Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Existuje len jedna ‚pravá cirkev‘?

Existuje len jedna ‚pravá cirkev‘?

 Existuje len jedna ‚pravá cirkev‘?

„TAK ako je len jeden Kristus, existuje len jedno Kristovo telo, jedna Kristova nevesta: ‚jedna katolícka a apoštolská Cirkev‘.“ — Dominus Iesus.

Tak rímskokatolícky kardinál Joseph Ratzinger vyjadril učenie svojej cirkvi o tom, že môže byť len jedna pravá cirkev. A ako povedal, tou je „jediná Kristova cirkev, ktorú stelesňuje katolícka Cirkev“.

„Nie sú cirkvami v pravom zmysle slova“

Hoci pápež Ján Pavol II. tvrdil, že dokument Dominus Iesus nie je vyjadrením „arogancie a neúcty voči iným náboženstvám“, vodcovia protestantských cirkví reagovali podráždene. Napríklad na Generálnom zhromaždení presbyteriánskej cirkvi v Belfaste v Severnom Írsku, ktoré sa konalo v júni 2001, istý duchovný povedal, že tento dokument je dielom „vplyvnej frakcie v rámci rímskokatolíckej cirkvi... ktorá má morbídny strach z ducha otvorenosti, ktorého do cirkvi vniesol Druhý vatikánsky koncil“.

Robin Eames, prímas írskej cirkvi, sa vyjadril, že by bol „nesmierne sklamaný“, keby tento dokument znamenal „návrat do obdobia pred Druhým vatikánskym koncilom“. O tvrdení Vatikánu, že cirkvi, ktoré odmietajú určité katolícke náuky, „nie sú cirkvami v pravom zmysle slova“, Eames povedal: „Podľa môjho názoru je to urážlivé.“

Čo dalo podnet na vydanie dokumentu Dominus Iesus? Zdá sa, že rímsku kúriu znepokojil takzvaný náboženský relativizmus. Podľa novín The Irish Times „kardinála Ratzingera stále viac trápilo šírenie pluralitnej teológie — podľa ktorej v podstate každé náboženstvo je rovnako dobré“. Zrejme toto učenie ho podnietilo k vyjadreniam o jedinej pravej cirkvi.

Záleží na tom, ku ktorej cirkvi kto patrí?

Samozrejme, niektorým sa „náboženský relativizmus“ či „pluralitná teológia“ zdajú oveľa rozumnejšie a príťažlivejšie než tvrdenie, že môže byť len jedna pravá cirkev. Náboženstvo by podľa nich malo byť čisto vecou osobnej voľby. Tvrdia, že ‚v skutočnosti nezáleží na tom, ku ktorej cirkvi kto patrí‘.

Tento názor sa možno javí ako tolerantnejší — no jedným z jeho dôsledkov je  rozdelenie náboženstva na množstvo rôznych denominácií. ‚Takáto rôznorodosť v náboženstve‘ je podľa mnohých ‚len normálnym prejavom slobody jednotlivca‘. No podľa pisateľa Steva Brucea je táto „náboženská tolerancia“ v skutočnosti „náboženskou ľahostajnosťou“. — A House Divided: Protestantism, Schism, and Secularization (Rozdelený dom: protestantizmus, schizma a sekularizácia).

Teda ktorý názor je správny? Existuje len jedna pravá cirkev? Je ňou rímskokatolícka cirkev? Sú Bohu prijateľné viaceré cirkvi? Keďže tieto otázky súvisia s naším vzťahom k Stvoriteľovi, určite je dôležité spoznať, čo si o tom myslí On. Ako to môžeme spoznať? Tak, že sa pozrieme do Božieho inšpirovaného Slova, Biblie. (Skutky 17:11; 2. Timotejovi 3:16, 17) Preskúmajme, čo Biblia hovorí o jednej pravej cirkvi.

 [Prameň ilustrácie na strane 2]

OBÁLKA: Mark Gibson/​Index Stock Photography