Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Očistili Božie meno od pohany

Očistili Božie meno od pohany

 Hlásatelia Kráľovstva rozprávajú

Očistili Božie meno od pohany

BOŽIE Slovo, Biblia, hovorí: „Udržte si znamenité správanie medzi národmi, aby v tom, v čom proti vám hovoria ako proti zločincom, v dôsledku vašich znamenitých skutkov, ktorých sú očitými svedkami, oslavovali Boha v deň jeho prehliadky.“ ​(1. Petra 2:12) Praví kresťania sa preto usilujú udržať si znamenité správanie, aby nepriviedli pohanu na Jehovovo meno.

V odľahlej oblasti Zambie zvanej Senanga ukradli jednému učiteľovi z domu rádio. Učiteľ obvinil z krádeže Jehovových svedkov, lebo predtým v tej oblasti kázali. Vec nahlásil polícii s tvrdením, že rádio mu ukradli svedkovia. Ako dôkaz, že svedkovia boli v jeho dome, predložil traktát, ktorý našiel na podlahe. Ale na polícii mu neuverili. Poradili mu, aby to dôkladnejšie prešetril.

Rada starších povzbudila svedkov, ktorí v ten deň kázali v štvrti, kde učiteľ býva, aby si s ním o veci pohovorili. Niektorí z bratov sa s ním porozprávali a povedali mu, že chcú očistiť Jehovovo meno od pohany. V rozhovore mu povedali, že v jeho dome stretli mladého muža a dali mu traktát. Keď učiteľovi tohto muža opísali, spoznal ho. Patrili k tej istej cirkvi. Porozprával sa s ním, ale mladý muž obvinenie poprel. Učiteľ si potom o veci pohovoril s rodičmi mladého muža a vrátil sa domov. O hodinu matka mladého muža ukradnuté rádio vrátila.

Výčitky svedomia podnietili učiteľa, aby prišiel za radou starších a poprosil o odpustenie, že vzniesol falošné obvinenie. Starší jeho ospravedlnenie prijali, ale požiadali ho, aby výsledok vyšetrovania oznámil verejnosti, aby všetci vedeli, že svedkovia sú nevinní. V škole sa to oznámilo, a tak bolo Jehovovo meno očistené od pohany. Jehovovi svedkovia môžu v tejto oblasti ďalej voľne kázať.

[Mapy/obrázok na strane 19]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

AFRIKA

Zambia

[Prameň ilustrácie]

Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.