Prejsť na článok

Prejsť na obsah

India — jednota v rôznorodosti

India — jednota v rôznorodosti

 Hlásatelia Kráľovstva rozprávajú

India — jednota v rôznorodosti

„JEDNOTA v rôznorodosti“, to je populárny slogan používaný na opis národnej integrácie v Indii. Dosahovať jednotu v tejto obrovskej krajine s veľkou rôznorodosťou, čo sa týka kultúry, jazyka, náboženstva, etnických koreňov, odievania a stravy, nie je vôbec ľahké. No takú jednotu vidno v administratívnom centre Jehovových svedkov v Indii, i keď dobrovoľníci, ktorí tam žijú a pracujú, pochádzajú z mnohých štátov a teritórií a hovoria viacerými jazykmi.

• Zoznámte sa s Radžraní — mladou ženou z Pandžábu na najvzdialenejšom severozápade Indie. Keď Radžraní chodila do školy, jedna z jej spolužiačok začala s Jehovovými svedkami študovať Bibliu. Toto mladé dievča sa snažilo vzbudiť v Radžraní záujem o Bibliu. Keďže táto spolužiačka nevedela dobre po anglicky a Strážna veža vtedy v pandžábčine nevychádzala, poprosila Radžraní, aby jej pomáhala pri preklade obsahu tohto časopisu. To, čo Radžraní čítala v Strážnej veži, na ňu začalo tak hlboko pôsobiť, že napriek odporu rodičov robila pokroky a oddala svoj život Jehovovi Bohu. Dnes, keď slúži v indickom Bételi, robí presne to, čo jej pomohlo spoznať pravdu. Prekladá kresťanské publikácie do pandžábčiny!

• Pouvažujte aj o Bížóovi, ktorý pochádza z inej časti Indie — z juhozápadného štátu Kérala. Bížóa vylúčili zo strednej školy, lebo počas nacionalistických obradov zaujal neutrálny postoj. Po zdĺhavom súdnom procese, ktorý sa skončil víťazstvom významným pre čisté uctievanie, sa Bížó vrátil do školy. * Išiel aj na vysokú školu. Ale pre tamojšie ovzdušie nemravnosti ho trápilo svedomie, a tak v prvom semestri odišiel. Teraz po desiatich rokoch v Bételi si myslí, že väčší úžitok má z toho, že je členom rôznorodej, ale zjednotenej rodiny Bétel, ako by mal z úsilia o dosiahnutie vyššieho vzdelania.

• Norma a Lily majú viac ako 70 rokov a už dlho sú vdovami. Každá má za sebou viac ako 40 rokov služby celým časom. Lily pracuje v odbočke viac ako 20 rokov ako prekladateľka do tamilčiny. Norma prišla do Bételu pred 13 rokmi, keď stratila manžela. Okrem toho, že sú znamenitým príkladom usilovných a svedomitých pracovníčok, pôsobia zjednocujúco na celú rodinu Bétel. Rady si pozývajú na návštevu druhých a tešia sa zo spoločenstva s mladšími členmi rodiny, s ktorými sa delia o radostné stránky dlhoročného kresťanského života. A mladí sa im odvďačujú tým, že ich pozývajú do svojej izby, aby boli s nimi alebo aby im pomohli, keď treba. Sú naozaj znamenitým príkladom!

Títo dobrovoľníci prekonali rozdiely, ktoré na mnohých miestach spôsobujú konflikty a nesúlad, a šťastne spolupracujú, aby mohli slúžiť druhým ako členovia zjednotenej rodiny Bétel v Indii. — Žalm 133:1.

[Poznámka pod čiarou]

^ 5. ods. Pozri Strážnu vežu z 1. novembra 1987, 21. stranu, angl.

[Prameň ilustrácie na strane 8]

Pozadie: Mountain High Maps® Copyright © 1997 Digital Wisdom, Inc.