Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Majme všetci radosť z dávania!

Majme všetci radosť z dávania!

 Majme všetci radosť z dávania!

„Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ — SKUTKY 20:35.

1. Ako sa u Jehovu prejavuje radosť z dávania?

RADOSŤ z poznania pravdy a z toho vyplývajúce požehnania sú vzácne dary od Boha. Tí, ktorí spoznali Jehovu, majú mnoho dôvodov na radosť. Ale hoci je dostávanie darov zdrojom radosti, prináša ju aj ich dávanie. Jehova je Darca ‚všetkého dobrého, čo dostaneme, každého dokonalého daru‘ a je ‚šťastný Boh‘. (Jakub 1:17; 1. Timotejovi 1:11) Všetkým, ktorí chcú počúvať, odovzdáva zdravé učenie. Jehova sa teší z poslušnosti ľudí, ktorých vyučuje, rovnako ako majú radosť rodičia, keď ich dieťa priaznivo reaguje na ich láskyplné poučovanie. — Príslovia 27:11.

2. a) Čo o dávaní povedal Ježiš? b) Z čoho máme radosť, keď iných učíme biblickú pravdu?

Podobne aj Ježiš bol počas pobytu na zemi šťastný, keď videl ľudí, ako priaznivo reagujú na jeho učenie. Apoštol Pavol citoval Ježišove slová: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Skutky 20:35) Šťastie, ktoré nadobúdame, keď iných učíme biblické pravdy, nie je len uspokojením z toho, že máme niekoho, kto súhlasí s naším náboženským presvedčením. Je to niečo oveľa viac; máme radosť z vedomia, že dávame niečo, čo má skutočnú a trvalú hodnotu. Dávaním v duchovnom ohľade môžeme ľuďom pomôcť, aby sa im darilo teraz i po celú večnosť. — 1. Timotejovi 4:8.

Dávanie prináša radosť

3. a) Ako apoštoli Pavol a Ján vyjadrili radosť z toho, že duchovne pomohli iným? b) Prečo je prejavom lásky to, že svojim deťom vštepujeme biblickú pravdu?

Áno, tak ako sa z dávania duchovných darov teší Jehova a Ježiš, tešia sa z toho aj kresťania. Apoštolovi Pavlovi prinášalo radosť vedomie, že pomohol iným spoznať pravdu  z Božieho Slova. Zboru v Tesalonike napísal: „Čo je našou nádejou alebo radosťou alebo korunou jasotu — nuž či nie ste to naozaj vy? — pred naším Pánom Ježišom počas jeho prítomnosti? Určite ste našou slávou a radosťou.“ ​(1. Tesaloničanom 2:19, 20) Podobne apoštol Ján pri zmienke o svojich duchovných deťoch napísal: „Nemám väčší dôvod k vďačnosti ako to, aby som počul, že moje deti chodia ďalej v pravde.“ ​(3. Jána 4) Zamysli sa aj nad radosťou, ktorú máme, keď môžeme vlastným deťom pomáhať stať sa našimi duchovnými deťmi! Rodičia prejavujú deťom lásku, ak ich vychovávajú v „kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“. (Efezanom 6:4) Tým dávajú najavo, že im záleží na večnom blahu ich detí. Keď deti priaznivo reagujú, rodičia zažívajú veľkú radosť a uspokojenie.

