Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mladí, Jehova nezabudne na vašu prácu!

Mladí, Jehova nezabudne na vašu prácu!

 Mladí, Jehova nezabudne na vašu prácu!

„Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu tým, že ste slúžili svätým a naďalej slúžite.“ — HEBREJOM 6:10.

1. Ako list Hebrejom a kniha Malachiáš ukazujú, že Jehova si cení tvoju službu?

UŽ SA ti stalo, že si pre nejakého priateľa urobil láskavý skutok a žiadnej vďaky si sa nedočkal? Ak sa láskavý skutok považuje za samozrejmosť, alebo čo je ešte horšie, ak je úplne prehliadnutý, môže to hlboko raniť. Niečo také sa však nikdy nestane, pokiaľ ide o naše dávanie v službe Jehovovi! Biblia hovorí: „Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu tým, že ste slúžili svätým a naďalej slúžite.“ ​(Hebrejom 6:10) Zamysli sa, čo to znamená. Jehova by to v skutočnosti považoval za nespravodlivosť zo svojej strany — za hriech —, keby zabudol na to, čo si urobil a čo stále robíš v službe pre neho. Jehova si tvoju službu veľmi cení! — Malachiáš 3:10.

2. Prečo možno povedať, že slúžiť Jehovovi je jedinečná výsada?

 Máš výnimočnú výsadu uctievať Boha, ktorý prejavuje ocenenie, a slúžiť mu. Keďže spolu s tebou slúži Jehovovi len asi šesť miliónov ďalších a na celom svete je približne šesť miliárd ľudí, táto výsada je naozaj jedinečná. Okrem toho skutočnosť, že si zareagoval na dobré posolstvo, je dôkazom Jehovovho osobného záujmu o teba. Ježiš totiž povedal: „Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.“ ​(Ján 6:44) Áno, Jehova poskytuje ľuďom osobnú pomoc, aby mohli mať úžitok z Ježišovej obete.

Ceň si svoju výnimočnú výsadu

3. Ako Kórachovi synovia vyjadrili svoje ocenenie pre výsadu slúžiť Jehovovi?

Ako ukázal predchádzajúci článok, máš jedinečnú možnosť rozradostniť Jehovovo srdce. (Príslovia 27:11) A to by si nikdy nemal brať na ľahkú váhu. Kórachovi synovia v jednom zo svojich inšpirovaných žalmov vyjadrili ocenenie pre výsadu slúžiť Jehovovi takto: „Deň na tvojich nádvoriach je lepší ako tisíc inde. Vyvolil som si stáť pri prahu v dome svojho Boha radšej, ako sa pohybovať v stanoch skazenosti.“ — Žalm 84:10.

4. a) Prečo by niektorí mohli považovať uctievanie Jehovu za obmedzujúce? b) Ako Jehova dáva najavo, že si svojich služobníkov so záujmom všíma a rád ich odmeňuje?

Cítiš to aj ty podobne, keď uvažuješ o výsade slúžiť svojmu nebeskému Otcovi? Je pravda, že niekedy sa môže zdať, akoby uctievanie Jehovu obmedzovalo tvoju slobodu. Žiť podľa biblických zásad si naozaj vyžaduje istú mieru obetavosti. No všetko, čo od teba Jehova vyžaduje, je na tvoj úžitok. (Žalm 1:1–3) Okrem toho Jehova vidí tvoje úsilie a dáva najavo, že si cení tvoju vernosť. Apoštol Pavol napísal, že Jehova „sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. (Hebrejom 11:6) Jehova hľadá príležitosti, aby ťa mohol odmeniť. Jeden spravodlivý prorok starovekého Izraela povedal: „Jehovove oči chodia sem a tam po celej zemi, aby ukázal svoju silu v prospech tých, ktorých srdce je celé voči nemu.“ — 2. Paralipomenon 16:9.

5. a) Čo je jedným z najlepších spôsobov, ako môžeš ukázať, že tvoje srdce je celé voči Jehovovi? b) Prečo sa ti môže zdať ťažké hovoriť s inými o svojej viere?

