Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mimoriadny oznam

Mimoriadny oznam

 Mimoriadny oznam

NA ZÁVER výročnej schôdze Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania dňa 7. októbra 2000 predniesol John E. Barr, predsedajúci programu a člen vedúceho zboru, mimoriadny oznam. Tento oznam nadväzoval na myšlienky prejavov, ktoré v ten deň predniesli Theodore Jaracz a Daniel Sydlik. — Pozri strany 12–16 a 28–31 tohto časopisu.

Brat Barr povedal veľmi dôležitú myšlienku: „‚Vernému a rozvážnemu otrokovi‘ a jeho vedúcemu zboru boli zverené záujmy, ktoré sú vyššie a rozsiahlejšie než záujmy zverené zákonným korporáciám. Každá taká právnická osoba má v zakladajúcej listine ciele, ktoré majú obmedzený rozsah. Náš Pán, Ježiš Kristus, však ustanovil triedu verného otroka nad celým svojím ‚majetkom‘, čiže nad záujmami Kráľovstva tu na zemi.“ — Matúš 24:45–47.

O pensylvánskej korporácii brat Barr ďalej povedal: „Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania mala v našej novodobej histórii dôležitú úlohu už od registrácie v roku 1884. Napriek tomu je to len právny nástroj, ktorý trieda ‚verného a rozvážneho otroka‘ môže používať, keď je to nutné.“

Bratia Sydlik a Jaracz vo svojich prejavoch vysvetlili, že skutočnosť, že všetok Pánov pozemský majetok bol zverený „vernému a rozvážnemu otrokovi“, nebráni triede otroka umožniť spôsobilým mužom spomedzi „iných oviec“, aby sa starali o niektoré rutinné administratívne úlohy. (Ján 10:16) A nejestvuje ani nijaký biblický dôvod na to, aby všetci alebo niektorí členovia správnych rád právnických osôb, ktoré Jehovovi svedkovia používajú, museli byť pomazanými kresťanmi.

Brat Barr poslucháčom povedal, že niektorí členovia vedúceho zboru Jehovových svedkov, ktorí slúžili ako členovia správnych rád a funkcionári, nedávno dobrovoľne odstúpili zo správnych rád všetkých korporácií, ktoré „verný a rozvážny otrok“ používa v Spojených štátoch. Namiesto nich boli zvolení dôveryhodní bratia z triedy iných oviec.

Toto rozhodnutie je naozaj užitočné. Členom vedúceho zboru umožňuje venovať viac času príprave duchovného pokrmu a inak sa starať o duchovné potreby celosvetového bratstva.

Predsedajúci programu v závere potešeným poslucháčom povedal: „I keď rôzne právne a administratívne úlohy boli pridelené skúseným dozorcom... všetci títo dozorcovia slúžia pod duchovným vedením vedúceho zboru... Všetci sa v modlitbách obraciame na Jehovu s prosbou, aby požehnal naše jednotné úsilie, ktoré vynakladáme pri konaní jeho vôle na česť a slávu jeho veľkého mena.“