Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Majstrovský projekt“

„Majstrovský projekt“

 Stojte v úplnosti a s pevným presvedčením

„Majstrovský projekt“

JEHOVOVI svedkovia sa od začiatku svojej novodobej histórie intenzívne zaujímali o jedno proroctvo Ježiša Krista: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ ​(Matúš 24:14) Ako sa približoval rok 1914 — začiatok „posledných dní“ —, úprimní Bádatelia Biblie s pevným presvedčením podnikli bezprecedentnú celosvetovú kampaň zameranú na vzdelávanie založené na Svätých Písmach. — 2. Timotejovi 3:1.

Na dosiahnutie cieľa oznámiť dobré posolstvo po celej zemi použili títo Jehovovi služobníci metódu, ktorá bola nová, odvážna a pôsobivá. Urobme si výlet do minulosti, aby sme sa o tejto metóde dozvedeli viac.

Nový spôsob oznamovania dobrého posolstva

Píše sa január roku 1914. Predstavte si, že sedíte medzi 5000 ľuďmi v tmavom hľadisku jednej sály v New Yorku. Pred vami je veľké premietacie plátno. Na plátne sa objavuje bielovlasý muž v redingote. Dovtedy ste už videli nemé filmy, ale tento muž hovorí a vy počujete jeho slová. Ste na premiére technickej novinky a posolstvo, ktoré sa tu predkladá, je jedinečné. Rečníkom je Charles Taze Russell, prvý prezident spoločnosti Watch Tower, a novinkou je „Fotodráma Stvorenie“.

Ch. T. Russell si uvedomoval, že film môže pôsobiť na masy ľudí. Preto v roku 1912 začal pripravovať „Fotodrámu Stvorenie“. Napokon z toho bolo ozvučené osemhodinové dielo s farebnými diapozitívmi a filmom.

„Fotodráma“, ktorá bola zostavená tak, aby sa premietala na štyrikrát, previedla divákov celou históriou ľudstva od stvorenia až k vyvrcholeniu predsavzatia, ktoré má Jehova Boh so zemou a s ľudstvom, na konci Kristovho tisícročného panstva. Mali prejsť ešte celé roky, kým používanie rovnakej techniky dosiahlo komerčný úspech. Ale „Fotodrámu Stvorenie“ videli milióny ľudí bezplatne!

Pre „Fotodrámu“ boli pripravené vybrané hudobné nahrávky, ako aj 96 prejavov nahratých na gramofónových platniach. Z umeleckých diel znázorňujúcich svetové dejiny boli vytvorené diapozitívy. Okrem toho bolo potrebné vyrobiť stovky nových malieb a skíc. Niektoré z farebných diapozitívov a filmov boli veľmi pozorne ručne namaľované, a to opakovane, lebo časom bolo zhotovených 20 štvordielnych sád. To umožňovalo, aby sa každý deň nejaká časť „Fotodrámy“ premietala v 80 mestách!

 V zákulisí

Čo sa počas premietania „Fotodrámy“ dialo v zákulisí? „Dráma sa začínala filmom, na ktorom bol brat Russell,“ povedala Bádateľka Biblie Alice Hoffmanová. „Keď sa objavil na plátne a keď sa mu začali pohybovať pery, bol pustený gramofón... a my sme mohli s potešením počúvať jeho hlas.“

V súvislosti s časozbernými snímkami Zola Hoffmanová spomína: „Keď sme sledovali zobrazenie stvoriteľských dní, sedela som tam s očami otvorenými dokorán od úžasu. Priamo pred našimi očami sa postupne rozvíjali kvety ľalie.“

Milovník hudby Karl F. Klein z vedúceho zboru Jehovových svedkov dodáva: „Pri premietaní týchto obrázkov hrala prekrásna hudba, také klenoty ako Narcis a Humoreska.“

Stali sa aj iné nezabudnuteľné príhody. „Niekedy dochádzalo k humorným situáciám,“ spomína Clayton J. Woodworth ml. „Pri jednej príležitosti hrala nahrávka ‚Leť ako vták k svojmu vrchu‘ a na plátne sa objavil obrázok obrovského gigantosaura, predpotopného zvieraťa obrovskej veľkosti!“

Okrem normálnej verzie „Fotodrámy Stvorenie“ boli čoskoro vyrobené sady „Drámy Heuréka“. (Pozri rámček.) Jedna pozostávala z nahratých prednášok a hudobného záznamu. Druhá sa skladala z nahrávok a diapozitívov. Hoci súčasťou „Drámy Heuréka“ nebol film, jej premietanie bolo veľmi úspešné v redšie obývaných oblastiach.

Mocná pomôcka na vydávanie svedectva

Do konca roku 1914 bola „Fotodráma Stvorenie“ premietnutá pred celkovo viac ako 9 000 000 divákov v Severnej Amerike, Európe a Austrálii. I keď bolo Bádateľov Biblie čo do počtu málo, nechýbalo im pevné presvedčenie potrebné na oznamovanie dobrého posolstva pomocou tohto nového média. S radosťou prispievali peniazmi potrebnými na prenajímanie vhodných miest na tieto predstavenia. Tak sa stalo, že „Fotodráma Stvorenie“ veľmi poslúžila pri oboznamovaní divákov s Božím Slovom a Božími predsavzatiami.

Jeden človek v liste Ch. T. Russellovi napísal: „Tá prvá návšteva Tvojej drámy bola rozhodujúcim okamihom môjho života; alebo mal by som povedať, rozhodujúcim okamihom v spoznávaní Biblie.“ Jedna žena povedala: „Takmer som bola vtiahnutá do pohyblivých pieskov neviery a myslím si, že ma zachránila ‚Fotodráma Stvorenie‘, ktorá tu bola premietaná minulé leto... Teraz mám ten pokoj, ktorý svet nemôže dať a ktorého by som sa nezriekla ani za všetko bohatstvo sveta.“

Demetrius Papageorge, dlhoročný člen ústredia Spoločnosti, sa vyjadril: „‚Fotodráma Stvorenie‘ bola majstrovským projektom, keď vezmeme do úvahy malý počet Bádateľov Biblie a úmerne k tomu malé množstvo financií, ktoré mali k dispozícii. Za týmto projektom bol rozhodne Jehovov duch!“

[Rámček/obrázky na stranách 8, 9]

„Dráma Heuréka“

Osem mesiacov po premiére „Fotodrámy Stvorenie“ Spoločnosť pochopila, že je potrebné vyrobiť jej inú verziu, ktorá bola nazvaná „Dráma Heuréka“. Zatiaľ čo kompletná „Fotodráma“ sa naďalej premietala vo veľkých mestách, sady „Heuréky“ odovzdávali rovnaké základné posolstvo na dedinách a vidieku. Jedna verzia „Drámy Heuréka“ bola opísaná ako verzia, ktorá dáva na kázanie „výnimočnú príležitosť sestrám“. Prečo? Lebo puzdro s touto sadou gramofónových platní vážilo len 14 kilogramov. Prirodzene, na predstavenie bolo treba priniesť aj gramofón.