Jeden z najlepších spôsobov, ako môžeš ukázať, že tvoje srdce je celé voči Jehovovi, je hovoriť o ňom s inými. Vydal si už svedectvo niekomu zo svojich spolužiakov? Spočiatku sa ti taká predstava môže zdať odstrašujúca a už len pomyslenie na to môže v tebe vyvolávať určité obavy. ‚Čo ak sa mi budú smiať?‘ možno uvažuješ. ‚Čo ak považujú moje náboženstvo  za čudné?‘ Ježiš uznal, že nie každý bude chcieť počúvať posolstvo o Kráľovstve. (Ján 15:20) To však neznamená, že si odsúdený na život plný výsmechu a odmietania. Niektorí mladí svedkovia našli počujúce uši a dokonca získali u svojich vrstovníkov väčšiu úctu, keď si stáli za svojím presvedčením.

„Jehova ti pomôže“

6, 7. a) Ako sa jednému 17-ročnému dievčaťu podarilo vydať svedectvo spolužiačkam? b) Čo si sa naučil zo skúsenosti Jennifer?

Ale ako môžeš pozbierať odvahu hovoriť o svojej viere? Prečo neodpovedať priamo a otvorene, keď sa ťa ľudia spýtajú na tvoje náboženstvo? Pouvažuj o skúsenosti 17-ročnej Jennifer. „Počas obeda v škole sa dievčatá pri mojom stole začali rozprávať o náboženstve. Jedna z nich sa ma opýtala, k akému náboženstvu patrím,“ hovorí Jennifer. Cítila sa Jennifer nesvoja, keď mala odpovedať? „Áno,“ priznáva, „pretože som si nebola istá, akú reakciu to vyvolá.“ Čo teda urobila? „Povedala som dievčatám, že som Jehovova svedkyňa,“ hovorí. „Najprv boli prekvapené. Zjavne mali dojem, že svedkovia sú nejakí divní. Začali sa ma pýtať na rôzne veci, ktoré som im potom mohla objasniť, a tak sa mohli zbaviť niektorých mylných predstáv. Z času na čas sa ma ešte niektoré dievčatá niečo opýtali.“

Oľutovala Jennifer, že využila možnosť hovoriť o svojej viere? To v žiadnom prípade! „Keď sa skončil obed, mala som z toho veľmi dobrý pocit,“ hovorí. „Teraz majú dievčatá jasnejšiu predstavu o tom, kto sú skutočne Jehovovi svedkovia.“ Rada Jennifer je jednoduchá: „Ak cítiš, že je pre teba ťažké vydať svedectvo spolužiakom alebo učiteľom, rýchlo sa pomodli. Jehova ti pomôže. A ty budeš mať radosť, že si dobre využil príležitosť na vydanie svedectva.“ — 1. Petra 3:15.

8. a) Ako Nehemiášovi pomohla modlitba, keď sa ocitol v nečakanej situácii? b) Napríklad v akých situáciách v škole môžeš potrebovať krátko sa v duchu pomodliť k Jehovovi?

Všimni si, že Jennifer odporúča, aby si sa ‚rýchlo pomodlil‘ k Jehovovi, keď sa ti naskytne príležitosť vydať svedectvo o svojej viere. Presne to urobil aj Nehemiáš, čašník perzského kráľa Artaxerxa, keď sa ocitol v nečakanej situácii. Nehemiáš bol očividne stiesnený, pretože dostal správu o zlej situácii Židov a dozvedel sa, že múry a brány Jeruzalema sú v troskách. Kráľ si všimol, že Nehemiáš vyzerá ustarostene, a tak sa ho spýtal, čo sa stalo. Skôr než Nehemiáš odpovedal, pomodlil sa k Jehovovi o vedenie. Potom odvážne požiadal o dovolenie vrátiť sa do Jeruzalema a pomôcť pri obnove mesta. Artaxerxes vyhovel Nehemiášovej prosbe. (Nehemiáš 2:1–8) Aké poučenie z toho vyplýva? Ak cítiš obavy, keď sa ti naskytne príležitosť vydať svedectvo o svojej viere, nezabudni, že máš možnosť v duchu sa pomodliť k Jehovovi. „Uvrhnite naňho všetku svoju úzkostlivú starosť,“ napísal Peter, „lebo sa o vás stará.“ — 1. Petra 5:7; Žalm 55:22.

