Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Spomínaš si?

Spomínaš si?

 Spomínaš si?

Mal si radosť z čítania posledných čísel Strážnej veže? Ak áno, vyskúšaj sa, či vieš odpovedať na nasledujúce otázky:

Prečo otázky položené v 38. kapitole Jóba stoja za úvahu aj dnes?

Ani súčasní vedci celkom nechápu mnohé úžasné diela, na ktoré Boh upozornil. Napríklad ako gravitácia udržiava Zem na obežnej dráhe, čo presne je svetlo, prečo sú snehové vločky nekonečne rozmanité, ako sa vytvárajú dažďové kvapky a akú úlohu má v búrkach energia. — 15. apríla, strany 4–11.

Aké biblické príklady nám môžu pomôcť prekonať negatívne pocity?

Asaf, Báruch a Noema boli v istom období skľúčení alebo mali iné negatívne pocity a biblická správa o tom, že takú situáciu úspešne zvládli, nám môže pomôcť. — 15. apríla, strany 22–24.

Ako možno prakticky pomôcť kresťanským vdovám?

Priatelia môžu láskavo ponúknuť konkrétnu pomoc. Keď je to naozaj potrebné, členovia rodiny alebo aj iní môžu ponúknuť finančnú alebo hmotnú pomoc. Spolukresťania môžu okrem toho pomôcť tak, že láskyplne poskytnú duchovnú podporu a útechu. — 1. mája, strany 5–7.

Prečo je dôležité vstupovať do manželstva „iba v Pánovi“, ako radí 1. Korinťanom 7:39?

Manželstvá s neveriacimi sa často končia katastrofálne. Okrem toho, poslušnosť tejto Božej rade je otázkou lojálnosti voči Jehovovi Bohu. Keď sa držíme Božieho Slova, naše srdce nás neodsudzuje. (1. Jána 3:21, 22) — 15. mája, strany 20–21.

Prečo kresťania vyznávajú vážne hriechy starším mužom v zbore, keď hriechy nám môže odpustiť iba Jehova?

Áno, kresťan sa musí snažiť o to, aby mu vážne hriechy odpustil Jehova. (2. Samuelova 12:13) Ale tak ako Dávidovi pomohol prorok Nátan, zrelí starší muži zo zboru môžu pomôcť kajúcnym hriešnikom. Ísť za staršími je v súlade s pokynom daným v Jakubovi 5:14, 15. — 1. júna, strana 31.

Čo dokazuje, že sa máme starať o siroty a vdovy v núdzi?

Z historických správ vidno, že poskytovanie takej starostlivosti bolo pre pravé uctievanie charakteristické tak u starovekých Hebrejov, ako aj u raných kresťanov. (2. Mojžišova 22:22, 23; Galaťanom 2:9, 10; Jakub 1:27) Apoštol Pavol zahrnul do Písiem jasné pokyny pre kresťanov, aby sa starali o vdovy v núdzi. (1. Timotejovi 5:3–16) — 15. júna, strany 9–11.

Čo je kľúčom k šťastnému a zmysluplnému životu?

Musíme si rozvíjať a udržiavať vynikajúci vzťah k Jehovovi, nášmu nebeskému Otcovi. Práve v tom nám veľmi pomáha štúdium Biblie. — 1. júla, strany 4–5.

Má každý človek nesmrteľného ducha, ktorý prežíva smrť?

Hoci niektorí ľudia veria, že duch — nie duša — je nesmrteľný, Biblia túto predstavu nepodporuje. Z Biblie vidno, že keď človek zomrie, vráti sa do prachu a prestane existovať. Ale Boh má naďalej možnosť priviesť ho k životu, a tak akákoľvek nádej na život v budúcnosti prostredníctvom vzkriesenia závisí od Boha. (Kazateľ 12:7) — 15. júla, strany 3–6.

Kde bol Daniel, keď boli traja Hebreji skúšaní na nížine Dúra?

To Biblia nehovorí. Možno tam pre svoje postavenie nemusel byť alebo bol služobne vzdialený. Ale môžeme si byť istí, že bol nekompromisne verný Jehovovi. — 1. augusta, strana 31.