Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo urobí Božie Kráľovstvo

Čo urobí Božie Kráľovstvo

„Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ — MATÚŠ 6:10.

1. Čo bude znamenať príchod Božieho Kráľovstva?

KEĎ Ježiš učil svojich nasledovníkov modliť sa o príchod Božieho Kráľovstva, vedel, že príchod tohto Kráľovstva ukončí tisíce rokov ľudskej vlády nezávislej od Boha. Po celý ten čas sa na zemi vo všeobecnosti nediala Božia vôľa. (Žalm 147:19, 20) Ale po zriadení Kráľovstva v nebesiach sa má Božia vôľa diať všade. Čas na bázeň vzbudzujúci prechod od ľudskej vlády k Božiemu nebeskému Kráľovstvu sa veľmi približuje.

2. Čo bude charakterizovať prechod od vlády ľudí k vláde Kráľovstva?

Tento prechod bude charakterizovať obdobie, ktoré Ježiš označil ako „veľké súženie, aké nebolo od začiatku sveta až dosiaľ, áno, aké nikdy viac nebude“. (Matúš 24:21) Biblia nehovorí, aké dlhé má byť toto obdobie, ale  katastrofy, ktoré sa počas neho majú udiať, budú horšie než čokoľvek, čo svet kedy videl. Na začiatku tohto veľkého súženia sa stane niečo, čo bude pre väčšinu ľudí na zemi tvrdou ranou: budú zničené všetky falošné náboženstvá. Pre Jehovových svedkov to však nebude prekvapením, lebo oni to už dlho očakávajú. (Zjavenie 17:1, 15–17; 18:1–24) Veľké súženie sa skončí v Armagedone, keď Božie Kráľovstvo rozdrví celý satanský systém. — Daniel 2:44; Zjavenie 16:14, 16.

3. Ako Jeremiáš opisuje údel neposlušných ľudí?

Čo to bude znamenať pre ľudí, ktorí „nepoznajú Boha a... ktorí neposlúchajú dobré posolstvo“ o jeho nebeskom Kráľovstve v rukách Krista? (2. Tesaloničanom 1:6–9) Biblické proroctvo nám hovorí: „Hľa, od národa k národu vychádza nešťastie a zobudená bude veľká búrka z najodľahlejších končín zeme. A toho dňa budú pobití od Jehovu istotne z jedného konca zeme až na druhý koniec zeme. Nebudú oplakávaní, ani nebudú pozbieraní a pochovaní. Stanú sa hnojivom na povrchu zeme.“ — Jeremiáš 25:32, 33.

Koniec skazenosti

4. Prečo Jehova oprávnene ukončí tento skazený systém?

Jehova Boh toleroval skazenosť tisíce rokov — dosť dlho na to, aby mohli úprimní ľudia pochopiť, že vláda ľudí prináša katastrofálne výsledky. Napríklad podľa jedného zdroja bolo len v 20. storočí vo vojnách, revolúciách a ďalších občianskych nepokojoch zabitých viac ako 150 miliónov ľudí. Krutosť ľudí bolo zvlášť vidno počas druhej svetovej vojny, keď bolo zabitých asi 50 miliónov ľudí, pričom mnohí z nich zomreli hroznou smrťou v nacistických koncentračných táboroch. Presne tak ako predpovedala Biblia, v našich dňoch ‚zlí ľudia a podvodníci postupujú od zlého k horšiemu‘. (2. Timotejovi 3:1–5, 13) Dnes bujnie nemravnosť, zločinnosť, násilie, skazenosť a pohŕdanie Božími normami. Jehova má teda plné právo ukončiť tento skazený systém.

5, 6. Opíš skazenosť starovekého Kanaanu.