4. Aká skúsenosť demonštruje radosť z dávania v duchovnom zmysle?

Dell je priekopníčka celým časom a matka piatich detí. Hovorí: „Viem veľmi dobre pochopiť, čo cítil apoštol Ján, keď písal tieto slová, lebo som veľmi vďačná, že štyri moje deti ‚chodia v pravde‘. Viem, že Jehovovi prináša česť a slávu to, že sú rodiny zjednotené v pravom uctievaní, a tak pociťujem hlboké uspokojenie, keď vidím, ako žehná moje úsilie vštepovať pravdu deťom. Krásna vyhliadka nekonečného života v raji spolu s rodinou ma napĺňa nádejou a podnecuje ma vytrvávať napriek ťažkostiam a prekážkam.“ Žiaľ, jedna z Delliných dcér bola zo zboru vylúčená, lebo začala žiť nekresťanským spôsobom života. Dell sa však veľmi usiluje udržať si pozitívny postoj. „Dúfam, že jedného dňa sa moja dcéra pokorí a úprimne sa vráti k Jehovovi,“ hovorí. „Ale ďakujem Bohu, že väčšina mojich detí mu ďalej verne slúži. Radosť, ktorú pociťujem, je pre mňa veľkým zdrojom sily.“ — Nehemiáš 8:10.

 Hľadaj priateľov na večnosť

5. Z akého vedomia čerpáme uspokojenie, keď sa rozdávame v diele robenia učeníkov?

Ježiš prikázal svojim nasledovníkom robiť kresťanských učeníkov a učiť ich o Jehovovi a jeho požiadavkách. (Matúš 28:19, 20) Jehova i Ježiš nesebecky pomáhajú ľuďom spoznať cestu pravdy. A tak keď sa rozdávame v diele robenia učeníkov, pociťujeme uspokojenie z vedomia, že napodobňujeme príklad Jehovu a Ježiša tak ako raní kresťania. (1. Korinťanom 11:1) Keď takto spolupracujeme so Všemocným Bohom a jeho milovaným Synom, náš život má skutočný zmysel. Byť považovaný za Božieho ‚spolupracovníka‘ je veľkým požehnaním! (1. Korinťanom 3:9) A či nie je vzrušujúce, že na tomto kázaní dobrého posolstva majú podiel aj anjeli? — Zjavenie 14:6, 7.

6. Akých priateľov získavame, keď sa podieľame na dávaní v duchovnom ohľade?

Tým, že sa zúčastňujeme na tomto diele dávania v duchovnom ohľade, môžeme sa stať viac než Božími spolupracovníkmi — môžeme s Bohom nadviazať večné priateľstvo. Abrahám bol pre svoju vieru nazvaný Jehovovým priateľom. (Jakub 2:23) Aj my sa môžeme stať Božími priateľmi, keď sa budeme veľmi usilovať konať Božiu vôľu. Keď to budeme robiť, staneme sa aj Ježišovými priateľmi. Ježiš svojim učeníkom povedal: „Nazval som vás priateľmi, lebo som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.“ ​(Ján 15:15) Mnoho ľudí má radosť z toho, že ich považujú za priateľov vplyvní ľudia alebo vysokí úradníci, ale my môžeme byť považovaní za priateľov dvoch najdôležitejších osobností v celom vesmíre!

7. a) Ako si jedna žena našla skutočnú priateľku? b) Mal si podobnú skúsenosť?

A navyše, keď pomáhame ľuďom spoznať Boha, aj oni sa stávajú našimi priateľmi, čo nám pôsobí mimoriadnu radosť. Joan, ktorá býva v Spojených štátoch, začala študovať Bibliu so ženou menom Thelma. Hoci sa Thelma pre štúdium stretla v rodine s odporom, vytrvala a o rok bola pokrstená. Joan napísala: „Náš vzťah sa tým neskončil; naopak, rozvinul sa na priateľstvo, ktoré teraz trvá už asi 35 rokov. Často sme spolu chodili do služby a na zjazdy. Napokon som sa presťahovala do nového domova vzdialeného 800 kilometrov. Ale Thelma mi ďalej posiela tie najmilšie a najvrúcnejšie listy, v ktorých mi píše, že na mňa s láskou spomína a ďakuje mi za to, že som bola jej priateľkou a príkladom, a za to, že som ju učila pravdu z Biblie. Mať takú blízku a drahú priateľku je úžasnou odmenou za úsilie, ktoré som vynaložila, keď som jej pomáhala učiť sa o Jehovovi.“

