Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Príčiny náboženského prenasledovania

Príčiny náboženského prenasledovania

 Príčiny náboženského prenasledovania

MYSLÍTE si, že by ľudia mali byť prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie? Pravdepodobne nie — aspoň nie vtedy, ak nezasahujú do práv iných. Ale náboženské prenasledovanie má dlhú históriu a stále existuje. Napríklad v 20. storočí boli mnohí Jehovovi svedkovia v Európe a iných častiach sveta často olúpení o svoje práva a kruto sa s nimi zaobchádzalo.

V tom období Jehovovi svedkovia znášali kruté, systematické a dlhodobé prenasledovanie zo strany dvoch najväčších totalitných režimov v Európe. Čo sa z ich skúseností dozvedáme o náboženskom prenasledovaní? A čo sa môžeme naučiť z toho, ako svedkovia na toto prenasledovanie reagovali?

„Nie sú časťou sveta“

Jehovovi svedkovia sú mierumilovnými ľuďmi, ktorí sa snažia byť morálne bezúhonní a dodržiavať zákony. Nestavajú sa proti vládam, nevyhľadávajú s nimi konflikty ani sa nesnažia vyprovokovať prenasledovanie, akoby chceli byť martýrmi. Títo kresťania sú politicky neutrálni. To je v súlade s Ježišovými slovami: „[Moji nasledovníci] nie sú časťou sveta, tak ako ja nie som časťou sveta.“ ​(Ján 17:16) Väčšina vlád rešpektuje neutrálny postoj svedkov. Ale o totalitných vládach to neplatí. Tie nerešpektujú biblickú požiadavku, že kresťania nemôžu byť časťou sveta.

 Dôvod, prečo je to tak, bol vysvetlený na konferencii, ktorá sa uskutočnila v novembri 2000 na Heidelberskej univerzite v Nemecku. Táto konferencia mala tému „Represia a rozhodnosť: Jehovovi svedkovia pod nacistickou a komunistickou diktatúrou“. Dr. Clemens Vollnhals z Inštitútu Hannah Arendtovej pre výskum totalitarizmu poznamenal: „Totalitné režimy sa neobmedzujú len na politiku. Vyžadujú celého človeka.“

Praví kresťania však nemôžu túto požiadavku splniť, pretože sa bezvýhradne oddali Jehovovi Bohu. A tak sa svedkovia žijúci pod totalitnými diktatúrami niekedy ocitli v situácii, keď požiadavky štátu boli v rozpore s tým, čo od nich vyžadovala ich viera. Čo urobili v takých prípadoch? Jehovovi svedkovia sa vždy snažia uplatňovať v živote zásadu, ktorú vyjadrili učeníci Ježiša Krista: „Ako vládcu musíme viac poslúchať Boha ako ľudí.“ — Skutky 5:29.

Tisíce svedkov si napriek krutému prenasledovaniu zachovali vieru a zostali neutrálni v politických záležitostiach. Ako to dokázali? Odkiaľ vzali na to silu? Nechajme odpovedať ich samých. A pozrime sa, čo sa z ich skúseností môžu naučiť nielen svedkovia, ale aj ostatní.

[Zvýraznený text na strane 4]

Jehovovi svedkovia v Nemecku znášali pod oboma totalitnými režimami v 20. storočí kruté a dlhodobé prenasledovanie

[Zvýraznený text na strane 4]

„Totalitné režimy sa neobmedzujú len na politiku. Vyžadujú celého človeka.“ — Dr. Clemens Vollnhals

[Obrázok na strane 4]

Kusserowovci boli olúpení o slobodu, pretože odmietli urobiť kompromis vo svojej viere

[Obrázok na strane 4]

Johannes Harms bol v nacistickom koncentračnom tábore za svoje presvedčenie popravený