Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Deň, na ktorý sa nedá zabudnúť

Deň, na ktorý sa nedá zabudnúť

 Deň, na ktorý sa nedá zabudnúť

BOL to deň, ktorý úplne zmenil smerovanie ľudstva. Ľudia získali vyhliadku na večné požehnania. Taký vplyv na budúcnosť ľudstva nemal žiaden iný deň v histórii. Bol to deň, keď Ježiš dokončil všetko, čo prišiel na zem vykonať. Pribitý na kole, s posledným výdychom zvolal: „Je dokonané!“ ​(Ján 19:30) Prečo prišiel na zem?

V Biblii sa píše, že „Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých“. (Matúš 20:28) Ježiš dal svoju dušu, čiže život, aby sa mohlo ľudstvo oslobodiť od zdedeného hriechu a smrti. Áno, „tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život“. (Ján 3:16) Ježišova obeť má teda nesmiernu hodnotu!

Deň Ježišovej smrti je nezabudnuteľný aj z iného dôvodu. V ten deň poskytol Boží Syn svojim apoštolom hodnotné poučenie, ktoré im pomohlo zostať vernými. Tieto posledné Ježišove slová určite silne zapôsobili na srdce učeníkov! Aké poučenie im dal? Aký úžitok môžeme mať z tohto poučenia my? Tieto otázky sa budú rozoberať v nasledujúcom článku.