8. Aký pozitívny postoj nám pomôže vytrvávať v službe?

Vyhliadka na to, že nájdeme niekoho, kto chce spoznávať pravdu, nám pomáha vytrvávať, i keď mnoho ľudí, ktorých stretávame, prejavuje len malý záujem o Jehovovo Slovo alebo neprejavuje žiadny. Takáto ľahostajnosť môže skúšať našu vieru a vytrvalosť. No pomôže nám pozitívny postoj. Fausto, ktorý pochádza z Guatemaly, povedal: „Keď iným vydávam svedectvo, rozmýšľam nad tým, aké by bolo úžasné, keby sa človek, s ktorým sa rozprávam, stal duchovným bratom alebo sestrou. Uvažujem, že napokon možno aspoň jeden človek, ktorého stretnem, prijme pravdu z Božieho Slova. Táto myšlienka mi pomáha pokračovať vo vydávaní svedectva a prináša mi skutočnú radosť.“

Ukladaj si poklady v nebi

9. Čo Ježiš povedal o pokladoch v nebi a čo sa z toho môžeme naučiť?

Robiť učeníkov či z našich detí, alebo z iných ľudí nie je vždy jednoduché. Môže si to vyžadovať čas, trpezlivosť a vytrvalosť. Pamätaj však na to, že mnoho ľudí je ochotných tvrdo pracovať, aby si zhromaždili množstvo hmotných vecí, ktoré im obyčajne neprinesú radosť a netrvajú večne. Ježiš povedal svojim poslucháčom, že je lepšie pracovať pre duchovné  veci. Povedal: „Prestaňte si ukladať poklady na zemi, kde žerie moľa a hrdza a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Radšej si ukladajte poklady v nebi, kde ani moľa, ani hrdza nežerie a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ ​(Matúš 6:19, 20) Keď sa usilujeme o dosiahnutie duchovných cieľov — ku ktorým patrí účasť na dôležitom diele robenia učeníkov —, môžeme čerpať uspokojenie z vedomia, že konáme Božiu vôľu a že Boh nás odmení. Apoštol Pavol napísal: „Boh nie je nespravodlivý, aby zabudol na vašu prácu a na lásku, ktorú ste prejavovali jeho menu.“ — Hebrejom 6:10.

10. a) Prečo mal Ježiš zhromaždené duchovné poklady? b) Ako sa Ježiš rozdával a aký veľký úžitok to prinieslo iným?

10 Ak usilovne pracujeme v diele robenia učeníkov, ukladáme si „poklady v nebi“, tak ako povedal Ježiš. To nám prináša radosť z prijímania. Ak totiž nesebecky dávame, nakoniec budeme sami obohatení. Sám Ježiš verne slúžil Jehovovi miliardy rokov. Len si pomysli, aké poklady si v nebi zhromaždil! No Ježiš nikdy nevyhľadával vlastné záujmy. Apoštol Pavol napísal: „[Ježiš] dal sám seba za naše hriechy, aby nás oslobodil z terajšieho zlého systému vecí podľa vôle nášho Boha a Otca.“ ​(Galaťanom 1:4) Ježiš sa nielen nesebecky rozdával v službe, ale dal dokonca svoj život ako výkupné, aby iní mohli mať príležitosť ukladať si poklady v nebi.

11. Prečo sú duchovné dary lepšie ako hmotné?

11 Tým, že ľudí učíme o Bohu, pomáhame im chápať, ako by si aj oni mohli zhromažďovať nezničiteľné duchovné poklady. Aký väčší dar by si mohol niekomu dať? Ak dáš priateľovi drahé hodinky, auto alebo dokonca dom, bude ti pravdepodobne vďačný a bude mať radosť a ty budeš mať radosť z dávania. Ale v akom stave bude ten dar o 20, 200 alebo o 2000 rokov? Na druhej strane, ak vynakladáš svoje sily, aby si nejakému človeku pomohol slúžiť Jehovovi, ten človek môže mať z toho daru úžitok večne.