Dnešná situácia sa podobá situácii v Kanaane asi pred 3500 rokmi. V Biblii sa píše: „Vykonávali pre svojich bohov všetko, čo je Jehovovi odporné, čo naozaj nenávidí, lebo svojim bohom dokonca pravidelne pália v ohni svojich synov a svoje dcéry.“ ​(5. Mojžišova 12:31) Izraelský národ Jehova informoval: „Je to... pre skazenosť týchto národov, že ich Jehova, tvoj Boh, zaháňa pred tebou.“ ​(5. Mojžišova 9:5) Biblický historik Henry H. Halley poznamenal: „Uctievanie Baala, Aštoret a ďalších kanaanskych bohov pozostávalo z tých najvýstrednejších orgií; ich chrámy boli strediskami skazenosti.“

Halley odhalil, do akej nesmiernej skazenosti upadli, lebo v jednej z mnohých takých oblastí našli archeológovia „množstvo džbánov obsahujúcich pozostatky malých detí, ktoré boli obetované Baalovi“. Povedal: „Ukázalo sa, že celá táto oblasť bola cintorínom novonarodených detí... Kanaančania uctievali tak, že sa pred svojimi bohmi bezuzdne oddávali nemravnosti, čo bolo súčasťou náboženského rituálu; a ďalej tak, že zabíjali svoje prvorodené deti ako obeť tým istým bohom. Zdá sa, že kanaanska krajina sa vo veľkej miere stala akousi Sodomou a Gomorou v celonárodnom rozsahu... Mala taká odporne zvrátená a brutálna civilizácia vôbec nejaké právo existovať ďalej?... Archeológovia, ktorí robia vykopávky v ruinách kanaanskych miest, sa čudujú, že Boh ich nezničil už skôr.“

 Zdedia zem

7, 8. Ako Boh očistí túto zem?

Boh zakrátko očistí celú zem, rovnako ako očistil Kanaan, a dá ju tým, ktorí konajú jeho vôľu. „Priami, tí budú bývať na zemi, a bezúhonní budú na nej ponechaní. Zlí, tí budú zo zeme odrezaní.“ ​(Príslovia 2:21, 22) A žalmista hovorí: „Ešte chvíľku a zlého už nebude... Ale mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ ​(Žalm 37:10, 11) Aj Satan bude odstránený, aby „už nezvádzal národy, dokiaľ sa neskončí tisíc rokov“. (Zjavenie 20:1–3) Áno, „svet sa pomíňa, ako aj jeho žiadosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky“. — 1. Jána 2:17.

Veľkolepú nádej tých, ktorí chcú žiť navždy na zemi, Ježiš vyjadril týmito slovami: „Šťastní sú mierni, lebo oni zdedia zem.“ ​(Matúš 5:5) Pravdepodobne mal na mysli Žalm 37:29, ktorý predpovedá: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ Ježiš vedel, že Jehovovým predsavzatím bolo, aby úprimní ľudia žili navždy na rajskej zemi. Jehova hovorí: „Ja sám som urobil zem, ľudstvo i zvieratá, ktoré sú na  povrchu zeme, svojou veľkou silou... a dal som ju tomu, komu sa to ukázalo správnym v mojich očiach.“ — Jeremiáš 27:5.

Úžasný nový svet

9. Aký svet uvedie Božie Kráľovstvo?

Po Armagedone uvedie Božie Kráľovstvo úžasnú „novú zem“, v ktorej „bude bývať spravodlivosť“. (2. Petra 3:13) Akou obrovskou úľavou to bude pre ľudí prežijúcich Armagedon, keď budú oslobodení od tohto utláčajúceho a skazeného systému vecí! Ako sa len budú tešiť z toho, že vošli do spravodlivého nového sveta pod nebeskou vládou Kráľovstva a že majú vyhliadku na úžasné požehnania a večný život! — Zjavenie 7:9–17.

10. Čo zlé už nebude pod vládou Kráľovstva?

10 Ľudí už nebudú ohrozovať vojny, zločinnosť, hlad ani dravé zvieratá. „Ja uzavriem [so svojím ľudom] zmluvu pokoja a istotne spôsobím, že škodiace divé zviera bude odstránené z krajiny... A poľný strom dá svoje ovocie a zem vydá svoj výnos a naozaj budú na svojej pôde v bezpečí.“ „Budú musieť prekovať svoje meče na radlice a svoje oštepy na záhradnícke nožnice. Nepozdvihnú meč, národ proti národu, ani sa už viac nebudú učiť vojne. A budú sedieť každý pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nikto nespôsobí, aby sa chveli.“ — Ezechiel 34:25–28; Micheáš 4:3, 4.

