Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kde môžete nájsť dobré rady?

Kde môžete nájsť dobré rady?

 Kde môžete nájsť dobré rady?

Poradenstvo sa v súčasnosti stalo obchodom s ročným obratom mnoho miliárd dolárov. Ľudia potrebujú pomoc. Heinz Lehmann, odborník v oblasti duševného zdravia, hovorí: „[Dnešná spoločnosť] má nedostatky v oblasti vzdelávania i v sociálnej oblasti. Náboženské hodnoty už nemajú takú váhu ako kedysi. Rodiny sú oveľa nestabilnejšie... a preto ľudia tápu.“ Eric Maisel hovorí: „Tí, ktorí sa kedysi pri duševných, duchovných a telesných problémoch obracali na svojho kmeňového šamana, na pastora alebo na rodinného lekára, teraz hľadajú riešenie v populárnych príručkách.“

AMERICKÁ psychologická spoločnosť vytvorila komisiu, ktorá mala preskúmať toto rýchle sa rozvíjajúce odvetvie. Títo odborníci povedali, že i keď sú tu „obrovské možnosti na poskytovanie pomoci ľuďom, aby dokázali pochopiť samých seba i druhých... reklamné slogany a názvy, ktoré tieto programy sprevádzajú, sú stále bombastickejšie a senzačnejšie“. Istý dopisovateľ novín Toronto Star uviedol: „Vedzte, že je množstvo nábožensko-duchovných podvrhov... Zvlášť si dávajte pozor na všetky tie knihy, magnetofónové nahrávky či semináre zamerané na sebazlepšovanie, ktoré toho ponúkajú príliš veľa za príliš krátky čas s vynaložením príliš malého úsilia či sebadisciplíny.“ Určite existuje veľmi veľa ľudí, ktorí sa skutočne usilujú podporiť ľudí v núdzi. Smutným faktom však je, že mnohí bezcharakterní jednotlivci zarábajú na osamelosti a utrpení ľudí a neponúkajú žiadnu skutočnú pomoc ani skutočné riešenie.

Čo je teda hlavným zdrojom pomoci, ktorému môžeme dôverovať? Kde môžeme nájsť praktické rady, ktoré budú stále platné?

Zdroj spoľahlivého vedenia

Americký kazateľ 19. storočia Henry Ward Beecher povedal: „Biblia je pre teba lodnou mapou od Boha, ktorá ťa vedie, chráni ťa pred stroskotaním, ukazuje ti, kde je prístav a ako sa tam dostať a nenabehnúť pritom na skaly alebo na plytčiny.“ Iný človek o Biblii povedal: „Na Písmo nebude nikto nikdy príliš dospelý; s pribúdajúcimi rokmi stále viac chápeme jeho šírku a hĺbku.“ Prečo by ste mali tomuto zdroju venovať vážnu pozornosť?

Biblia sa sama odporúča týmito slovami: „Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti, aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený pre každé dobré dielo.“ ​(2. Timotejovi 3:16, 17) Obsah Biblie pochádza od samotného Zdroja života, od Jehovu Boha. (Žalm 36:9) A Jehova Boh ako Zdroj života vie presne, ako sme vytvorení, ako nám to pripomína Žalm 103:14: „Veď sám dobre pozná, ako sme  utvorení, pamätá, že sme prach.“ Preto môžeme mať plnú dôveru v hodnotu Biblie.

Biblia obsahuje veľké množstvo zásad a pokynov, ktoré môžete na svoj úžitok uplatniť za každých okolností, do ktorých sa môžete dostať. Prostredníctvom nej nám Boh hovorí: „Toto je tá cesta. Choďte po nej.“ ​(Izaiáš 30:21) Môže dnes Biblia naozaj pomôcť uspokojiť potreby ľudí? Pozrime sa.

Biblia pomáha, keď potrebujeme...

Prekonať úzkostlivé starosti. Biblia nám hovorí: „O nič sa úzkostlivo nestarajte, ale nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou; a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie, bude strážiť vaše srdce a vaše myšlienkové sily prostredníctvom Krista Ježiša.“ ​(Filipanom 4:6, 7) Dokázalo sa skutočne, že modlitba je účinná pri vyrovnávaní sa s emocionálnou úzkosťou, ktorá súvisí s ekonomickými ťažkosťami, sexuálnym zneužívaním a slovným týraním alebo so smrťou niekoho milovaného? Zamyslite sa nad nasledujúcou skúsenosťou.

Jackie hovorí o tom, čo cítila, keď sa dozvedela o sexuálnom zneužití svojej dcéry: „Pocit viny z toho, že človek nie je schopný ochrániť svoje dieťa, sa nedá opísať. Musela som bojovať s pocitmi rozhorčenia, trpkosti a hnevu. Tieto pocity mi začínali ničiť život. Zúfalo som potrebovala, aby mi Jehova chránil srdce.“ Znovu a znovu si čítala Filipanom 4:6, 7 a potom začala túto radu usilovne uplatňovať. „Každý deň som sa modlila; opakovane som prosila o to, aby ma nezničili negatívne pocity, a Jehova mi pomohol vypestovať si pokojné a radostné srdce. Vnútri naozaj cítim pokoj,“ hovorí Jackie.

