Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Dokážete zlepšiť svet?

Dokážete zlepšiť svet?

 Dokážete zlepšiť svet?

„Štruktúru spoločnosti nemožno obnoviť politikou. Na oživenie viery v tradičné morálne hodnoty nie je dostatočne pripravená. Ani najlepšími vládnymi programami nie je možné známosti či manželstvu vrátiť ich pôvodné miesto, prinútiť otcov, aby boli zodpovednejší k svojim deťom, obnoviť v ľuďoch pocit pohoršenia alebo hanby, ktorý mali predtým... Drvivú väčšinu morálnych problémov, ktoré nás trápia, nemožno vykoreniť pomocou zákonov.“

SÚHLASILI by ste s týmito slovami bývalého poradcu vlády USA? Ak áno, aké je riešenie tých mnohých problémov dneška, ktoré pramenia z chamtivosti, nedostatku prirodzenej náklonnosti v rodinách, voľnej morálky, nevedomosti a ďalších faktorov, ktoré rozožierajú štruktúru spoločnosti? Niektorí ľudia si myslia, že riešenie neexistuje, a tak žijú, ako najlepšie vedia. Ďalší dúfajú, že jedného dňa sa objaví nejaký vynikajúci charizmatický vodca — možno dokonca náboženský vodca — a ukáže im správny smer.

Už pred dvetisíc rokmi ľudia chceli urobiť Ježiša Krista kráľom, lebo spoznali, že ho poslal Boh a že by bol jedným z najschopnejších vládcov. No keď Ježiš rozoznal ich úmysly, rýchlo odišiel. (Ján 6:14, 15) Rímskemu miestodržiteľovi neskôr povedal: „Moje kráľovstvo nie je časťou tohto sveta.“ ​(Ján 18:36) No dnes má iba málo ľudí taký postoj ako Ježiš — dokonca aj medzi náboženskými vodcami, ktorí tvrdia, že sú jeho nasledovníkmi. Niektorí z nich sa pokúšali zlepšiť svet buď tak, že sa snažili ovplyvňovať svetských vládcov, alebo tak, že sami zastávali politický úrad. Môžeme to vidieť z pohľadu na 60. a 70. roky minulého storočia.

Náboženské snahy o zlepšenie sveta

Koncom 60. rokov sa teológovia z určitých krajín Latinskej Ameriky pustili do boja za chudobných a utláčaných. S týmto cieľom vytvorili teológiu oslobodenia, v ktorej sa Kristus už nechápal ako záchranca iba v tom zmysle, aký uvádza Biblia, ale aj ako záchranca z politického a ekonomického hľadiska. Viacero cirkevných vodcov zo Spojených štátov, ktorých hlboko znepokojoval rozklad morálnych hodnôt, vytvorilo organizáciu s názvom Moral Majority (Morálna väčšina). Jej cieľom bolo dostať do politických funkcií ľudí, ktorí budú vydávať zákony podporujúce zdravé rodinné hodnoty. Podobne v mnohých moslimských krajinách sa skupiny ľudí usilujú obmedziť korupciu a výstrednosti presadzovaním vernejšieho pridržiavania sa Koránu.

Povedali by ste, že vďaka týmto snahám je svet lepší? Fakty ukazujú, že morálne hodnoty celkovo ďalej upadajú a priepasť medzi bohatými a chudobnými sa naďalej zväčšuje, a to aj v tých krajinách, kde teológia oslobodenia zaujímala významné postavenie.

Keďže Moral Majority v Spojených štátoch nedosiahla svoje hlavné ciele, jej zakladateľ  Jerry Falwell ju v roku 1989 rozpustil. Na jej miesto prišli iné organizácie. Ale Paul Weyrich, tvorca výrazu „morálna väčšina“, v časopise Christianity Today napísal: „I keď vyhrávame v politike, výsledkom našich víťazstiev nie sú tie vládne programy, ktoré sú podľa nášho presvedčenia dôležité.“ Okrem toho napísal: „Kultúra je stále väčšia stoka. Sme vo vleku kolapsu historických rozmerov, kolapsu, ktorý je taký veľký, že politiku jednoducho premáha.“

Novinár a spisovateľ Cal Thomas poukázal na to, čo považuje za základnú chybu v snahe povzniesť spoločnosť prostredníctvom politiky: „Skutočná zmena sa deje od srdca k srdcu, nie od volieb k voľbám, lebo našimi základnými problémami nie sú ekonomické a politické problémy, ale morálne a duchovné.“

Ale ako vyriešiť morálne a duchovné problémy vo svete, kde neexistujú pevné kritériá, kde sa ľudia sami rozhodujú, čo je správne a čo nesprávne? Ak vplyvní ľudia s dobrými úmyslami — nehľadiac na to, či sú nábožensky založení, alebo nie — nie sú schopní skutočne zlepšiť tento svet, kto to dokáže? Ako uvidíme v nasledujúcom článku, odpoveď jestvuje. Je hlavným dôvodom, prečo Ježiš povedal, že jeho Kráľovstvo nie je z tohto sveta.

 [Pramene ilustrácií na strane 2]

OBÁLKA: Znečistená voda: WHO/​UNICEF photo; zemeguľa: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.

[Pramene ilustrácií na strane 3]

Deti: UN photo; zemeguľa: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.