nemá dobré študijné návyky? — 2. Korinťanom 6:14b; Efezanom 5:3–5, 15, 16.

Zostaň v duchovnom raji

18. Čo nám pomôže udržať si duchovnú silu?

18 Náš duchovný raj si veľmi ceníme. Nič vo svete sa mu ani zďaleka nepodobá. Dokonca aj neveriaci ľudia sa pozitívne vyjadrujú o láske, ohľaduplnosti a láskavosti, ktorú si kresťania prejavujú. (Efezanom 4:31, 32) No aj tak dnes musíme bojovať proti strate odvahy a proti skľúčenosti, a to viac než kedykoľvek predtým. Duchovnú silu si udržíme, ak si budeme vyberať vhodných priateľov, ak sa budeme modliť a ak budeme mať dobré študijné návyky. To všetko nás posilní, aby sme s úplnou dôverou v Jehovu dokázali zvládnuť akúkoľvek skúšku. — 2. Korinťanom 4:7, 8.

19, 20. a) Čo nám pomôže vytrvať? b) Komu je venovaný ďalší článok a koho bude tiež zaujímať?

19 Nikdy by sme nemali dovoliť, aby nás ľudia, ktorí nenávidia naše biblické posolstvo, zastrašili alebo aby nás prinútili dopustiť sa kompromisu vo viere. Tak ako nepriatelia, ktorí prenasledovali Jeremiáša, aj ľudia, ktorí bojujú proti nám, bojujú proti Bohu. Nezískajú prevahu. Jehova, ktorý je oveľa mocnejší ako naši odporcovia, nám hovorí: „Dúfaj v Jehovu; buď odvážny a nech je tvoje srdce silné, áno, dúfaj v Jehovu.“ ​(Žalm 27:14) Teda dúfajme v Jehovu hlboko v srdci a buďme rozhodnutí nevzdávať sa v konaní toho, čo je znamenité. Dôverujme, že podobne ako Jeremiáš a Báruch budeme žať, ak neochabneme. — Galaťanom 6:9.

20 Proti strate odvahy a proti skľúčenosti musia neprestajne bojovať mnohí kresťania. No mladí ľudia sa stretávajú so špecifickými ťažkosťami. Ale majú aj veľké možnosti. Nasledujúci článok je venovaný hlavne našim mladým. Tento článok však bude zaujímať aj rodičov a všetkých dospelých oddaných členov zboru, ktorí môžu slovom, príkladom a priamou podporou pomôcť mladým v zbore.

Ako odpovieš?

• Prečo by nás nemalo prekvapiť, keď občas strácame odvahu a sme skľúčení, a u koho by sme mali hľadať pomoc?

• Ako prekonal Jeremiáš skľúčenosť napriek tomu, že mal náročnú úlohu?

• Ako môžeme dosiahnuť, aby naše srdce ‚jasalo a plesalo‘ aj v ťažkostiach?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 9]

Jeremiáš si myslel, že na proroka je príliš mladý a neskúsený

[Obrázok na strane 10]

Jeremiáš si aj v prenasledovaní uvedomoval, že Jehova je s ním „ako niekto hrozne mocný“