Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Noach chodil s Bohom

Noach chodil s Bohom

 Noach chodil s Bohom

NOACH bol Lámechov syn. Bol desiaty v rodovej línii od Adama cez jeho syna Seta. Narodil sa v roku 2970 pred n. l., 126 rokov po Adamovej smrti. Keď Lámech dával Noachovi meno, povedal: „Ten nám prinesie útechu od našej práce a od bolestí našich rúk pochádzajúcich zo zeme, ktorú preklial Jehova.“ — 1. Mojžišova 5:28–31.

Svet, v ktorom žil Noach, sa stal skazeným. Anjeli, ktorí opustili svoje pôvodné postavenie a svoje správne bydlisko, vstupovali v tom čase do manželstva so ženami a mali s nimi potomkov, ‚preslávených mužov‘. Viedlo to k tomu, že zem bola naplnená násilím (1. Mojžišova 6:1–4; Júda 6), až bol napokon „každý sklon myšlienok [ľudského] srdca... po celý čas len zlý“ a zem bola „skazená, lebo každé telo skazilo svoju cestu na zemi“. (1. Mojžišova 6:5, 11, 12) Ale Noach nepodľahol skazenosti a v Božom Slove je opisovaný ako „spravodlivý muž“. „Prejavil sa medzi svojimi súčasníkmi ako bezchybný. Noach chodil s pravým Bohom.“ ​(1. Mojžišova 6:8, 9) O Noachovi môžeme hovoriť ako o ‚bezchybnom‘, pretože na rozdiel od bezbožného sveta robil presne to, čo od neho Boh vyžadoval. — 1. Mojžišova 6:22.

Pre vtedajší bezbožný svet Jehova stanovil časovú hranicu, keď povedal: „Môj duch nebude pôsobiť voči človeku na neurčito, lebo on je len telo. Preto jeho dni dosiahnu stodvadsať rokov.“ ​(1. Mojžišova 6:3) To bol Boží súdny výrok. Asi o 20 rokov (v roku 2470 pred n. l.) sa Noachovi narodil prvý syn (pravdepodobne Jafet) a správa ukazuje, že o dva roky neskôr sa mu narodil ďalší syn, Sem. Nie je uvedené, kedy sa narodil Cham, ale v čase, keď Noach dostal božský príkaz stavať koráb, títo traja synovia boli dospelí a ženatí. Z toho vyplýva, že do potopy pravdepodobne zostávalo už len 40 alebo 50 rokov. (1. Mojžišova 6:13–18) Jehova teraz uzavrel s Noachom zmluvu (1. Mojžišova 6:18) a Noach začal s pomocou svojej rodiny pracovať ako staviteľ a ako ‚zvestovateľ spravodlivosti‘, pričom varoval vtedajšiu skazenú generáciu pred hroziacim zničením. — 2. Petra 2:5.

Ľudia neverili, že Boh zničí skazený svet. Noach teda musel mať veľmi silnú vieru, keď s úplnou poslušnosťou urobil „všetko podľa toho, čo mu prikázal Boh. Urobil to práve tak.“ ​(1. Mojžišova 6:22) Pre túto neochvejnú vieru v Jehovu ho kresťanský pisateľ listu Hebrejom zahrnul do ‚veľkého oblaku svedkov‘. Tento pisateľ napísal: „Vierou Noach, keď dostal božskú výstrahu pred tým, čo ešte nebolo možné vidieť, prejavil zbožnú bázeň a postavil koráb na záchranu svojej domácnosti; a touto vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je podľa viery.“ — Hebrejom 11:7; 12:1.