11. Prečo môžeme dôverovať, že telesné choroby prestanú?

11 Choroby, žiaľ a aj smrť budú odstránené. „A nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘ Ľudu, ktorý býva v krajine, bude odpustené ich previnenie.“ ​(Izaiáš 33:24) „[Boh im] zotrie... každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli... ‚Hľa, robím všetky veci nové.‘“ ​(Zjavenie 21:4, 5) Ježiš počas pobytu na zemi ukázal, že v sile, ktorú mu dal Boh, to dokáže urobiť. Ježiš chodil po celej krajine a s pomocou svätého  ducha uzdravoval chromých a liečil chorých. — Matúš 15:30, 31.

12. Aká je nádej pre mŕtvych?

12 Ježiš robil ešte viac. Kriesil mŕtvych. Ako na to reagovali pokorní ľudia? Keď vzkriesil jedno 12-ročné dievča, jej rodičia ‚zostali od veľkého nadšenia celí bez seba‘. (Marek 5:42) To bol ďalší príklad toho, čo bude Ježiš robiť na celej zemi za vlády Kráľovstva, lebo v tom čase „nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých“. (Skutky 24:15) Predstav si to veľké nadšenie, keď budú tí, čo zomreli, skupina po skupine ožívať a opäť sa stretávať so svojimi milovanými! Nepochybne bude pod dohľadom Kráľovstva prebiehať veľké vzdelávacie dielo, aby bola „zem... istotne naplnená poznaním o Jehovovi tak, ako vody pokrývajú samotné more“. — Izaiáš 11:9.

„Nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých“

Jehovova zvrchovanosť obhájená

13. Ako sa ukáže správnosť Božej vlády?

13 Na konci tisícročnej vlády Kráľovstva bude mať ľudská rodina opäť dokonalú myseľ a dokonalé telo. Zem bude celosvetovou edenskou záhradou, rajom. Bude tu pokoj, šťastie, bezpečie a láskyplná ľudská spoločnosť. Pred vládou Kráľovstva nebolo nikdy v ľudskej histórii nič také vidieť. Potom sa ukáže obrovský rozdiel medzi predchádzajúcimi tisícami rokov biedneho panovania ľudí a tisícročným veľkolepým panovaním Božieho nebeského Kráľovstva. Bude vidno, že Božia vláda uplatňovaná prostredníctvom Božieho Kráľovstva je v každom ohľade úplne nadradená ľudskej vláde. Božie právo vládnuť, jeho zvrchovanosť, bude úplne obhájené.

14. Čo sa na konci tisícročia stane so vzbúrencami?

14 Na konci tisícročia Jehova umožní dokonalým ľuďom, aby uplatnili svoju schopnosť slobodne sa rozhodnúť, komu chcú slúžiť. Biblia ukazuje, že „Satan bude uvoľnený zo svojho väzenia“. Opäť sa pokúsi zviesť ľudí a niektorí z nich si zvolia nezávislosť od Boha. Jehova sa postará o to, aby ‚tieseň nenastala druhý raz‘, a zničí Satana, jeho démonov a všetkých, ktorí sa vzbúria proti jeho zvrchovanej vláde. Nikto nebude môcť namietať, že niekto z ľudí, ktorí budú vtedy navždy zničení, nemal na výber alebo že jeho zlé správanie spôsobila nedokonalosť. Nie, ľudia budú podobní dokonalému Adamovi a Eve, ktorí sa dobrovoľne rozhodli vzbúriť proti Jehovovej spravodlivej vláde. — Zjavenie 20:7–10; Náhum 1:9.

Lojálni ľudia opäť nadobudnú správny vzťah k Jehovovi

15. Aký vzťah získajú k Jehovovi lojálni ľudia?

15 Naproti tomu pravdepodobne väčšina ľudí sa rozhodne podporiť Jehovovu zvrchovanú vládu. Keď budú všetci vzbúrenci zničení, spravodliví budú stáť pred Jehovom, lebo prejdú záverečnou skúškou lojálnosti. Týchto lojálnych Jehova potom prijme za svojich synov a dcéry. Preto nadobudnú vzťah k Bohu, aký k nemu mali Adam a Eva predtým, ako zhrešili. Splní sa teda Rimanom 8:21: „Tiež samo tvorstvo [ľudstvo] bude oslobodené z otroctva porušiteľnosti a bude mať slávnu slobodu Božích detí.“ Prorok Izaiáš predpovedá: „[Boh] navždy pohltí smrť a Zvrchovaný Pán Jehova istotne zotrie slzy zo všetkých tvárí.“ — Izaiáš 25:8.

