Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Škola Gileád — 60 rokov školenia misionárov

Škola Gileád — 60 rokov školenia misionárov

 Škola Gileád — 60 rokov školenia misionárov

„VĎAKA intenzívnemu štúdiu Biblie sme sa priblížili bližšie k Jehovovi a dozvedeli sme sa viac o jeho organizácii. To nás pripravilo na život v zahraničnom pridelení.“ Takto opísala študijný kurz biblickej školy Gileád absolventka jeho prvej triedy. Táto škola vysiela misionárov do celého sveta od svojho založenia pred 60 rokmi. Dňa 8. marca 2003 sa konala graduácia 114. triedy vo Vzdelávacom stredisku Watchtower v Pattersone v štáte New York. Program, ktorý pozostával z prejavov, interview a skupinových rozhovorov, pozorne počúvalo 6404 ľudí zhromaždených v hlavnej sále a na ďalších miestach, ktoré s ňou boli spojené.

Predsedajúcim programu bol Theodore Jaracz, člen vedúceho zboru. V úvodných slovách upriamil pozornosť na medzinárodné zloženie poslucháčov, medzi ktorými boli návštevníci z Ázie, Karibiku, Strednej a Južnej Ameriky a Európy. V slovách, ktoré brat Jaracz založil na 2. Timotejovi 4:5, vyzdvihol, čo je hlavnou prácou misionára vyškoleného v Gileáde — konať „dielo evanjelistu“, teda svedčiť o pravde a vyučovať ľudí z Biblie.

Študenti dostávajú záverečné poučenie

John Larson, člen výboru odbočky v Spojených štátoch, mal prvý zo série krátkych prejavov a hovoril na námet, ktorý posilňuje vieru: „Ak je Boh za nás, kto bude proti nám?“ ​(Rimanom 8:31) Rečník vysvetlil biblický základ, prečo môžu mať študenti absolútnu dôveru, že im Jehova svojou silou pomôže prekonať akékoľvek prekážky, s ktorými sa môžu stretnúť vo svojich prideleniach. Brat Larson použil text z Rimanom 8:38, 39 a študentov nabádal: „Zastavte sa a uvažujte o sile, ktorú Boh používa vo váš prospech. A pamätajte, že Jehova bude vždy stáť pri vás.“

Ďalšiu časť programu mal Guy Pierce, člen vedúceho zboru. Vybral si tému „Nech sú vaše oči stále šťastné!“ ​(Lukáš 10:23) Vysvetlil, že k pravému šťastiu patrí poznanie Jehovu a pochopenie jeho večného predsavzatia, ako aj to, že vidíme spĺňanie biblických proroctiev. Kamkoľvek študenti pôjdu, môžu si zachovať pravé šťastie, ak budú šťastné ich oči. Brat Pierce povzbudil absolventov, aby hlboko rozjímali nad Jehovovou dobrotou a mali myseľ a srdce stále upriamené na konanie jeho vôle. (Žalm 77:12) Ak si absolventi zachovajú pozitívny postoj, môžu prekonať každý problém, s ktorým sa stretnú.

Potom sa s triedou slovami povzbudenia rozlúčili dvaja z inštruktorov, ktorí ich každý deň vyučovali. „Hľadáš slávu?“ bola otázka, ktorú položil Lawrence Bowen a ktorá bola zároveň témou jeho prejavu. Pre väčšinu ľudí sláva znamená chválu, uznanie a poctu. Žalmista Asaf však pochopil, čo je to skutočná sláva. Je to požehnaný  vzťah s Jehovom — nesmierne cenný poklad. (Žalm 73:24, 25) Absolventi dostali povzbudenie, aby si udržiavali blízky vzťah s Jehovom tým, že naďalej budú hlboko študovať Bibliu. Anjeli „túžia nahliadnuť“ do podrobností o tom, ako sa uskutoční Jehovovo predsavzatie prostredníctvom Krista. (1. Petra 1:12) O svojom Otcovi sa chcú naučiť čo najviac, aby odzrkadľovali jeho slávu. Rečník potom vyzval študentov, aby vo svojich misionárskych prideleniach oslavovali Jehovu tak, že budú druhým ľuďom pomáhať, aby aj oni našli poklad neoceniteľnej hodnoty.

Tajomník školy, Wallace Liverance, uzavrel túto sériu prejavov témou „Hovorme Božiu múdrosť v svätom tajomstve“. (1. Korinťanom 2:7) Čo je tou Božou múdrosťou, o ktorej hovoril apoštol Pavol počas svojej misionárskej služby? Je ňou Jehovov múdry a mocný prostriedok, ktorým dosiahne celosvetový mier a jednotu. Táto múdrosť sa sústreďuje na Ježiša. Namiesto toho, aby Pavol kázal nejaké sociálne evanjelium, pomáhal ľuďom, aby pochopili, ako Boh odstráni následky Adamovho hriechu. (Efezanom 3:8, 9) Rečník poslucháčov nabádal: „Využívajte  svoju výsadu služby tak ako Pavol, ktorý sa na svoje misionárske pridelenie pozeral ako na príležitosť pomôcť ľuďom pochopiť, akým spôsobom Jehova splní svoje predsavzatie.“

Potom Mark Noumair, ďalší inštruktor Gileádu, viedol nadšený rozhovor s niekoľkými študentmi triedy. Téma „Štúdium Božieho Slova z nás robí horlivých služobníkov“ vyzdvihovala Pavlove slová z listu Rimanom 10:10. Študenti rozprávali o mnohých skúsenostiach zo služby, ktoré mali počas navštevovania školy. Ich skúsenosti ukázali, že keď študujeme Božie Slovo a rozjímame nad ním, naše srdce sa napĺňa dobrými vecami o Jehovovi a jeho Kráľovstve a potom o nich hovoríme ďalším. Počas päťmesačného pobytu vo Vzdelávacom stredisku Watchtower zaviedli študenti vyše 30 domácich biblických štúdií so záujemcami v dobre prepracovaných obvodoch blízkych zborov.

