Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Trvalé riešenie problému chudoby

Trvalé riešenie problému chudoby

 Trvalé riešenie problému chudoby

NAPRIEK negatívnym správam o chudobe z celého sveta niektorí ľudia zostávajú optimistickí a myslia si, že sa dá niečo urobiť. Napríklad podľa titulku v Manila Bulletin podala Ázijská rozvojová banka správu, že „Ázia môže odstrániť chudobu v priebehu 25 rokov“. Banka odporúčala ekonomický rast ako spôsob na odstránenie extrémnej chudoby.

Iné organizácie a vlády prichádzajú s dlhým zoznamom návrhov a plánov, ako sa pokúsiť o vyriešenie tohto problému. Medzi týmito návrhmi sú programy sociálneho poistenia, kvalitnejšie vzdelávanie, zrušenie dlhov, ktoré rozvojové krajiny majú voči vyspelým štátom, odstránenie prekážok, ktoré krajinám s veľkým percentom chudobných bránia, aby mohli svoje výrobky ľahšie vyvážať do iných krajín, a bývanie s nízkym nájomným pre chudobných.

V roku 2000 si Valné zhromaždenie OSN stanovilo ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2015. Medzi nimi bolo odstránenie extrémnej chudoby, hladu a tiež priepastného rozdielu v príjmoch v rámci krajín. Nech sú takéto ciele akokoľvek šľachetné, mnohí pochybujú, že sa v tomto nejednotnom svete dajú dosiahnuť.

Praktické kroky, ako sa vyrovnať s chudobou

Keďže nádej na skutočný pokrok v celosvetovom rozsahu je mizivá, kam sa môže človek  obrátiť o pomoc? Ako sme spomenuli už skôr, existuje zdroj praktickej múdrosti, ktorý môže pomôcť ľuďom už teraz. Čo je tým zdrojom? Je ním Božie Slovo, Biblia.

V čom je Biblia odlišná od všetkých ostatných zdrojov informácií? Pochádza od najvyššej autority, od nášho Stvoriteľa. To on vložil na jej stránky drahokamy múdrosti — praktické zásady, ktoré môžu uplatniť všetci ľudia, na každom mieste a v každom čase. Ak sa chudobní ľudia držia týchto zásad, môžu im pomôcť dosiahnuť uspokojujúcejší život už teraz. Pozrime sa na niekoľko príkladov.

Mať správny názor na peniaze. Biblia hovorí: „Múdrosť je na ochranu, tak ako peniaze sú na ochranu, ale výhoda poznania je v tom, že múdrosť zachová nažive tých, ktorí ju majú.“ ​(Kazateľ 7:12) Akú myšlienku obsahuje tento text? Peniaze nie sú všetko. Je pravda, že poskytujú určitú mieru istoty. Umožňujú nám, aby sme si mohli kúpiť potrebné veci, ale peniaze majú svoje obmedzenia. Sú veci, ktoré majú väčšiu hodnotu a nedajú sa za peniaze kúpiť. Keď uznáme túto skutočnosť, pomôže nám to zachovať si správny pohľad na materiálne veci. Vyhneme sa tak pocitu márnosti, ktorý majú ľudia, keď sústreďujú svoj život na zhromažďovanie peňazí. Za peniaze si človek nemôže kúpiť život, ale múdrym konaním si môže život chrániť už teraz a navyše v budúcnosti bude môcť získať večný život.

Žiť v rámci svojich možností. Nie všetky veci, ktoré chceme, aj potrebujeme. Prednosť by sme preto mali dať veciam, ktoré naozaj potrebujeme. Ľahko môžeme presvedčiť samých seba, že potrebujeme niečo, čo v skutočnosti nepotrebujeme, iba chceme. Múdry človek dá časť zo svojho príjmu najprv na nevyhnutné potreby — jedlo, oblečenie, strechu nad hlavou a podobne. Skôr ako si potom kúpi niečo navyše, mal by zistiť, či má na to dostatok peňazí. Ježiš v jednom zo svojich znázornení odporučil, aby si človek ‚najprv sadol a spočítal náklady, aby videl, či má dosť‘ peňazí. — Lukáš 14:28.

