Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Archeologický dôkaz Ježišovej existencie?

Archeologický dôkaz Ježišovej existencie?

 Archeologický dôkaz Ježišovej existencie?

„DÔKAZ o Ježišovi vytesaný do kameňa.“ Takýto titulok sa objavil na obálke časopisu Biblical Archaeology Review (november/december 2002). Tento titulok poukazoval na jednu vápencovú schránku na kosti, takzvané osuárium, ktorá sa našla v Izraeli. Osuáriá sa hojne používali medzi Židmi počas krátkeho obdobia od prvého storočia pred n. l. do roku 70 n. l. Dôvodom, prečo je táto schránka výnimočná, je aramejský nápis vytesaný na jednej strane. Učenci potvrdili jeho znenie: „Jakub, Jozefov syn, Ježišov brat.“

Podľa Biblie mal Ježiš Nazaretský brata menom Jakub, ktorého považovali za syna Jozefa, ktorý bol manželom Márie. Keď Ježiš vyučoval vo svojom domovskom meste, udivení poslucháči sa pýtali: „Či to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef a Šimon a Judáš? A či nie sú všetky jeho sestry u nás?“ — Matúš 13:54–56; Lukáš 4:22; Ján 6:42.

Áno, nápis na osuáriu zodpovedá opisu Ježiša Nazaretského. Ak by bol Jakub, o ktorom sa zmieňuje nápis, nevlastným bratom Ježiša Krista, potom by išlo o „najstarší mimobiblický archeologický dôkaz o Ježišovi,“ tvrdí André Lemaire, odborník na staré nápisy a pisateľ spomínaného článku v časopise Biblical Archaeology Review. Hershel Shanks, šéfredaktor tohto časopisu, poznamenáva, že toto osuárium „je hmatateľnou a viditeľnou stopou, ktorá vedie k najdôležitejšej osobe, aká kedy žila na tejto zemi“.

No všetky tri čitateľné mená vytesané na schránke boli v prvom storočí bežné. Je preto možné, že okrem rodiny Ježiša Krista existovala aj iná rodina, ktorej členovia sa volali Jakub, Jozef a Ježiš. Lemaire odhaduje: „Počas dvoch generácií pred rokom 70 n. l. žilo v Jeruzaleme... pravdepodobne asi 20 ľudí, ktorí mohli byť označení ako ‚Jakub alebo Jakob, Jozefov syn, Ježišov brat‘.“ Napriek tomu si Lemaire myslí, že Jakub spomínaný na schránke je na 90 percent nevlastným bratom Ježiša Krista.

Existuje aj ďalší činiteľ, prečo sú niektorí presvedčení, že Jakub z nápisu je nevlastným bratom Ježiša Krista. Hoci bolo bežné v takýchto nápisoch uviesť meno otca zosnulého, len veľmi zriedkavo sa uvádzalo aj meno brata. Niektorí učenci sú preto presvedčení, že spomenutý Ježiš musel byť niekým dôležitým, a to ich vedie  k myšlienke, že ide o Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva.

Je osuárium pravé?

Čo je to osuárium? Je to schránka alebo urna, do ktorej sa uložili kosti zosnulého po tom, čo sa jeho telo rozložilo v pohrebnej jaskyni. Z pohrebných miest v okolí Jeruzalema bolo ukradnutých mnoho osuárií. Schránka s nápisom o Jakubovi bola objavená na trhu so starožitnosťami, nie na oficiálnom archeologickom nálezisku. Majiteľ artefaktu vraj kúpil schránku v sedemdesiatych rokoch 20. storočia za niekoľko stoviek dolárov. Pôvod osuária je preto zahalený rúškom tajomstva. „Keď neviete, kde sa nejaký artefakt našiel a kde bol takmer 2000 rokov, nemôžete s istotou určiť súvislosť medzi týmto predmetom a ľuďmi, o ktorých sa zmieňuje,“ hovorí profesor Bruce Chilton z Bard College v New Yorku.

Keďže archeologické pozadie schránky je dosť nejasné, André Lemaire ju poslal na analýzu pracovníkom Geologického prieskumu v Izraeli. Výskumníci potvrdili, že osuárium bolo vyrobené z vápenca v prvom alebo druhom storočí n. l. Oznámili, že „sa nenašla žiadna stopa po použití moderného náradia alebo nástroja“. Napriek tomu biblickí učenci v rozhovore pre noviny The New York Times vyjadrili názor, že „nepriamy dôkaz, ktorý podporuje spojitosť s Ježišom, je síce silný, ale je to stále len nepriamy dôkaz“.

Časopis Time poznamenal, že „takmer žiaden vzdelaný človek dnes nepochybuje o tom, že Ježiš žil“. No mnoho ľudí si myslí, že okrem Biblie by mal existovať aj iný dôkaz o tom, že Ježiš existoval. Mala by byť archeológia základom na vieru v Ježiša Krista? Aké dôkazy poskytuje história o „najdôležitejšej osobe, aká kedy žila na tejto zemi“?

[Pramene ilustrácií na strane 3]

Vľavo, Jakubova schránka: AFP PHOTO/​J.P. Moczulski; vpravo, nápis: AFP PHOTO/​HO