Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Kolosanom 1:16 sa o Božom Synovi píše, že „všetky iné veci boli stvorené prostredníctvom neho a pre neho“. V akom zmysle boli všetky veci vytvorené „pre“ Božieho Syna, Ježiša?

Jehova použil svojho jednosplodeného Syna ako majstra v diele pri tvorení všetkých iných vecí, čiže všetkých vecí okrem samotného Ježiša. (Príslovia 8:27–30; Ján 1:3) Je teda vhodné, že Syn sa teší z týchto diel, a v tomto zmysle sú „pre“ neho.

Vieme, že ľudskí rodičia očakávajú, že sa budú tešiť z detí, ktoré splodia, a často to tak aj býva. Preto biblické príslovie hovorí o ‚synovi, v ktorom jeho otec nachádza potešenie‘. (Príslovia 3:12; 29:17) Podobne sa Jehova Boh tešil z Izraela, keď bol tento národ verný. (Žalm 44:3; 119:108; 147:11) Z vernosti svojich lojálnych služobníkov sa raduje aj dnes. — Príslovia 12:22; Hebrejom 10:38.

Preto bolo vhodné, že Boh umožnil svojmu spolupracovníkovi, Ježišovi, mať potešenie z výsledkov svojej práce. Príslovia 8:31 hovoria, že Syn ‚sa radoval z úrodnej pôdy jeho zeme, a veci, ktoré mal rád, boli u ľudských synov‘. A v tomto zmysle list Kolosanom 1:16 hovorí: „Všetky iné veci boli stvorené prostredníctvom neho a pre neho.“