Aj vy sa niekedy môžete ocitnúť v situácii, ktorú nedokážete ovládať alebo riešiť a ktorá so sebou prináša emocionálnu úzkosť. Keď uplatníte nabádanie Biblie a budete sa modliť, môžete sa s tým úspešne vyrovnať. Žalmista nás povzbudzuje slovami: „Uvaľ svoju cestu na Jehovu a spoľahni sa naňho, a on sám bude konať.“ — Žalm 37:5.

Povzbudenie. Žalmista vyjadril toto ocenenie: „Jehova, zamiloval som si obydlie tvojho domu a miesto, kde prebýva tvoja sláva. Moja noha bude istotne stáť na rovnom mieste; medzi zhromaždenými davmi budem žehnať Jehovu.“ ​(Žalm 26:8, 12) Biblia nás povzbudzuje, aby sme sa pravidelne zhromažďovali pri uctievaní Jehovu. Ako môže toto spoločenstvo uspokojiť vaše potreby? Čo zistili iní?

Becky hovorí: „Moji rodičia neslúžia Jehovovi, a tak mi odporujú vždy, keď sa snažím robiť niečo, čo súvisí so službou Bohu. Dostať sa na zhromaždenie ma stojí veľa úsilia.“ Becky si myslí, že získala mnoho požehnaní, pretože vynakladá veľkú námahu, aby mohla pravidelne navštevovať kresťanské zhromaždenia. „Zhromaždenia posilňujú moju vieru, a tak môžem odolať každodenným tlakom, ktoré na mňa doliehajú ako na študentku, dcéru a Jehovovu služobníčku. Ľudia v sále Kráľovstva sú celkom iní ako študenti v škole. Sú starostliví, ochotní pomôcť a naše rozhovory sú vždy povzbudivé. Sú to skutoční priatelia.“

Áno, keď poslúchame pokyn Biblie, aby sme sa spolu pravidelne stretávali na zhromaždeniach, Jehova môže uspokojiť našu potrebu prijímať povzbudenie. Tu zažívame pravdivosť žalmistových slov: „Boh je pre nás útočišťom a silou, pomocou, ktorá sa pohotovo nájde v tiesňach.“ — Žalm 46:1.

Uspokojujúcu a hodnotnú prácu. „Buďte stáli, nepohnuteľní, majte vždy hojnosť práce v Pánovom diele, pretože viete, že vaša namáhavá práca v spojitosti s Pánom nie je márna,“ hlása Biblia. (1. Korinťanom 15:58) Je ‚práca v Pánovom diele‘ naozaj uspokojujúca? Dosahuje sa kresťanskou službou niečo cenné?

 Amelia hovorí, čo si myslí: „Študovala som Bibliu s istými manželmi, ktorí stáli pred rozchodom. Pomáhala som aj jednej žene, ktorej dcéra zomrela násilnou smrťou. Túto ženu trápila neistota, pokiaľ ide o stav mŕtvych. Uplatnenie biblických zásad vnieslo v oboch prípadoch do života týchto ľudí pokoj a nádej. Pociťovala som veľkú radosť a uspokojenie, lebo som mala podiel na poskytovaní pomoci týmto ľuďom.“ Scott hovorí: „Keď máte vo zvestovateľskej službe nejakú dobrú skúsenosť, zavediete nové biblické štúdium alebo zažijete úspech pri neformálnom vydávaní svedectva, budete o tom hovoriť celé roky. Rovnaké pocity a nadšenie ožívajú zakaždým, keď o tom hovoríte! Zo služby pramení najväčšia a najtrvalejšia radosť.“

Je zrejmé, že keď títo ľudia uplatnili pokyn Biblie a stali sa aktívnymi služobníkmi, uspokojilo to ich potrebu venovať sa uspokojujúcej a hodnotnej práci. Pozývame vás, aby ste sa aj vy začali zúčastňovať na tomto diele vzdelávania ďalších ľudí o Božích cestách a zásadách, a uvidíte, že z toho budete mať osobný úžitok. — Izaiáš 48:17; Matúš 28:19, 20.

Majte úžitok z Božieho Slova

Biblia je v dnešnom svete nepochybne dôveryhodným zdrojom usmernení, ktoré možno uplatniť. Ak chceme mať z Biblie úžitok, je potrebné neustále vynakladať úsilie. Musíme ju pravidelne čítať, študovať a rozjímať o nej. Pavol nabádal: „Uvažuj o týchto veciach; zahĺb sa do nich, aby bol tvoj pokrok zjavný všetkým.“ ​(1. Timotejovi 4:15; 5. Mojžišova 11:18–21) Boh vám dáva záruku, že ak budete pracovať na uplatnení jeho rád zapísaných v Biblii, budete úspešní. Sľubuje: „Dôveruj Jehovovi... Všímaj si ho na všetkých svojich cestách a on sám urovná tvoje chodníky.“ — Príslovia 3:5, 6.

[Obrázky na strane 31]

Poslúchanie biblických rád vedie k veľmi uspokojivému životu