‚Pripravený na obhajobu‘

9. Ako sa 13-ročnej Leah podarilo rozšíriť 23 kníh Mladí ľudia sa pýtajú?

Zamysli sa aj nad ďalšou skúsenosťou. Trinásťročná Leah si cez poludňajšiu prestávku v škole čítala knihu Mladí ľudia sa pýtajú — praktické odpovede. * „Ostatní si to všimli,“ hovorí, „a o chvíľku sa za mnou zhŕkli niekoľkí spolužiaci a pozerali, čo čítam. Začali sa ma pýtať, o čom je tá kniha.“ Ešte v ten deň si od Leah túto knihu vypýtali štyri dievčatá. Dievčatá ukázali knihu ďalším a tí ju tiež chceli. V priebehu niekoľkých týždňov Leah rozšírila 23 kníh Mladí ľudia sa pýtajú svojim spolužiakom a ich priateľom.  Bolo pre Leah ľahké odpovedať, keď sa jej ostatní opýtali na to, akú knihu číta? „Najprv som mala strach,“ hovorí. „Ale keď som sa pomodlila, vedela som, že Jehova je so mnou.“

10, 11. Ako izraelské dievčatko pomohlo veliteľovi sýrskeho vojska, aby sa dozvedel o Jehovovi, a k akým zmenám ho to podnietilo?

10 Skúsenosť Leah ti možno pripomenula situáciu, v akej sa ocitlo izraelské dievčatko, ktoré bolo odvedené do zajatia v Sýrii. Naaman, veliteľ sýrskeho vojska, bol malomocný. Možno práve jeho manželka dala podnet na rozhovor, ktorý viedol k tomu, že toto dievčatko začalo hovoriť o svojej viere. „Keby len bol môj pán pred prorokom, ktorý je v Samárii!“ povedalo. „Vtedy by ho uzdravil z jeho malomocenstva.“ — 2. Kráľov 5:1–3.

11 Vďaka smelosti tohto dievčatka Naaman spoznal, že „nikde na zemi nie je Boh, iba v Izraeli“, a rozhodol sa, že „už nebude dávať zápalný obetný dar ani obeť žiadnym iným bohom, iba Jehovovi“. (2. Kráľov 5:15, 17) Jehova rozhodne požehnal odvahu tohto dievčatka. A to isté môže urobiť — a aj urobí — pre mladých ľudí dnes. Také požehnanie zažila aj Leah. Niektorí z jej spolužiakov  jej po čase povedali, že kniha Mladí ľudia sa pýtajú im pomohla zmeniť správanie. „Bola som rada, že som mohla ďalším pomôcť, aby sa dozvedeli viac o Jehovovi a urobili zmeny vo svojom živote,“ hovorí Leah.

12. Čo ťa môže posilniť, aby si dokázal obhájiť svoju vieru?

12 Podobné skúsenosti ako Jennifer a Leah môžeš mať aj ty. Je potrebné, aby si dbal na nabádanie Petra, ktorý napísal, že kresťan by mal byť vždy ‚pripravený na obhajobu pred každým, kto od neho žiada dôvod nádeje, ktorá je v ňom, ale má to robiť s miernosťou a hlbokou úctou‘. (1. Petra 3:15) Ako to môžeš robiť? Vezmi si príklad z kresťanov v prvom storočí, ktorí sa modlili k Jehovovi, aby im pomohol kázať „s celou smelosťou“. (Skutky 4:29) Potom prejav odvahu a hovor s inými o tom, čomu veríš. Možno budeš prekvapený, aké výsledky to prinesie. A čo je dôležitejšie, rozradostníš tým Jehovovo srdce.

