Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Sú zlé sily v činnosti?

Sú zlé sily v činnosti?

 Sú zlé sily v činnosti?

„Sveta sa zmocňuje závrat, akoby sa okultné sily starostlivo snažili zatarasiť všetky núdzové východy.“ — Jean-Claude Souléry, žurnalista.

‚Pocity bezmocnosti začínajú v človeku vyvolávať dojem, že je v činnosti nesmierne zlo.‘ — Josef Barton, historik.

ÚPLNÉ zdesenie z teroristických útokov 11. septembra 2001 viedlo mnohých k zamysleniu. Michael Prowse v anglických novinách Financial Times uviedol: „Žiadne zviera by nekonalo ani nedokázalo konať tak barbarsky.“ Úvodník v novinách New York Times poznamenal, že okrem plánovania, aké si tento útok vyžadoval, „je rovnako dôležité pouvažovať nad silou nenávisti, ktorú bolo treba, aby sa uskutočnil. Je to nenávisť, ktorá prekračuje pravidlá vedenia vojny, ktorá nepozná žiadne hranice, nedodržiava žiadne dohody.“

Ľudia rôznych vyznaní sa zamýšľajú nad možnosťou, že v činnosti je nejaká zhubná sila. Jeden podnikateľ zo Sarajeva, ktorý bol svedkom hrôz etnickej nenávisti v Bosne, vyhlásil: „Po roku vojny v Bosne verím, že s ľuďmi manipuluje Satan. Je to číre šialenstvo.“

Keď sa historika Jeana Delumeaua opýtali, či verí v Diabla, odpovedal: „Ako by som mohol popierať silu zla, keď vidím, čo sa deje a čo sa stalo, odkedy som sa narodil: druhá svetová vojna, ktorá si vyžiadala vyše 40 miliónov obetí; Osvienčim a tábory smrti; genocída v Kambodži; krvavá tyrania Ceauşescovho režimu; mučenie ako forma vlády na mnohých miestach na svete. Zoznam hrôz je nekonečný... Preto som presvedčený, že takéto skutky môžeme oprávnene nazvať ako ‚diabolské‘; niežeby pochádzali od Diabla s rohmi a rozdelenými šľapami, ale od Diabla, ktorý je symbolom ducha a sily zla pôsobiaceho vo svete.“

Podobne ako Jean Delumeau mnohí ľudia označujú strašné veci, ktoré sa dnes dejú v ľudskej spoločnosti, od rodinného kruhu až po medzinárodnú scénu, za „diabolské“. Ale čo to znamená? Máme takéto hrôzy pripisovať abstraktným silám zla, alebo sú v činnosti zlomyseľné zosobnené sily, ktoré poháňajú ľudí k páchaniu ohavných zločinov presahujúcich zvyčajnú ľudskú zlobu? Riadi takéto sily knieža zla — Satan Diabol?

[Prameň ilustrácie na strane 3]

Deti: U.S. Coast Guard photo