Eufrosinu, osamelú matku s troma deťmi, ktorá žije na Filipínach, pred niekoľkými rokmi opustil manžel. Odvtedy je pre ňu náročné postarať sa o živobytie a vystačiť s malým príjmom. Snaží sa pritom učiť svoje deti, aby vedeli rozoznať priority. Napríklad deti možno uvidia niečo, čo by chceli. Namiesto toho, aby im jednoducho povedala, že im to nekúpi, vedie ich k správnemu rozhodnutiu slovami: „Dobre, keď chcete, môžete to mať, ale musíte sa rozhodnúť. Dostatok peňazí máme len na jednu vec. Môžeme kúpiť buď túto vec, ktorá sa vám páči, alebo si k ryži na tento týždeň kúpime trochu mäsa či zeleniny. Takže, čo by ste chceli? Rozhodnite sa.“ Deti zvyčajne okamžite pochopia, čo je dôležitejšie, a súhlasia s tým, že budú mať radšej jedlo ako niečo iné.

Byť spokojný. „Ak máme živobytie a niečo na seba, budeme s tým spokojní,“ hovorí ďalšia biblická zásada. (1. Timotejovi 6:8) Peniaze samy osebe neprinášajú šťastie. Veľa bohatých ľudí je nešťastných, zatiaľ čo mnohí chudobní ľudia sú veľmi šťastní, pretože sa naučili byť spokojní iba s tými  najzákladnejšími vecami, ktoré sú nevyhnutné pre život. Ježiš hovoril o ‚prostom oku‘, ktoré je zamerané na dôležitejšie veci. (Matúš 6:22) To človeku pomáha, aby bol spokojný. Mnoho chudobných ľudí je celkom spokojných, pretože si vypestovali dobrý vzťah k Bohu a majú šťastný rodinný život — a to sa za peniaze kúpiť nedá.

To je len niekoľko príkladov praktických zásad z Biblie, ktoré môžu chudobným ľuďom pomôcť vyrovnať sa so svojou situáciou. Takýchto zásad je oveľa viac. Napríklad vyvarujte sa takých zlozvykov, ako je fajčenie a hazardné hry, pretože je to mrhanie prostriedkami; určite si dôležitejšie veci v živote, najmä duchovné ciele; keď máte obmedzenú príležitosť zamestnať sa, snažte sa využiť svoju zručnosť alebo poskytnúť iným službu, ktorú potrebujú. (Príslovia 22:29; 23:21; Filipanom 1:9–11) Biblia odporúča, aby sme takýmto spôsobom používali „praktickú múdrosť a schopnosť premýšľať“, pretože „budú životom pre tvoju dušu“. — Príslovia 3:21, 22.

I keď biblické návrhy môžu poskytnúť nejakú praktickú pomoc tým, ktorí zápasia s chudobou, stále sú tu otázky súvisiace s budúcnosťou. Sú chudobní ľudia odsúdení na to, aby boli navždy v zovretí chudoby? Bude niekedy odstránená priepasť medzi veľmi bohatými a extrémne chudobnými? Preskúmajme riešenie, o ktorom mnohí ľudia nevedia.

Biblia dáva dôvod na nádej

Mnohí ľudia pripúšťajú, že Biblia je dobrá kniha. Často si však neuvedomujú, že ponúka konkrétne informácie poukazujúce na veľké zmeny, ktoré sa majú čoskoro odohrať.