Rady zrelých bratov

V priebehu školy mali študenti úžitok zo spoločenstva s členmi americkej rodiny Bétel. Dvaja členovia výboru odbočky, Robert Ciranko a Robert P. Johnson, viedli rozhovory s niekoľkými dlhoročnými vernými služobníkmi vrátane cestujúcich dozorcov, ktorí práve v tom čase boli na špeciálnom školení vo Vzdelávacom stredisku Watchtower. Všetci, s ktorými bol vedený rozhovor, boli absolventmi Gileádu a nejaký čas slúžili ako misionári. Študentov, ich rodiny a priateľov potešili slová múdrosti od týchto skúsených duchovných mužov.

Niektoré z ich rád zneli takto: „Buď naplno zamestnaný službou a zborovými činnosťami.“ „Neber sa príliš vážne. Buď stále zameraný na to, čo je účelom tvojej misionárskej služby, a urob miesto svojho pridelenia svojím domovom.“ Ďalšie užitočné vyjadrenia ukazovali, ako Gileád vyzbrojuje služobníka na dobré dielo bez ohľadu na to, kam je pridelený. Tu sú niektoré vyjadrenia: „Naučili sme sa spolupracovať.“ „Škola nás naučila prijímať nové kultúry.“ „Učili sme sa používať Písma novým spôsobom.“

Kľúčový prejav programu mal John E. Barr, ktorý je už dlhý čas členom vedúceho zboru. Jeho téma založená na Písmach bola „Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi“. (Rimanom 10:18) Položil otázku: Je dnes Boží ľud schopný vykonávať takú náročnú úlohu? Určite áno! Už v roku 1881 dostali čitatelia časopisu Strážna veža otázku: „Kážete?“ Potom rečník všetkým poslucháčom pripomenul historickú výzvu zo zjazdu v Cedar Point (Ohio, USA) v roku 1922: „Zvestujte Kráľa a jeho Kráľovstvo!“ Horlivosť podnietila Božích verných služobníkov, aby postupom času začali oznamovať úžasné pravdy o Kráľovstve všetkým národom. Tlačenými stránkami i ústne sa výroky o dobrom posolstve dostali do najvzdialenejších končín obývanej zeme — to všetko na Jehovovu česť a chválu. V strhujúcom závere brat Barr nabádal absolventov, aby si všímali svoje požehnania, a povedal: „Keď sa vo svojom pridelení budete deň čo deň modliť k Jehovovi, z hĺbky srdca mu ďakujte za to, že môžete mať podiel na spĺňaní slov ‚ich zvuk sa rozniesol po celej zemi‘.“

Po tomto prejave boli prečítané pozdravy z iných odbočiek a predsedajúci programu odovzdal každému absolventovi diplom. Potom zástupca triedy, ktorá mala zmiešané pocity radosti a zármutku nad tým, že odchádzajú z milovanej školy, prečítal úprimnú rezolúciu určenú vedúcemu zboru a rodine Bétel a vyjadril rozhodnutie absolventov žehnať Jehovu „odteraz až na neurčitý čas“. — Žalm 115:18.

Modlíme sa za týchto absolventov, aby si zvykli na svoj nový domov a aby prispeli k pokroku celosvetového kazateľského diela, podobne ako to ich predchodcovia robia už asi 60 rokov.

[Rámček na strane 23]

ŠTATISTIKA TRIEDY

Počet zastúpených krajín: 12

Počet pridelených krajín: 16

Celkový počet študentov: 48

Vekový priemer: 34,4

Priemerný počet rokov v pravde: 17,6

Priemerný počet rokov v službe celým časom: 13,5

[Obrázok na strane 24]

114. trieda absolventov Gileádu, biblickej školy Watchtower

V uvedenom zozname sú rady číslované spredu dozadu a mená nasledujú v každom rade zľava doprava.

1. D. Rosová; J. Garrigolasová; R. Lindströmová; P. Pavanellová; N. Taitová. 2. M. Van Houtová; C. Donabauerová; L. Martínez; D. Millarová; Y. Festréová; S. Nutterová. 3. P. Martínezová; L. Clarková; B. Maughanová; L. Fischerová; G. Romová. 4. R. Romo; S. Eadie; C. Tuynmanová; P. Campbellová; D. Millar; W. Rosa. 5. C. Lindström; J. Garrigolas; N. Markevichová; K. Lindalová; J. van den Heuvelová; S. Tait; P. Nutter. 6. P. Maughan; V. Pavanello; N. Eadieová; A. Westová; D. Clarke; J. Markevich. 7. D. Fischer; R. Donabauer; P. Curry; Y. Curryová; W. Carfagnová; M. West; A. Tuynman. 8. M. Van Hout; C. Campbell; Y. Festré; C. Carfagno; K. van den Heuvel; D. Lindala.