Hľadaj tých, ktorí chcú pravdu

12. Ako sa mnohí rozdávajú v poskytovaní duchovnej pomoci iným?

12 Aby sa Jehovov ľud mohol tešiť z dávania v duchovnom ohľade, zašiel až do najvzdialenejších končín zeme. Tisíce svedkov opustili domov i rodinu, aby mohli slúžiť ako misionári v krajine, kde sa museli prispôsobiť novému jazyku a kultúre. Ďalší sa presťahovali do tých oblastí v ich krajine, kde je potrebných viac hlásateľov Kráľovstva. A ďalší sa naučili cudzí jazyk, vďaka čomu majú nové príležitosti kázať imigrantom v mieste svojho bydliska. Napríklad keď istí manželia z New Jersey (USA) vychovali dve deti, ktoré teraz slúžia vo svetovom ústredí Jehovových svedkov, začali slúžiť ako priekopníci a naučili sa po čínsky. V priebehu vyše troch rokov viedli biblické štúdiá so 74 ľuďmi, ktorí hovorili po čínsky a navštevovali neďalekú vysokú školu. Môžeš nejako rozšíriť svoju službu, aby si mohol nájsť viac radosti v diele robenia učeníkov?

13. Čo by si mohol robiť, ak chceš, aby bola tvoja služba plodnejšia?

13 Možno túžiš viesť biblické štúdium, ale doteraz sa ti ho nepodarilo zaviesť. V niektorých krajinách je ťažké nájsť ľudí, ktorí majú  záujem o pravdu. Ľudia, ktorých stretávaš, možno neprejavujú záujem o Bibliu. Ak je to tak, mohol by si sa o svojej túžbe častejšie zmieniť v modlitbe, s vedomím, že Jehova a Ježiš Kristus sa o dielo živo zaujímajú a môžu ťa zaviesť k ľuďom podobným ovciam. Popros o návrhy tých členov zboru, ktorí sú skúsenejší alebo ktorých služba je plodnejšia. Využívaj školenie a návrhy poskytované na kresťanských zhromaždeniach. Čerpaj úžitok z rád cestujúcich dozorcov a ich manželiek. A predovšetkým sa nikdy nevzdávaj. Jeden múdry muž napísal: „Zasievaj ráno svoje semeno a nenechaj svoju ruku odpočinúť až do večera, lebo nevieš, kde to bude mať úspech.“ ​(Kazateľ 11:6) Medzitým pamätaj na takých verných mužov, ako bol Noach a Jeremiáš. Hoci na ich kázanie zareagovalo priaznivo len veľmi málo ľudí, ich služba bola úspešná. A predovšetkým robila radosť Jehovovi.

Rob, čo môžeš

14. Ako sa Jehova pozerá na tých, ktorí v službe pre neho zostarli?

14 Je možné, že ti okolnosti neumožňujú robiť v službe toľko, koľko by si chcel. To, čo môžeš robiť v službe Jehovovi, možno limituje vysoký vek. Ale pamätaj na to, čo napísal múdry muž: „Šediny sú korunou krásy, keď sa nachádzajú na ceste spravodlivosti.“ ​(Príslovia 16:31) Jehova považuje život strávený v službe jemu za krásny. Písma ďalej hovoria: „Až do staroby človeka som [ja, Jehova,] Ten istý; a sám vás budem stále podopierať až do šedín. Sám budem istotne konať, aby som sám niesol a sám podopieral a zaobstaral únik.“ ​(Izaiáš 46:4) Náš milujúci nebeský Otec sľubuje, že bude svojich lojálnych služobníkov podporovať.

15. Veríš, že Jehova chápe, aké máš okolnosti? Prečo?

15 Možno trpíš nejakou chorobou, znášaš odpor zo strany neveriaceho manželského partnera, nesieš vážne rodinné zodpovednosti alebo máš nejaký závažný problém. Jehova berie do úvahy naše obmedzenia a okolnosti a miluje nás pre našu vrúcnu snahu slúžiť mu. To platí aj v prípade, že to, čo dokážeme urobiť, je menej ako to, čo dokážu urobiť iní. (Galaťanom 6:4) Jehova vie, že sme nedokonalí, a je realistický v tom, čo od nás očakáva. (Žalm 147:11) Ak robíme, čo sa dá, môžeme mať istotu, že sme z Božieho hľadiska cenní a že Boh na naše skutky podnietené vierou nezabudne. — Lukáš 21:1–4.

