Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Pomoc pri rešpektovaní posvätnosti krvi

Pomoc pri rešpektovaní posvätnosti krvi

 Hlásatelia Kráľovstva rozprávajú

Pomoc pri rešpektovaní posvätnosti krvi

V SÚVISLOSTI s posvätnosťou krvi Jehovovi služobníci na celej zemi prejavujú vernosť Bohu. (Skutky 15:28, 29) V tomto ohľade kresťanskému bratstvu poskytuje pomoc trieda verného a rozvážneho otroka. (Matúš 24:45–47) Pozrime sa, aké výsledky sa dosiahli na Filipínach.

Filipínska odbočka podáva správu: „V roku 1990 sme dostali informáciu, že zástupcovia z brooklynského Bételu tu na Filipínach usporiadajú seminár. Boli pozvaní bratia z niekoľkých ázijských odbočiek vrátane kórejskej, taiwanskej a hongkonskej. Cieľom seminára bolo pomôcť vytvoriť v týchto odbočkách Nemocničné informačné služby a tiež zorganizovať výbory pre styk s nemocnicami. V tom čase boli na Filipínach tieto výbory založené v štyroch väčších mestách.“ Mali vynaložiť úsilie pri hľadaní lekárov, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať a rešpektovať náš postoj ku krvi. Výbory mali tiež pomáhať bratom v prípade, že by sa v súvislosti s krvou vyskytli nejaké ťažkosti.

Remegio bol vybratý, aby slúžil vo výbore pre styk s nemocnicami v meste Baguio. Časom si lekári začali všímať činnosť výborov a uznávať prínos týchto služieb. Remegio si spomína na jednu príležitosť, keď niekoľko lekárov na stretnutí s výborom pre styk s nemocnicami chcelo vedieť, ako by mali postupovať pri liečbe svedkov, ktorí odmietajú krv. Remegio hovorí: „Lekári začali klásť otázky, ale cítil som sa bezradný, pretože tie otázky boli veľmi odborné.“ Pomodlil sa k Jehovovi o pomoc, aby tento problém zvládol. Remegio ďalej hovorí: „Po každej otázke sa prihlásili niektorí z lekárov a povedali, ako vyriešili podobnú situáciu oni.“ Remegio bol rád, že dostal takúto pomoc, zvlášť preto, že táto diskusia trvala dve hodiny.

V tejto krajine je teraz 21 výborov, v ktorých slúži 77 bratov. Danilo, svedok, ktorý je lekárom, hovorí: „Lekári si uvedomujú, že pacientov spomedzi svedkov podporuje organizácia, ktorá sa o nich láskyplne stará.“ Jeden lekár spočiatku váhal operovať brata bez transfúzie krvi. Brat bol však vo svojom postoji pevný. Operácia sa nakoniec uskutočnila a bola úspešná. Nemocničné informačné služby podávajú správu: „Tento lekár bol priam ohromený tým, ako dobre sa brat zotavil. Povedal: ‚Na základe toho, čo sa tu udialo, rád budem operovať kohokoľvek z vašich členov, kto by potreboval tento druh operácie bez krvi.‘“