Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Jehovove stromy sa nasycujú“

„Jehovove stromy sa nasycujú“

 Krásy Jehovovho stvorenia

„Jehovove stromy sa nasycujú“

STÁLI ste niekedy v lese, keď lúče svetla prenikali cez vysoko sa týčiace stromy? Počuli ste šum lístia vo vánku? — Izaiáš 7:2.

V niektorých častiach sveta v určitom období roka listy rôznych stromov zahoria odtieňmi červenej, oranžovej, žltej a iných farieb. Vyzerajú celkom, akoby ich niekto zapálil! Výstižne to vyjadruje zvolanie: „Rozveseľte sa, vrchy, s radostným volaním, les a všetky stromy v ňom!“ — Izaiáš 44:23. *

Takmer jednu tretinu zemského povrchu pokrývajú lesy. Les a život, ktorým prekypuje, veľkolepým spôsobom oslavujú svojho Projektanta a Stvoriteľa, Jehovu Boha. „Chváľte Jehovu,“ spieval inšpirovaný žalmista, „ovocné stromy a všetky cédre.“ — Žalm 148:7–9.

„Stromy sú pre život človeka veľmi dôležité z materiálneho i estetického hľadiska,“ uvádza kniha The Trees Around Us (Stromy okolo nás). Lesy chránia, udržiavajú a zlepšujú zásoby pitnej vody. Stromy tiež čistia ovzdušie. Pri úžasnom procese fotosyntézy listové bunky premieňajú za pomoci slnečného svetla oxid uhličitý, vodu a minerálne látky na živiny a kyslík.

Les je majstrovským dielom krásy a tvarov. Mohutné stromy sú zvyčajne najpôsobivejšou súčasťou lesa. Medzi nimi rastie nespočetné množstvo papradia, machu, popínavých rastlín, kríkov a iných rastlín. Tieto rastliny sú závislé od prostredia, ktoré stromy vytvárajú; rastú v ich tieni a vstrebávajú vlhkosť lesa.

V niektorých listnatých lesoch môže ku koncu roka spadnúť na jeden hektár lesnej pôdy až 25 miliónov listov. Čo sa s nimi stane? Hmyz, huby, červy a iné organizmy nakoniec všetok tento organický materiál premenia na humus, veľmi dôležitú zložku úrodnej pôdy. Veru, nič nevyjde na zmar, keď títo nenápadní robotníci pripravujú pôdu pre nový porast.

Pod odumretými listami je lesná pôda plná života. Podľa knihy The Forest (Les) „možno na ploche 30 krát 30 centimetrov do hĺbky 2,5 centimetra nájsť až 1350 drobných tvorov... a v tom nie sú zahrnuté miliardy mikroskopických organizmov, ktoré sa nachádzajú v každej hrsti pôdy“. Okrem toho sa les hemží plazmi, vtákmi, hmyzom a cicavcami. Kto má zásluhu na tejto nádhere a rozmanitosti? Stvoriteľ toho všetkého vhodne vyhlasuje: „Mne patrí každý divý živočích v lese, zvieratá na tisícoch vrchov.“ — Žalm 50:10.

Niektoré zvieratá boli vytvorené s pozoruhodnou schopnosťou uložiť sa na zimný spánok, aby tak mohli prežiť drsné zimy a dlhé obdobie nedostatku potravy. No nie všetky zvieratá zimu prespia. Aj uprostred zimy môžete vidieť bežať cez pole čriedu jeleňov. Jelene sa neukladajú na zimný spánok ani si nerobia zásoby jedla, ale potravu si hľadajú. Obhrýzajú mäkké vetvičky a puky, ako môžete vidieť na sprievodnej fotografii z Nemecka.

 V Písmach sa veľa hovorí o živote rastlín. Podľa jedného zdroja Biblia spomína takmer 130 odlišných rastlín vrátane asi 30 druhov stromov. O význame týchto zmienok botanik Michael Zohary hovorí: „Ani v bežnej neodbornej svetskej literatúre človek nenájde toľko zmienok o rastlinách v súvislosti s rôznymi stránkami života ako v Biblii.“

Stromy a lesy sú vynikajúcim darom od milujúceho Stvoriteľa. Ak radi chodíte do lesa, určite budete súhlasiť so žalmistovými slovami: „Jehovove stromy sa nasycujú, libanonské cédre, ktoré sadil, kde si vtáci robia hniezda.“ — Žalm 104:16, 17.

[Poznámka pod čiarou]

^ 4. ods. Pozri Kalendár Jehovových svedkov 2004, január/február.

[Rámček/obrázky na strane 9]

Jedným z najpôsobivejších ovocných stromov na Blízkom východe je mandľovník. Zo spánku sa prebúdza začiatkom roka, dlho predtým než väčšina ostatných stromov. Starovekí Hebreji volali mandľovník „prebúdzajúci sa“, čím poukazovali na jeho včasné kvitnutie. Strom sa naozaj akoby prebúdzal v jemno ružovom alebo bielom pláštiku kvetov. — Kazateľ 12:5.

Z 9000 známych druhov vtákov sa 5000 radí medzi spevavce. Ich spev prerušuje ticho hlbokých lesov. (Žalm 104:12) Napríklad strnádlik spevavý má veselý repertoár. Horáriky sivohlavé, ako napríklad tento na obrázku, sú malými spevákmi odetými v pútavej kombinácii sivej, žltej a olivovozelenej farby. — Žalm 148:1, 10.

[Obrázok na strane 9]

Les v Normandii, Francúzsko