16. Ako sa celý zbor podieľa na tom, aby sa z niekoho stal učeník?

16 Pamätaj tiež na to, že dielo robenia učeníkov je tímová práca. Učeník nie je výsledkom  práce jednotlivca, rovnako ako rastline nedodá živiny jedna dažďová kvapka. Je pravda, že jeden svedok môže nájsť človeka, ktorý má záujem o pravdu, a môže s ním viesť biblické štúdium. Ale keď už raz nový záujemca príde do sály Kráľovstva, spoznávať pravdu mu pomáha celý zbor. Vrúcnosť bratstva je prejavom vplyvu Božieho ducha. (1. Korinťanom 14:24, 25) Deti a dospievajúci podávajú podnetné komentáre, čím tomu novému človeku dávajú najavo, že naši mladí sú iní ako mladí vo svete. Chorí, telesne slabí a vekom starší členovia zboru učia nových, čo to znamená byť vytrvalý. Bez ohľadu na náš vek alebo obmedzenia máme všetci pri poskytovaní pomoci novým dôležitú úlohu, keď si prehlbujú lásku k biblickej pravde a robia pokrok smerom ku krstu. Každá hodina, ktorú strávime v službe, každá opätovná návšteva, každý rozhovor so záujemcom v sále Kráľovstva, i keď sa to samo osebe môže javiť nevýznamné, je súčasťou obrovského diela, ktoré Jehova uskutočňuje.

17, 18. a) Ako môžeme mať všetci radosť z dávania okrem toho, že sa venujeme dielu robenia učeníkov? b) Koho napodobňujeme dávaním, z ktorého máme radosť?

17 Prirodzene, okrem toho, že sa ako kresťania zúčastňujeme na dôležitom diele robenia učeníkov, máme radosť z dávania aj v iných ohľadoch. Môžeme si odkladať peniaze, aby sme prispeli na podporu čistého uctievania a na pomoc núdznym. (Lukáš 16:9; 1. Korinťanom 16:1, 2) Môžeme hľadať príležitosti na prejavenie pohostinnosti iným. (Rimanom 12:13) Môžeme sa usilovať ‚robiť dobro všetkým, najmä však tým, čo sú nám príbuzní vo viere‘. (Galaťanom 6:10) A k jednoduchým, ale dôležitým spôsobom, ako môžeme dávať iným, patrí poslať list, zatelefonovať, niečo darovať, podať pomocnú ruku, povedať niečo povzbudzujúce.

18 Dávaním ukazujeme, že napodobňujeme nášho nebeského Otca. Dokazujeme tým aj svoju bratskú lásku, ktorá je poznávacím znakom pravých kresťanov. (Ján 13:35) Keď budeme pamätať na tieto veci, všetkým nám to pomôže mať radosť z dávania.

Vieš vysvetliť?

• Ako sú Jehova a Ježiš príkladom v dávaní v duchovnom ohľade?

• Ako by sme si mohli nájsť priateľov na večnosť?

• Aké kroky by sme mohli urobiť, aby bola naša služba úspešnejšia?

• Ako môžu mať všetci členovia zboru radosť z dávania?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 13]

Rodičia zažívajú veľkú radosť a uspokojenie, keď ich deti priaznivo reagujú na školenie

[Obrázok na strane 15]

Pri robení učeníkov si môžeme nájsť skutočných priateľov

[Obrázok na strane 16]

Jehova nás v starobe podopiera

[Obrázky na strane 17]

Existujú jednoduché, a pritom dôležité spôsoby, ako nachádzať radosť z dávania