Boh má v úmysle zakročiť a vyriešiť problémy ľudstva vrátane chudoby. Ľudské vlády buď neboli schopné, alebo ochotné riešiť tieto problémy, a preto má Boh v úmysle nahradiť ich. Ako? V Biblii v Danielovi 2:44 sa píše: „Nebeský Boh [zriadi] kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na nijaký iný ľud. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá a ono samo bude stáť až na neurčité časy.“

Keď Boží ustanovený Vládca odstráni tieto „kráľovstvá“, čiže vlády, začne konať. Týmto Vládcom nie je nejaký človek, ale mocná nebeská bytosť podobná Bohu, ktorá má schopnosť urobiť radikálne zmeny potrebné na odstránenie súčasných rozdielov. Boh na túto úlohu vybral svojho vlastného Syna. (Skutky 17:31) Žalm 72:12–14 opisuje, čo tento Vládca vykoná: „Oslobodí chudobného, volajúceho o pomoc, tiež strápeného a každého, kto nemá pomocníka. Bude ľutovať poníženého a chudobného a duše chudobných zachráni. Z útlaku a násilia vykúpi ich duše a ich krv bude v jeho očiach drahocenná.“ Aká nádherná vyhliadka! Konečne  úľava! Boží ustanovený Vládca bude konať v prospech chudobných a ponížených.

V tom čase sa vyrieši veľmi veľa problémov súvisiacich s chudobou. V 16. verši v 72. žalme sa hovorí: „Na zemi bude hojnosť obilia; na vrcholku hôr bude nadbytok.“ Už viac nebude nedostatok potravín následkom neúrody, nedostatku peňazí alebo zlého rozdeľovania.

Aj ostatné problémy budú vyriešené. Napríklad dnes veľké percento obyvateľov zeme nemá vlastný dom. Boh však sľubuje: „Istotne budú stavať domy a bývať v nich a istotne budú sadiť vinice a jesť ich ovocie. Nebudú stavať a niekto iný obývať; nebudú sadiť a niekto iný jesť. Veď dni môjho ľudu budú ako dni stromu; a moji vyvolení budú plne užívať diela svojich rúk.“ ​(Izaiáš 65:21, 22) Každý bude mať svoj vlastný dom a bude sa tešiť zo svojej práce. Boh teda sľubuje úplné a trvalé riešenie chudoby. Už viac nebude obrovská priepasť medzi bohatými a chudobnými, ľudia už viac nebudú živoriť.

Keď niekto počuje o týchto biblických sľuboch po prvýkrát, možno si pomyslí, že je to nerealistické. Ale z podrobnejšieho skúmania Biblie vidno, že v minulosti sa všetky Božie sľuby splnili. (Izaiáš 55:11) Otázkou teda nie je to, či sa to stane. Namieste je skôr otázka: Čo musíte robiť, aby ste z toho mohli mať úžitok, keď sa to stane?

Budete tam?

Keďže vláda je Božia, musíme byť takými ľuďmi, ktorých Boh prijme ako svojich občanov. Nenechal nás neinformovaných, čo sa týka požiadaviek, ktoré títo občania musia spĺňať. Smernice sú v Biblii.

Ustanovený Vládca, Boží Syn, je spravodlivý. (Izaiáš 11:3–5) Preto od tých, ktorí majú byť prijatí, aby žili pod touto vládou, sa očakáva, že budú tiež spravodliví. Príslovia 2:21, 22 hovoria: „Priami, tí budú bývať na zemi, a bezúhonní budú na nej ponechaní. Zlí, tí budú zo zeme odrezaní; a zradní, tí budú z nej vytrhnutí.“

Dá sa zistiť, ako tieto požiadavky spĺňať? Áno, je to možné. Ak budete študovať Bibliu a uplatňovať jej vedenie, budete mať vyhliadku na túto nádhernú budúcnosť. (Ján 17:3) Jehovovi svedkovia vám s týmto štúdiom radi pomôžu. Pozývame vás, aby ste využili príležitosť stať sa súčasťou spoločnosti, ktorá už nikdy nezakúsi chudobu a nespravodlivosť.

[Obrázok na strane 5]

Eufrosina: „Vďaka prísnemu rozpočtu má moja rodina to, čo potrebuje“

[Obrázky na strane 6]

Za peniaze si nemožno kúpiť dobrý vzťah k Bohu ani šťastný rodinný život