Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mali by ste skúmať iné náboženstvá?

Mali by ste skúmať iné náboženstvá?

 Mali by ste skúmať iné náboženstvá?

„NAVŠTEVOVAL som kresťanské zhromaždenia takmer rok a rád som druhým rozprával o Božom Kráľovstve,“ hovorí Miguel, ktorý je dnes Jehovovým svedkom v Južnej Amerike. „Potom som začal počúvať náboženské relácie v rozhlase a venovať pozornosť náboženským kazateľom v televízii. Myslel som si, že také programy mi môžu pomôcť lepšie pochopiť ľudí iného náboženstva. Uvedomoval som si, že ich náuky nie sú v súlade s Bibliou, ale bol som zvedavý.“

Jorge z tej istej krajiny horlivo učil druhých o pravom uctievaní. No od istého času aj on začal venovať pozornosť náboženským rozhlasovým a televíznym programom. „Človek by mal vedieť, čo si druhí myslia,“ hovorieval. Keď sa ho niekto opýtal na potenciálne nebezpečenstvo takého kontaktu s falošnými náukami, zvyčajne odpovedal: „Nič nemôže podkopať vieru človeka, ktorý pozná biblickú pravdu.“ Tieto skúsenosti vyvolávajú dôležitú otázku: Je múdre počúvať, čomu veria druhí?

Rozoznajte pravé kresťanstvo

Po smrti apoštolov sa pravé uctievanie začalo znečisťovať mnohými napodobeninami kresťanstva, ktoré postupne vznikali. Ježiš to predvídal a odhalil spôsob, ako rozlíšiť tieto napodobeniny kresťanstva od pravého kresťanstva. Najprv varoval: „Majte sa na pozore pred falošnými prorokmi, ktorí k vám prídu v ovčom rúchu, ale vnútri sú to draví vlci.“ Potom dodal: „Poznáte ich podľa ovocia.“ ​(Matúš 7:15–23) Praví Ježišovi nasledovníci praktizujú to, čo Ježiš učil, a možno ich ľahko spoznať podľa znamenitého ovocia. Navštevujú ľudí a vysvetľujú im z Písiem, čo je  Božie Kráľovstvo, tak ako to robil Ježiš. Nasledujúc Ježišov príklad, nezapájajú sa do politiky a spoločenských sporov. Prijímajú Bibliu ako Božie Slovo a uznávajú ho za pravdivé. Oznamujú Božie meno. A keďže sa snažia prejavovať lásku, čomu sa učia od Boha, nezapájajú sa do vojen. Namiesto toho sa k sebe správajú ako bratia. — Lukáš 4:43; 10:1–9; Ján 13:34, 35; 17:16, 17, 26.

Podľa Písiem je možné vidieť „rozdiel medzi spravodlivým a zlým, medzi tým, ktorý slúži Bohu, a tým, ktorý mu neslúžil“. (Malachiáš 3:18) Praví Boží ctitelia sú dnes zjednotení v mysli a v skutkoch, rovnako ako boli zjednotení kresťania v prvom storočí. (Efezanom 4:4–6) Prečo by ste mali skúmať presvedčenie druhých alebo byť naň zvedavý, keď ste už našli taký zbor pravých kresťanov?

Majte sa na pozore pred falošnými učiteľmi

Biblia pripúšťa, že aj po spoznaní biblickej pravdy je možné duchovne sa znečistiť falošnými náukami. Apoštol Pavol varoval: „Dajte si pozor, aby vás azda niekto neodviedol ako svoju korisť filozofiou a prázdnym klamom podľa ľudskej tradície, podľa základných vecí sveta, a nie podľa Krista.“ ​(Kolosanom 2:8) Aký živý obraz podáva tento text! Tak ako divé zvieratá chcú odvliecť a pohltiť svoju korisť, aj falošní učitelia môžu predstavovať skutočné nebezpečenstvo.

Je pravda, že Pavol si všímal, čomu iní verili. Raz začal prejav slovami: „Muži, Aténčania, vidím, že podľa všetkého máte väčšiu bázeň pred božstvami ako iní. Lebo keď som sa prechádzal a pozorne pozeral vaše predmety uctievania, našiel som aj oltár, na ktorom bolo napísané: ‚Neznámemu Bohu‘.“ ​(Skutky 17:22, 23) Pavol však nesýtil svoju myseľ filozofiami gréckych rečníkov pravidelne.

Jedna vec je informovať sa o pôvode a náukách falošných náboženstiev a celkom iná vec je sýtiť sa nimi. * Jehova ustanovil „verného a rozvážneho otroka“, ktorý má poskytovať vyučovanie založené na Božom Slove. (Matúš 4:4; 24:45) Pavol napísal: „Nemôžete mať účasť pri ‚Jehovovom stole‘ a pri stole démonov. Alebo ‚podnecujeme Jehovu k žiarlivosti‘?“ — 1. Korinťanom 10:20–22.

Niektorí z falošných učiteľov kedysi mohli byť pravými kresťanmi, ale potom sa odvrátili od pravdy k bludnej ceste. (Júda 4, 11) Nemalo by nás to prekvapovať. Ježiš po svojich slovách o „vernom a rozvážnom otrokovi“, ktorý predstavuje skupinu pomazaných kresťanov, hovoril aj o triede „zlého otroka“, ktorá sa sťažuje: „Môj pán sa oneskoruje“, a táto trieda začína biť svojich spoluotrokov. (Matúš 24:48, 49) Títo jednotlivci a ich nasledovníci často nemajú jasné vlastné náuky; zaujíma ich len podkopávanie viery druhých. Apoštol Ján o nich napísal: „Ak niekto k vám prichádza a neprináša toto učenie, nikdy ho neprijímajte do svojho domu, ani ho nezdravte.“ — 2. Jána 10; 2. Korinťanom 11:3, 4, 13–15.

Úprimní ľudia, ktorí hľadajú pravdu, urobia dobre, ak starostlivo zvážia, čo si vypočujú z druhých náboženstiev. Časom Boh požehná úprimných ľudí, ktorí hľadajú pravdu. Biblia o božskej múdrosti hovorí: „Ak to budeš stále hľadať ako striebro a stále po tom pátrať ako po skrytých pokladoch, vtedy... nájdeš pravé poznanie Boha.“ ​(Príslovia 2:4, 5) Praví kresťania nepočúvajú náuky falošných náboženstiev, lebo našli poznanie Boha prostredníctvom Biblie a kresťanského zboru a zažili, ako Jehova žehná tých, ktorí sa týmto poznaním riadia. — 2. Timotejovi 3:14.

[Poznámka pod čiarou]

^ 10. ods. Kniha Ľudstvo hľadá Boha, ktorú vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., ponúka základné informácie o pôvode a náukách mnohých svetových náboženstiev.