Nádej na večný život

16. Prečo je správne tešiť sa na odmenu v podobe večného života?

16 Aká úžasná vyhliadka čaká verných, keď vedia, že Boh na nich bude večne vylievať hojnosť duchovných a hmotných dobrodení! Žalmista vhodne povedal: „Otváraš svoju ruku a uspokojuješ [správnu] túžbu všetkého živého.“ ​(Žalm 145:16)  Jehova povzbudzuje ľudí z pozemskej triedy, aby mali túto nádej na život v Raji ako súčasť viery v neho. Hoci sporná otázka Jehovovej zvrchovanosti je dôležitejšia, Jehova nežiada od ľudí, aby mu slúžili bez vyhliadky na odmenu. Lojálnosť Bohu a nádej na večný život sú v celej Biblii neoddeliteľne späté ako pevná časť viery, ktorú má kresťan v Boha. „Ten, kto sa približuje k Bohu, musí veriť, že je a že sa stáva darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú.“ — Hebrejom 11:6.

17. Ako Ježiš ukázal, že je správne, keď nás podporuje naša nádej?

17 Ježiš povedal: „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ ​(Ján 17:3) Týmito slovami spojil poznanie Boha a jeho predsavzatí s odmenou, ktorú to prináša. Napríklad keď zločinec žiadal Ježiša, aby si naňho po príchode do svojho Kráľovstva spomenul, Ježiš povedal: „Budeš so mnou v raji.“ ​(Lukáš 23:43) Nepovedal tomu mužovi, len aby veril, aj keď nedostane žiadnu odmenu. Vedel, že Jehova chce, aby jeho služobníci mali nádej na večný život na rajskej zemi, aby pomocou nej mohli vytrvávať, keď sa v tomto svete stretávajú s rôznymi skúškami. A tak kresťanovi vyhliadka na odmenu veľmi pomáha vytrvávať.

Budúcnosť Kráľovstva

18, 19. Čo bude s Kráľom a Kráľovstvom po skončení tisícročnej vlády?

18 Akú úlohu bude mať Kráľ Ježiš Kristus a 144 000 kráľov a kňazov po Miléniu, keďže Kráľovstvo bolo pomocnou vládou, ktorú Jehova použil, aby zem a jej ľudskí obyvatelia mohli dospieť k dokonalosti a k zmiereniu s Bohom? „Potom koniec, keď odovzdá kráľovstvo svojmu Bohu a Otcovi, keď zničí každú vládu a každú vrchnosť a moc. Lebo musí vládnuť ako kráľ, dokiaľ mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy.“ — 1. Korinťanom 15:24, 25.

19 Ak teda Kristus odovzdá Kráľovstvo Bohu, ako máme chápať biblické texty, ktoré hovoria o tom, že Kráľovstvo potrvá navždy? Výsledky, ktoré Kráľovstvo dosiahne, budú trvalé. Kristovi bude navždy preukazovaná česť za úlohu, ktorú vykonal v záujme obhájenia Božej zvrchovanosti. Ale keďže hriech a smrť budú v tom čase už odstránené a ľudstvo bude vykúpené, nebude viac potrebná jeho úloha Vykupiteľa. Zavŕšená bude aj tisícročná vláda Kráľovstva, a tak už nebude potrebné, aby medzi Jehovom a poslušným ľudstvom zostala nejaká pomocná vláda. Tak bude „Boh každému všetkým“. — 1. Korinťanom 15:28.

20. Ako môžeme zistiť, čo prinesie budúcnosť Kristovi a jeho 144 000 spoluvládcom?

20 Akú úlohu bude mať Kristus a jeho spoluvládcovia v budúcnosti, po skončení tisícročnej vlády? To Biblia nehovorí. Jednako si môžeme byť istí, že Jehova im dá mnoho ďalších výsad služby v celom stvorení. Kiež dnes všetci podporujeme Jehovovu zvrchovanú vládu, aby sme dostali večný život, a tak aby sme mohli v budúcnosti zistiť, aké predsavzatie má Jehova s Kráľom a jeho spolukráľmi a spolukňazmi, ako aj s celým úžasným vesmírom.