Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehova poskytuje svojmu ľudu miesto odpočinku

Jehova poskytuje svojmu ľudu miesto odpočinku

 Hlásatelia kráľovstva rozprávajú

Jehova poskytuje svojmu ľudu miesto odpočinku

POHĽAD na tienisté odpočívadlo pri horskom chodníku je pre unaveného turistu veľmi vítaný. V Nepále sa také odpočívadlo nazýva čautara. Typická čautara sa môže nachádzať blízko nejakého bujného banyanového stromu, v ktorého tôni sa dá posedieť a odpočinúť si. Postaviť čautaru je láskavý skutok a väčšina týchto dobrodincov zostane anonymná.

Skúsenosti z Nepálu ukazujú, že Jehova Boh sa stal Zdrojom radosti a duchovného osvieženia pre mnohých unavených „turistov“ v tomto systéme vecí. — Žalm 23:2.

• Lil Kumari žije v krásnom meste Pokhara, z ktorého je nádherný pohľad na zasnežené vrcholky Himalájí. Ale Lil Kumari trápili finančné problémy rodiny a myslela si, že do budúcnosti sa niet veľmi na čo tešiť. Keď ju navštívila jedna Jehovova svedkyňa, zapôsobila na ňu žiarivá biblická nádej a okamžite požiadala o domáce biblické štúdium.

Hoci sa Lil Kumari štúdium páčilo, pre silný odpor rodiny v ňom nebolo ľahké pokračovať. No ona sa nevzdala. Pravidelne navštevovala kresťanské zhromaždenia a uplatňovala to, čo sa učila, zvlášť veci týkajúce sa jej podriadenosti ako manželky. Vďaka tomu si jej manžel a matka uvedomili, že jej biblické štúdium je na úžitok celej rodiny.

Jej manžel a viacerí príbuzní teraz študujú Božie Slovo. Na poslednom zjazde, ktorý sa konal v Pokhare, počúvala Lil Kumari program spolu s 15 svojimi príbuznými. Hovorí: „Môj dom sa stal miestom odpočinku, lebo naša rodina je teraz zjednotená v pravom uctievaní, a ja som našla skutočný pokoj mysle.“

• I keď je kastová diskriminácia v Nepále nezákonná, stále silne ovplyvňuje spôsob života ľudí. Preto mnohých zaujíma, čo hovorí Biblia o rovnosti a nestrannosti. Poznanie skutočnosti, že „Boh nie je predpojatý“, veľmi zmenilo život Surje Maje a jej rodiny. — Skutky 10:34.

Surju Maju veľmi trápila nespravodlivosť kastovej diskriminácie a bremeno hlboko zakorenených tradícií a zvykov. Surja Maja ako zbožná žena celé roky prosila o pomoc svoje modly. No jej modlitby zostávali nevypočuté. Jedného dňa, keď prosila o pomoc, prišla k nej jej šesťročná vnučka Babita a opýtala sa: „Prečo prosíš o pomoc modly, ktoré nemôžu nič urobiť?“

Ukázalo sa, že Babitina matka študuje Bibliu s jednou Jehovovou svedkyňou. Babita nadšene pozvala svoju starú matku na kresťanské zhromaždenie. Keď sa ho Surja Maja zúčastnila, bola prekvapená, že vidí, ako sa ľudia z rôznych kást bez predsudkov tešia zo vzájomného spoločenstva. Ihneď požiadala o domáce biblické štúdium. Hoci ju preto susedia vylúčili zo svojej spoločnosti, neodradilo ju to; a ani jej obmedzená schopnosť čítať a písať jej nezabránila v dosahovaní duchovného pokroku.

Prešlo osem rokov a šesť členov jej rodiny vrátane manžela a troch detí sa stalo Jehovovými svedkami. Surja Maja je teraz služobníčkou celým časom, čiže pravidelnou priekopníčkou, a s radosťou pomáha ďalším zložiť ťažké bremeno na skutočnom mieste odpočinku, ktoré môže zaobstarať len Jehova.