Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Môžete sa priblížiť k neviditeľnému Bohu?

Môžete sa priblížiť k neviditeľnému Bohu?

 Môžete sa priblížiť k neviditeľnému Bohu?

‚Ako si môžem vytvoriť blízky vzťah s niekým, koho nevidím?‘ možno sa opýtate. Táto otázka sa môže zdať oprávnená. Ale zamyslite sa:

NAKOĽKO je dôležitý zrak pri vytváraní láskyplných a trvalých vzťahov? Nie sú neviditeľné faktory rovnako dôležité, ak nie ešte dôležitejšie? Sú! Preto si niektorí ľudia vytvorili blízky vzťah s druhým pravidelnou korešpondenciou; ich listy úprimne hovoria o tom, čo majú radi, čo nemajú radi, hovoria o cieľoch, o zásadách, o zmysle pre humor a o ďalších črtách osobnosti či o záujmoch.

Aj nevidiaci ľudia dokazujú, že zrak nie je pri rozvíjaní si blízkeho vzťahu s druhou osobou nevyhnutný. Pouvažujte napríklad o Edwardovi a Gwen, manželskom páre nevidiacich. * Edward sa zoznámil s Gwen v škole pre dospelých nevidiacich, kde boli spolužiakmi. Obdivoval Gwenine vlastnosti, najmä jej čestnosť v reči a správaní a jej vynikajúci postoj k práci. Na druhej strane Gwen k Edwardovi priťahovalo, ako sa vyjadrila, že „prejavoval všetky vlastnosti, ktoré mi boli pri výchove vštepované ako dôležité“. Začala sa známosť a o tri roky sa zosobášili.

„Keď ste spolu,“ hovorí Edward, „slepota pri budovaní si vzťahu s druhým človekom naozaj neprekáža. Možno sa navzájom nevidíte, ale pocity nie sú slepé.“ Dnes, po 57 rokoch, sa majú stále veľmi radi. Hovoria, že tajomstvo ich nádherného vzťahu zahŕňa najmenej štyri veci: (1) všímať si vlastnosti toho druhého, (2) premýšľať o týchto vlastnostiach a nechať sa nimi priťahovať, (3) udržiavať dobrú komunikáciu a (4) navzájom spolupracovať.

Tieto štyri veci sú nevyhnutné pre akýkoľvek dobrý vzťah, či už je to medzi priateľmi, medzi manželskými partnermi, alebo čo je ešte dôležitejšie, medzi ľuďmi a Bohom. V nasledujúcom článku si ukážeme, ako nám tieto veci môžu pomôcť vytvoriť si blízky vzťah s Bohom, aj keď Boha nemôžeme vidieť. *

[Poznámky pod čiarou]

^ 4. ods. Mená boli zmenené.

^ 6. ods. Vzťah s Bohom je na rozdiel od vzťahu medzi ľuďmi založený na viere v jeho existenciu. (Hebrejom 11:6) Dôkladný rozbor toho, ako si vybudovať silnú vieru v Boha, nájdete v knihe Existuje Stvoriteľ, ktorý má o vás záujem?, ktorú vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.