Videokazety a školské práce

13. Aké možnosti využili niektorí mladí ako príležitosť na vydanie svedectva? (Pozri rámčeky na 20. a 21. strane.)

13 Mnohí mladí vydali svedectvo svojim spolužiakom a učiteľom pomocou videokaziet. Ďalší využili školské práce ako príležitosť priniesť chválu Jehovovi. Napríklad dvaja 15-roční chlapci, Jehovovi svedkovia, na hodine dejepisu dostali za úlohu napísať referát o jednom zo svetových náboženstiev. Spoločne napísali referát o Jehovových svedkoch a ako zdroj použili knihu Jehovovi svedkovia — hlásatelia Božieho Kráľovstva. * Museli o tom predniesť aj päťminútový prejav. Učiteľ i študenti mali toľko otázok, že chlapci stáli pred tabuľou ďalších 20 minút. Ich spolužiaci im ešte niekoľko  týždňov kládli rôzne otázky o Jehovových svedkoch.

14, 15. a) Prečo je strach z človeka osídlom? b) Prečo sa nemusíš obávať hovoriť o svojom presvedčení s inými?

14 Ako ukazujú predchádzajúce skúsenosti, ak budeš hovoriť s druhými o svojej viere a o svojom presvedčení, ktoré máš ako Jehovov svedok, môžeš zažiť veľké požehnania. Nedovoľ, aby ťa strach z človeka obral o túto výsadu a o radosť z toho, že môžeš pomôcť ďalším spoznať Jehovu. Biblia hovorí: „Chvieť sa pred ľuďmi, to kladie osídlo, ale kto dôveruje Jehovovi, bude ochránený.“ — Príslovia 29:25.

15 Pamätaj na to, že ako mladý kresťan máš niečo, čo tvoji spolužiaci zúfalo potrebujú — ten najlepší spôsob života už teraz a sľub večného života v budúcnosti. (1. Timotejovi 4:8) Je zaujímavé, že v Spojených štátoch — v krajine, o ktorej si možno myslíš, že ľudia sú tam vo všeobecnosti ľahostajní alebo svetsky zameraní — jeden prieskum odhalil, že najmenej polovica mladých berie náboženstvo veľmi vážne a tretina hovorí, že viera je „najdôležitejším činiteľom“ v ich živote. Pravdepodobne aj v mnohých iných častiach sveta je situácia podobná. Je teda celkom možné, že tvoji spolužiaci si radi vypočujú, čo im chceš povedať o Biblii.

Už v mladosti sa približuj k Jehovovi

16. Čo je ešte potrebné okrem vydávania svedectva, ak sa chceme páčiť Jehovovi?

16 Samozrejme, ak chceš rozradostňovať Jehovovo srdce, nestačí o ňom iba hovoriť. Je tiež potrebné, aby si svoje správanie uviedol do súladu s jeho normami. Apoštol Ján napísal: „V tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania; a jeho prikázania nie sú bremenom.“ ​(1. Jána 5:3) Aj ty sa môžeš presvedčiť o pravdivosti týchto slov, keď sa priblížiš k Jehovovi. Ako to môžeš robiť?

17. Ako sa môžeš priblížiť k Jehovovi?

17 Vyhraď si čas na čítanie Biblie a biblických publikácií. Čím viac sa dozvieš o Jehovovi, tým ľahšie bude pre teba poslúchať ho a hovoriť o ňom s inými. „Dobrý človek vynáša dobré z dobrého pokladu svojho srdca,“ povedal Ježiš, „lebo z hojnosti srdca hovoria jeho ústa.“ ​(Lukáš 6:45) Napĺňaj si teda srdce dobrými vecami. Čo keby si si v tomto smere stanovil nejaké ciele? Mohol by si sa napríklad lepšie pripraviť na zborové zhromaždenia na nasledujúci týždeň. Tvojím ďalším cieľom by mohlo byť, že sa na zhromaždení zapojíš a podáš aspoň krátky, ale úprimný komentár. Samozrejme, je dôležité, aby si to, čo sa učíš, aj uplatňoval v živote. — Filipanom 4:9.

