Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

V akom zmysle bol Ezechiel „nemý“ v čase, keď bol Jeruzalem obkľúčený a zničený?

Ezechiel bol nemý v tom zmysle, že už nemal čo dodať k Jehovovmu prorockému posolstvu, ktoré predtým odovzdal.

Tento prorok slúžil ako verný strážca izraelským vyhnancom v Babylone od ‚piateho roku vyhnanstva kráľa Jehojachina‘, čiže od roku 613 pred n. l. (Ezechiel 1:2, 3) V desiaty deň desiateho lunárneho mesiaca v roku 609 pred n. l. ho Boh inšpiráciou informoval o tom, že Babylončania začali obliehať Jeruzalem. (Ezechiel 24:1, 2) Aký bude výsledok obliehania? Unikne Jeruzalem a jeho bezbožní obyvatelia? Ezechiel už vyriekol Jehovovo neomylné posolstvo záhuby a nebolo potrebné dodať nič, čím by posolstvu pridal na presvedčivosti. Ezechiel onemel, pokiaľ ide o čokoľvek, čo súviselo s obliehaním Jeruzalema. — Ezechiel 24:25–27.

Asi šesť mesiacov po zničení Jeruzalema v roku 607 pred n. l. priniesol jeden utečenec Ezechielovi do Babylona správu o zničení svätého mesta. Večer pred príchodom utečenca Jehova „otvoril [Ezechielovi] ústa... a [Ezechiel] nebol... viac nemý“. (Ezechiel 33:22) Tak sa skončilo Ezechielovo mlčanie.

Bol však prorok a strážca Ezechiel nemý doslovne? Zjavne nie, lebo aj po tom, čo „onemel“, hovoril proroctvá určené hlavne okolitým krajinám, ktoré sa tešili z pádu Jeruzalema. (Ezechiel, 25.–32. kapitola) V skoršom období jeho služby mu Jehova povedal: „Tvoj jazyk, ten ti ja nechám prilipnúť na podnebie, a istotne onemieš a nestaneš sa im mužom, ktorý udieľa pokarhanie, pretože sú spurný dom. A keď budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa.“ ​(Ezechiel 3:26, 27) Keď Jehova nemal pre Izrael posolstvo, Ezechiel mal zostať vzhľadom na tento národ nemý. Mal hovoriť to, čo chcel Jehova, a vtedy, keď si to Jehova želal. Ezechiel bol nemý v tom zmysle, že nehovoril Izraelitom slová s prorockým významom.

Novodobá trieda strážcu, pomazaní kresťania, upozorňuje na záhubu takzvaného kresťanstva, ktoré je protiobrazom Jeruzalema. Keď sa začne „veľké súženie“ a bude zničený „Veľký Babylon“, svetová ríša falošného náboženstva, pomazaná Ezechielova trieda nebude musieť o konci kresťanstva, ktoré je významnou časťou tejto ríše, nič dodávať. — Matúš 24:21; Zjavenie 17:1, 2, 5.

Áno, príde čas, keď pomazaný ostatok a ich spoločníci onemejú, keď už nebudú mať takzvanému kresťanstvu čo povedať. Bude to vtedy, keď „desať rohov“ a „divé zviera“ spustošia a obnažia Veľký Babylon. (Zjavenie 17:16) Samozrejme, to neznamená, že kresťania budú nemí doslovne. Rovnako ako teraz budú chváliť Jehovu a zmieňovať sa o ňom každý deň a „po všetky nadchádzajúce pokolenia“. — Žalm 45:17; 145:2.