Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kázanie Kráľovstva v oblasti Altiplano v Peru

Kázanie Kráľovstva v oblasti Altiplano v Peru

 Sme takí, ktorí majú vieru

Kázanie Kráľovstva v oblasti Altiplano v Peru

MEDZI východným a západným pásmom Ánd — na hraniciach Bolívie a Peru — leží oblasť Altiplano. Jej názov znamená „vysoká planina“ alebo „náhorná plošina“. Väčšia časť tejto oblasti je v Bolívii.

Oblasť Altiplano má šírku 100 kilometrov, dĺžku viac ako 1000 kilometrov a jej priemerná nadmorská výška je asi 3700 metrov. Keď letíte z pobrežného mesta Lima, hlavného mesta Peru, míňate zasneženú sopku El Misti, ktorej vrchol sa stráca v oblakoch vo výške 5822 metrov. V diaľke sa do výšky viac ako 6000 metrov týčia vrcholce vrchov Nevado Ampato a Nevado Coropuna pokryté snehom. Náhle sa vám pred očami vynorí obrovská náhorná plošina — juhoperuánska oblasť Altiplano.

Hlavné mesto peruánskej oblasti Altiplano je Puno, ktoré leží na severozápadnom konci jazera Titicaca, najvyššie položeného splavného jazera na svete. Keďže táto oblasť sa nachádza vo výške viac ako tri kilometre, návštevníkom chvíľu trvá, kým si zvyknú na riedky vzduch. Pri jazere Titicaca žijú Kečuánci a Aymarovia. Je možné vidieť, ako pracujú na svojich chacras, čiže malých farmách, oblečení vo farebných červených, zelených alebo modrých odevoch. I keď v Peru je hlavným jazykom španielčina, v oblasti Altiplano sa hovorí aj po kečuánsky a aymarsky.

Na čele kazateľského diela

V poslednom čase prišlo k presnému poznaniu biblickej pravdy veľa pokorných a usilovných ľudí hovoriacich po kečuánsky a po aymarsky. Je to najmä preto, lebo Jehova bohato žehná horlivé úsilie hlásateľov Kráľovstva celým časom, ktorí tu slúžia ako zvláštni priekopníci.

Napríklad zvláštni priekopníci José a Silvia boli pridelení do mesta Putina, asi 50 kilometrov od jazera Titicaca. O dva mesiace viedla Silvia 16 domácich biblických štúdií a José 14. Len za šesť mesiacov vzrástol počet zborových zvestovateľov z 23 na 41, kým účasť na zhromaždeniach vzrástla zo 48 na vrcholný počet 132.

„Zistili sme,“ hovorí José, „že keď v týchto odľahlých komunitách začíname usporadúvať zborové zhromaždenia, je praktické začať verejným zhromaždením a zborovým štúdiom knihy. Novým záujemcom to uľahčuje začať navštevovať zhromaždenia.“

Do odľahlej komunity Muñani, vzdialenej asi 20 kilometrov od Putiny, priniesli prvý raz dobré posolstvo dve sestry, pričom jedna bola priekopníčka. Začali tam študovať Bibliu s nevidiacim mužom menom Lucio. * Lucio pozval svojho brata Miguela, ktorý bol v neďalekej oblasti laickým katolíckym misionárom a vodcom komunity. Keď sa istý priateľ opýtal Miguela, prečo chodí každý týždeň do Muñani, Miguel povedal, že sa tam chodí učiť o Jehovovi a jeho Slove. Potom padla otázka: „Prečo neštudujeme Bibliu tu?“ Ľudia z Miguelovej komunity prejavili záujem, a preto tam čoskoro svedkovia začali organizovať zhromaždenia.

Miguel sa začal o veci, ktoré sa dozvedel, deliť s ďalšími. Ale čo jeho postavenie laického katolíckeho misionára a zástupcu guvernéra? Na jednom zhromaždení v spoločenskej miestnosti oznámil, že prestáva slúžiť ako katolícky misionár. Má byť vymenovaný niekto iný? Niekto z publika sa spýtal: „Načo nám je iný misionár, keď spoznávame pravdu?“ Tým, prirodzene, myslel to, čo sa  učili s pomocou Jehovových svedkov. Ďalší dodal: „Nesúhlasíme s tým, že odchádzaš len ty. Prečo neodídeme všetci?“ Všetci prítomní potom jednohlasne kričali: „Všetci odchádzame!“

Krátko nato sa na jednom zhromaždení komunity hovorilo o modlách a krucifixoch. Jeden muž požiadal, aby si všetci prítomní prečítali 5. Mojžišovu 7:25, kde sa píše: „Rytiny ich bohov máš spáliť v ohni. Nebudeš túžiť po striebre a zlate na nich, ani si ich nevezmeš, aby si tým nebol lapený do osídla; pre Jehovu, tvojho Boha, je to totiž niečo odporné.“

Potom tento muž požiadal, aby zodvihli ruku tí, ktorí súhlasia so spálením všetkých modiel. Okamžite sa zodvihli všetky ruky. (Skutky 19:19, 20) V súčasnosti z 25 rodín tejto komunity 23 študuje Božie Slovo. Dvaja ľudia slúžia ako nepokrstení zvestovatelia a päť párov plánuje legálne uzavrieť manželstvo, aby mali čisté postavenie pred Jehovom. — Títovi 3:1; Hebrejom 13:4.

Vyučovanie pomocou kaziet

V oblasti Altiplano je veľká negramotnosť, a tak sú veľkou pomocou — dokonca aj pri vedení domácich biblických štúdií — video- a audionahrávky spoločnosti Watch Tower v miestnych jazykoch. Dora, zvláštna priekopníčka, vedie pomocou audiokazety domáce biblické štúdiá s brožúrou Čo od nás Boh vyžaduje? Prehrá vždy jeden odsek a položí študujúcemu otázky k látke, ktorú práve počul.

Miestna rozhlasová stanica pravidelne vysiela čítanie úryvkov z brožúry Čo od nás Boh vyžaduje? v kečuánčine. Vysiela aj čítanie úryvkov z časopisu Prebuďte sa! v španielčine. Preto keď Jehovovi svedkovia navštívia ľudí u nich doma, mnohí rozoznávajú posolstvo o Kráľovstve a chcú sa dozvedieť viac.

Svet vo všeobecnosti si Altiplano nevšíma, ale Boh si ho všíma. Vďaka Jehovovej láske k ľudstvu sa mnohí ľudia žijúci vysoko v Andách v oblasti Altiplano stávajú súčasťou zástupu, ktorý prináša slávu Jehovovmu majestátnemu domu čistého uctievania. — Haggeus 2:7.

[Poznámka pod čiarou]

^ 10. ods. Niektoré mená v tomto článku boli zmenené.