18. Čím si môžeš byť istý aj napriek tomu, že sa môžeš stretnúť s odporom?

18 Požehnania, ktoré prináša služba Jehovovi, sú trvalé — áno, večné. Pravdaže, občas sa ako Jehovov svedok môžeš stretnúť s určitým odporom alebo s výsmechom. Ale spomeň si na Mojžiša. Biblia hovorí, že „uprene hľadel v ústrety vyplateniu odmeny“. (Hebrejom 11:24–26) Aj ty môžeš mať istotu, že Jehova ťa odmení za úsilie, ktoré vynakladáš v snahe lepšie ho spoznať a hovoriť o ňom s inými. Jehova nikdy ‚nezabudne na tvoju prácu a na lásku, ktorú si prejavoval jeho menu‘. — Hebrejom 6:10.

[Poznámky pod čiarou]

^ 9. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

^ 13. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

Spomínaš si?

• Prečo si môžeš byť istý, že Jehova si cení tvoju službu?

• Ako sa niektorým podarilo vydať svedectvo v škole?

• Čo ťa posilní, aby si dokázal vydať svedectvo spolužiakom?

• Ako sa môžeš priblížiť k Jehovovi?

[Študijné otázky]

[Rámček/obrázky na strane 20]

Aj deti chvália Jehovu!

Aj deti dokážu vydať svedectvo v škole. Zamysli sa nad týmito skúsenosťami.

V triede desaťročnej Amber sa čítala kniha o nacistickom prenasledovaní Židov počas druhej svetovej vojny. Amber sa rozhodla priniesť svojej učiteľke videokazetu Fialové trojuholníky. Učiteľka bola prekvapená, keď sa dozvedela, že pod nacistickým režimom boli prenasledovaní aj Jehovovi svedkovia. Túto videokazetu premietla celej triede.

Keď mala Alexa osem rokov, napísala list, v ktorom svojim spolužiakom vysvetlila, prečo sa nezúčastnila na ich vianočnej oslave. Na jej učiteľku list tak zapôsobil, že ho Alexa musela prečítať nielen pred svojou triedou, ale aj pred dvoma ďalšími! „Rodičia ma učili rešpektovať ľudí, ktorí majú iné presvedčenie než ja,“ povedala na záver, „a ďakujem vám za to, že vy rešpektujete moje rozhodnutie neoslavovať Vianoce.“

Krátko nato, ako Eric začal chodiť do prvej triedy, vzal si do školy knihu Moja kniha biblických príbehov a opýtal sa učiteľky, či ju môže ukázať spolužiakom. „Mám lepší nápad,“ povedala učiteľka. „Čo keby si prečítal triede nejaký príbeh?“ Eric to teda urobil. Potom spolužiakov vyzval, aby tí, ktorí by chceli túto knihu, zdvihli ruku. Prihlásilo sa sedemnásť detí — a dokonca aj učiteľka! Eric teraz považuje svoju triedu za svoj zvláštny obvod.

Deväťročná Whitney je veľmi vďačná za brožúru Jehovovi svedkovia a vzdelanie. * „Obyčajne dávala túto brožúru mojim učiteľom každý rok mamička,“ hovorí, „ale tento rok som to urobila sama. To prispelo k tomu, že ma učiteľka vyhlásila za ‚žiačku týždňa‘.“

[Poznámka pod čiarou]

^ 56. ods. Všetky uvedené publikácie vydali Jehovovi svedkovia.

[Rámček/obrázky na strane 21]

Situácie, ktoré mladí využili na to, aby hovorili o svojej viere

Keď bola možnosť vybrať si námet školskej úlohy, niektorí si zvolili taký námet, ktorý im umožnil vydať svedectvo

Mnohí mladí ponúkli učiteľovi videokazetu alebo publikáciu týkajúcu sa námetu, ktorý rozoberali na vyučovaní

Niektorí si cez prestávku čítali Bibliu alebo biblické publikácie, čo vzbudilo zvedavosť spolužiakov

[Obrázok na strane 18]

Skúsenejší môžu pomáhať mladým tak, že ich školia v službe Jehovovi