Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Deje sa dnes Božia vôľa?

Deje sa dnes Božia vôľa?

 Deje sa dnes Božia vôľa?

„Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ — Matúš 6:10.

OPITÝ vodič narazil kamiónom do odstaveného auta, ktoré patrilo Juliovi a Christine. Auto vzbĺklo a oni sa mohli už len s hrôzou pozerať, ako im v ohni umierajú štyri deti. Marcosa, piate dieťa, sa z plameňov podarilo zachrániť, ale telo bude mať trvale zohyzdené popáleninami. Marcos mal vtedy deväť rokov. Jeho nešťastný otec utešoval seba i svoju rodinu slovami: „Je to Božia vôľa, musíme to tak brať, či už je to dobré, alebo zlé.“

V takých tragických chvíľach reagujú mnohí podobne. Myslia si: ‚Ak je Boh všemohúci a ak sa o nás stará, potom to, čo sa nám stalo, musí byť na naše dobro, nech by bolo akokoľvek ťažké to pochopiť.‘ Súhlasíte s takou úvahou?

Ľudia, ktorí si myslia, že všetko dianie, dobré i zlé, je prejavom Božej vôle, často zakladajú svoj názor na slovách Ježišovej modlitby nazývanej Otčenáš, ktoré sú citované v úvode. Uvažujú: Nedeje sa v nebi Božia vôľa? Keď sa teda modlíme ‚nech sa deje tvoja vôľa na zemi‘, nevyjadrujeme tým presvedčenie, že všetko, čo sa na zemi deje, je Božia vôľa?

U mnohých vyvoláva táto predstava pochybnosti. Zdá sa im, že Boh necíti s ľuďmi, ktorých vytvoril, a pýtajú sa: ‚Ako by mohol milujúci Boh želať nevinným ľuďom niečo hrozné? A čo by sme sa už len z toho zla mohli naučiť?‘ Možno zmýšľate rovnako.

V tejto súvislosti Ježišov nevlastný brat, učeník Jakub, napísal: „Keď je niekto v skúške, nech nehovorí: ‚Pokúša ma Boh.‘ Veď Boha nemožno pokúšať zlými vecami, ani sám nikoho nepokúša.“ ​(Jakub 1:13) Teda zlo nepochádza od Boha. Z toho je zrejmé, že nie všetko, čo sa dnes na zemi deje, je Božou vôľou. Písmo hovorí aj o vôli človeka, národov a tiež o Diablovej vôli. (Ján 1:13; 2. Timotejovi 2:26; 1. Petra 4:3) Súhlasíte s tým, že to, čo sa stalo deťom Julia a Christiny, nemohlo byť vôľou láskavého nebeského Otca?

Teda čo mal Ježiš na mysli, keď svojich nasledovníkov učil modliť sa ‚nech sa deje tvoja vôľa‘? Bola to iba prosba, aby Boh v určitých prípadoch zasiahol, alebo nás Ježiš učil modliť sa o niečo závažnejšie a lepšie, o zmenu, v ktorú môžeme všetci dúfať? Skúmajme ďalej, čo sa o tom píše v Biblii.

[Pramene ilustrácií na strane 3]

Auto: Dominique Faget-STF/​AFP/​Getty Images; dieťa: FAO photo/​B. Imevbore