Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pútavý lodný denník

Pútavý lodný denník

 Pútavý lodný denník

PRIESKUMNÍK Richard E. Byrd uskutočnil v rokoch 1928 až 1956 päť expedícií na Antarktídu. Vďaka tomu, že si viedol denník i presné záznamy o svojich cestách, mohol spolu so svojím tímom zistiť pohyby vzdušných prúdov, vyhotoviť mapy a získať dôležité informácie o antarktickom kontinente.

Byrdove expedície ukazujú hodnotu vedenia denníka. Palubný alebo lodný denník je záznam, ktorý obsahuje podrobnosti o lete či plavbe. Tieto údaje možno neskôr použiť na preskúmanie toho, čo sa počas cesty udialo, alebo na analýzu informácií, ktoré môžu byť užitočné v budúcnosti.

V Biblii nachádzame pútavú správu o potope v Noachových dňoch. Táto celosvetová potopa trvala vyše roka. Pred potopou strávili Noach, jeho manželka a ich traja synovia s manželkami 50 alebo 60 rokov stavbou korábu — obrovského plavidla s objemom asi 40 000 kubických metrov. Prečo bolo toto plavidlo postavené? Aby mohli byť počas potopy zachránení ľudia i zvieratá. — 1. Mojžišova 7:1–3.

Biblická kniha Genezis (1. Mojžišova) obsahuje záznam, ktorý by sme mohli nazvať Noachovým lodným denníkom. Je to záznam udalostí od začiatku potopy až do času, keď Noach s rodinou vyšiel z korábu. Sú informácie v tomto „denníku“ dôležité aj pre nás dnes?