Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Mali by sme zo Zjavenia 20:8 vyvodiť záver, že v záverečnej skúške zvedie Satan nesmierne veľké množstvo ľudí?

Zjavenie 20:8 opisuje záverečný Satanov útok proti ľuďom žijúcim na zemi na konci tisícročnej vlády mesiášskeho Kráľovstva. Tento verš o Satanovi hovorí: „Vyjde, aby zvádzal tie národy na štyroch uhloch zeme, Góga a Magóga, aby ich zhromaždil do vojny. Ich počet je ako morského piesku.“

Napriek pokroku vo vedeckých technológiách a prístrojovom vybavení zostáva počet zrniek „morského piesku“, čiže jeho množstvo, neznámy. Preto možno povedať, že tento výraz predstavuje neznámy, bližšie neurčený počet. Naznačuje to však nejaký obrovský, ohromný, či priam astronomicky vysoký počet, alebo jednoducho počet, ktorý je neznámy, hoci pomerne značný?

V Biblii je výraz „ako morského piesku“ použitý viacerými spôsobmi. Napríklad v 1. Mojžišovej 41:49 čítame: „Jozef hromadil obilie vo veľmi veľkom množstve, ako morský piesok, až ho nakoniec prestali počítať, lebo ho bolo bez počtu.“ Tu sa zdôrazňuje to, že obilia bolo nespočetné množstvo. Jehova tiež vyhlásil: „Ako sa nedá spočítať nebeské vojsko ani zmerať morský piesok, tak rozmnožím semeno svojho sluhu Dávida.“ Tak ako sme si istí, že hviezdy na nebi ani morský piesok nemožno spočítať, rovnako si môžeme byť istí, že Jehova splní svoj sľub, ktorý dal Dávidovi. — Jeremiáš 33:22.

Výraz „morský piesok“ sa často vzťahuje na značné a pôsobivé množstvo alebo veľkosť. Izraeliti v Gilgale boli veľmi znepokojení, keď sa v Michmaši zhromaždila armáda Filištíncov, ktorých bolo „množstvo ako zŕn piesku, ktoré sú na brehu mora“. (1. Samuelova 13:5, 6; Sudcovia 7:12) A „Boh stále dával Šalamúnovi vo veľmi veľkej miere múdrosť a porozumenie a širokosť srdca, ako piesku, ktorý je na morskom pobreží“. (1. Kráľov 4:29) Hoci v každom z týchto prípadov išlo o značné množstvo, toto množstvo bolo vždy konkrétne.

Výraz „morský piesok“ môže tiež predstavovať nejaký neznámy počet, a to bez náznaku toho, že by mal byť obrovský. Jehova Abrahámovi povedal: „Istotne ťa požehnám a istotne rozmnožím tvoje semeno ako nebeských hviezd a ako zrniek piesku, ktoré sú na morskom brehu.“ ​(1. Mojžišova 22:17) Keď Jehova zopakoval tento sľub Abrahámovmu vnukovi Jakobovi, použil výraz „prachové zrniečka zeme“ a tento výraz Jakob parafrázoval ako „zrnká morského piesku“. (1. Mojžišova 28:14; 32:12) Ako sa ukázalo, okrem Ježiša Krista Abrahámovo „semeno“ dosiahlo počet 144 000 jednotlivcov, ktorých Ježiš nazval „malé stádo“. — Lukáš 12:32; Galaťanom 3:16, 29; Zjavenie 7:4; 14:1, 3.

Čo sa učíme z týchto príkladov? To, že výraz „ako morského piesku“ neznamená vždy nekonečne veľký, astronomicky vysoký počet ani nie je vždy použitý na opis niečoho, čo je obrovskej či ohromujúcej veľkosti. Často predstavuje počet, ktorý je neznámy, ale pomerne značný. Preto je rozumné veriť, že zástup vzbúrencov podporujúcich Satana v jeho záverečnom útoku proti Božiemu ľudu nebude nesmierne veľký či obrovský, hoci bude značný a dostatočne veľký na to, aby predstavoval hrozbu. Tento počet však nateraz zostáva neznámy.