Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Svet so skreslenými názormi na lojálnosť

Svet so skreslenými názormi na lojálnosť

 Svet so skreslenými názormi na lojálnosť

V JEDEN teplý piatkový večer v Tel Avive v Izraeli pristúpil ku skupine mladých ľudí čakajúcich pred nočným podnikom mladý muž. O niekoľko sekúnd skupinu rozmetal ničivý výbuch.

Keď iný samovražedný atentátnik obetoval svoj život, násilne pri tom zahynulo ďalších 19 mladých. „Všade boli časti tiel; všetci boli mladí, veľmi mladí — bolo to to najstrašnejšie, čo som kedy videl,“ povedal neskôr reportérom istý zdravotník.

„Práve vlastnosti, ktoré každý obdivuje, napríklad lojálnosť... môžu zvýšiť pravdepodobnosť vypuknutia vojny a môžu sťažiť jej ukončenie,“ napísal Thurstan Brewin v časopise The Lancet. Áno, od križiackych výprav takzvaného kresťanstva po pogromy nacistického Nemecka sú dejiny ľudstva skrvavené masakrami spáchanými v mene lojálnosti, čiže vernosti, oddanosti veci.

Počet obetí nelojálnosti rastie

Nemožno poprieť, že fanatická oddanosť môže mať zhubné následky, ale aj nedostatok lojálnosti môže trieštiť spoločnosť. Byť lojálny znamená byť verný človeku alebo veci a zahŕňa to neochvejne sa pridržiavať objektu lojálnosti, aj keď je človek vystavený pokušeniu dezertovať alebo zradiť. Hoci väčšina ľudí hovorí, že takú vernosť obdivuje, spoločnosť trpí obrovským nedostatkom vernosti na tej najzákladnejšej úrovni — v rodinnom kruhu. Miera rozvodovosti stúpa závratnou rýchlosťou a je poháňaná dôrazom na sebarealizáciu, stresom a napätím každodenného života a následkami rozšírenej nevery. A podobne ako to bolo v prípade spomínaného bombového útoku v Tel Avive, nevinnými obeťami sú často mladí ľudia.

V jednej správe sa uvádza, že „jednou z oblastí postihnutých nestabilitou rodiny, nestabilitou, ktorá je spôsobená rozvodom, rozlukou a tým, že rodič vychováva dieťa sám, je často vzdelávanie detí“. Zdá sa, že zvlášť chlapci z rodín, kde jediným rodičom je matka, sú v nebezpečenstve, že sa im nedostane náležitého vzdelávania, že spáchajú samovraždu alebo že sa ako mladiství dopustia nejakého trestného činu. V Spojených štátoch každoročne zažíva rozvod rodičov milión detí a polovica detí, ktoré sa každý rok narodia zosobášeným rodičom, bude pravdepodobne obeťou rozvodu skôr, ako dosiahnu vek 18 rokov. Zo štatistík vyplýva, že rovnako bolestná je vyhliadka mnohých mladých ľudí aj v iných častiach sveta.

 Je lojálnosť príliš vznešenou zásadou?

Keďže sa dnes vytráca vernosť tradičným objektom, zdá sa, že slová kráľa Dávida sú priliehavejšie než kedykoľvek predtým: „Zachráň ma, ó, Jehova, veď verne oddaný prišiel ku koncu; lebo verní ľudia vymizli z ľudských synov.“ ​(Žalm 12:1) Prečo je nelojálnosť taká rozšírená? Roger Rosenblatt v časopise Time napísal: „I keď je lojálnosť vznešená zásada, je v nás proste priveľa strachu, pochybností o sebe, oportunizmu a ambícií, než aby sme od slabého ľudského druhu mohli očakávať, že sa jej bude držať.“ Pri opise čias, v ktorých žijeme, Biblia otvorene uvádza: „Ľudia budú milovať samých seba, budú... neverní, bez prirodzenej náklonnosti.“ — 2. Timotejovi 3:1–5.

Keď berieme do úvahy, aký veľký vplyv môže mať lojálnosť — alebo jej nedostatok — na uvažovanie a konanie človeka, mohli by sme sa opýtať: ‚Kto si právom zaslúži našu lojálnosť?‘ Všimnite si, čo sa o tejto otázke píše v nasledujúcom článku.

[Prameň ilustrácie na strane 3]

Fotografia hore: © AFP/​CORBIS