Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Boj s korupciou pomocou meča ducha

Boj s korupciou pomocou meča ducha

 Boj s korupciou pomocou meča ducha

„Oblečte si novú osobnosť, ktorá bola stvorená podľa Božej vôle v pravej spravodlivosti a vernej oddanosti.“ — Efezanom 4:24.

NA VRCHOLE slávy bola Rímska ríša najväčším ľudským administratívnym útvarom, aký tento svet videl. Rímske zákonodarstvo bolo také účinné, že je ešte stále základom zákonníkov mnohých krajín. Napriek tomu, že Rím dosiahol veľké úspechy, jeho légie nedokázali zvíťaziť nad jedným zákerným nepriateľom: nad korupciou. Korupcia nakoniec urýchlila pád Ríma.

Apoštol Pavol bol jedným z tých, ktorí trpeli pod skorumpovanými rímskymi úradníkmi. Rímsky miestodržiteľ Félix, ktorý ho vypočúval, zjavne vedel, že Pavol je nevinný. Ale ako jeden z najskorumpovanejších miestodržiteľov svojej doby odkladal Pavlov súd, lebo dúfal, že Pavol mu dá peniaze, aby si zabezpečil prepustenie na slobodu. — Skutky 24:22–26.

Pavol však namiesto úplatku otvorene hovoril Félixovi ‚o spravodlivosti a sebaovládaní‘. Félix nezmenil svoje spôsoby a Pavol zostal vo väzení, lebo sa nesnažil vyhnúť súdnemu procesu pomocou úplatku. Kázal posolstvo pravdy a čestnosti a žil v súlade s tým. „Veríme, že máme poctivé svedomie,“ napísal židovským kresťanom, „pretože si prajeme správať sa vo všetkom poctivo.“ — Hebrejom 13:18.

 Taký postoj bol v ostrom protiklade s morálkou tej doby. Félixov brat Pallas bol jedným z najbohatších mužov staroveku a svoje bohatstvo — odhadované na 45 miliónov dolárov — si nahromadil takmer výlučne z úplatkov a vydierania. No jeho majetok pôsobí celkom bezvýznamne v porovnaní s miliardami dolárov, ktoré niektorí skorumpovaní vládcovia 20. storočia ukryli na tajných bankových účtoch. Len naivný človek by si mohol myslieť, že dnešné vlády vyhrali boj s korupciou.

Keďže korupcia pôsobí už tak dlho, mali by sme prísť k záveru, že je to proste súčasť ľudskej povahy? Alebo sa dá korupcia nejako obmedziť?

Ako sa dá korupcia obmedziť?

Zjavne prvým krokom na obmedzenie korupcie je uznanie skutočnosti, že korupcia je deštruktívna a nesprávna, lebo prináša prospech bezcharakterným ľuďom na úkor ostatných. Určitý pokrok sa v tomto smere nepochybne urobil. James Foley, námestník ministra zahraničných vecí USA, povedal: „Všetci si uvedomujeme, že cena za úplatkárstvo je vysoká. Úplatky podkopávajú dobrú vládu, poškodzujú ekonomický výnos a rozvoj, deformujú obchodovanie a v konečnom dôsledku na ne doplácajú občania na celom svete.“ Mnohí by s ním súhlasili. Dňa 17. decembra 1997 podpísalo 34 významných krajín „konvenciu o úplatkoch“, ktorá by mala mať „výrazný vplyv na celosvetový boj proti korupcii“. Táto konvencia „vyhlasuje za zločin ponúkať, sľubovať alebo dávať úplatok zahraničnému verejnému činiteľovi s cieľom získať alebo udržať si medzinárodné obchodné styky“.

Úplatky s cieľom získať obchodné kontrakty v iných krajinách sú však len špičkou korupčného ľadovca. Celoplošné odstránenie korupcie si vyžaduje druhý, oveľa ťažší krok: zmenu srdca, alebo skôr zmenu mnohých sŕdc. Ľudia na celom svete sa musia naučiť nenávidieť korupciu. Iba vtedy podplácanie zanikne. Preto časopis Newsweek uviedol, že podľa názoru niektorých by vlády mali „podporovať všeobecný zmysel pre občiansku poctivosť“. Protikorupčná lobistická skupina Transparency International tiež odporúča, aby jej priaznivci „zasiali ‚semeno čestnosti‘“ na svojom pracovisku.

Boj proti korupcii je morálny boj, ktorý nemožno vyhrať len pomocou zákonov alebo „meča“ súdnych trestov. (Rimanom 13:4, 5) Semená poctivosti a čestnosti musia byť zasiate do sŕdc ľudí. Najlepšie sa to dá urobiť pomocou toho, čo apoštol Pavol opísal ako „meč ducha“, čiže pomocou Božieho Slova, Biblie. — Efezanom 6:17.

Biblia odsudzuje korupciu

Prečo Pavol odmietol tolerovať korupciu? Lebo chcel konať vôľu Boha, „ktorý voči nikomu nie je predpojatý ani neprijíma úplatok“. (5. Mojžišova 10:17) Okrem toho Pavol nepochybne pamätal na tento konkrétny pokyn v mojžišovskom Zákone: „Nebudeš predpojatý ani neprijmeš úplatok, lebo úplatok zaslepuje oči múdrych a prekrúca slová spravodlivých.“ ​(5. Mojžišova 16:19) Kráľ Dávid si tiež uvedomoval, že Jehova nenávidí korupciu, a preto žiadal, aby ho Boh nepočítal medzi hriešnikov, „ktorých pravica je plná úplatkárstva“. — Žalm 26:10.

Tí, ktorí úprimne uctievajú Boha, majú aj ďalšie dôvody na odmietanie korupcie. „Právom dáva kráľ krajine stabilitu,“ napísal Šalamún, „ale ten, kto chamtivo túži po úplatkoch, ju strháva.“ ​(Príslovia 29:4, New International Version) Právo — najmä keď je uplatňované počnúc najvyšším predstaviteľom v spoločnosti — prináša stabilitu, zatiaľ čo korupcia ochudobňuje krajinu. Zaujímavý postreh uverejnil časopis Newsweek: „V systéme, kde každý chce kúsok z korupčného koláča a vie, ako ho získať, sa ekonomika môže jednoducho zrútiť.“

Aj keď sa ekonomika celkom nezrúti, tí, čo milujú právo, pociťujú frustráciu z toho, že sa korupcia nekontrolovane rozmáha. (Žalm 73:3, 13) Zraňuje to aj nášho Stvoriteľa, toho,  ktorý nás stvoril s vrodenou túžbou po spravodlivosti. V minulosti Jehova zasahoval, aby vykorenil bezohľadnú korupciu. Napríklad obyvateľom Jeruzalema otvorene povedal, že ich vydá do rúk nepriateľov.

Prostredníctvom proroka Micheáša Jehova povedal: „Počujte to, prosím, hlavy Jakobovho domu a velitelia domu Izraela, ktorí máte odpor k právu a ktorí krivíte všetko, čo je rovné. Jeho vlastné hlavy súdia iba za úplatok a jeho kňazi vyučujú len za cenu a jeho proroci uskutočňujú veštenie iba za peniaze... Preto pre vás bude Sion zoraný ako obyčajné pole a z Jeruzalema sa stanú obyčajné hromady trosiek.“ Korupcia spôsobila rozpad spoločnosti v Izraeli, tak ako o stáročia neskôr rozložila Rím. Asi storočie po tom, čo Micheáš napísal tieto slová, bol Jeruzalem presne podľa Božej výstrahy zničený a opustený. — Micheáš 3:9, 11, 12.

Nijaký človek ani národ však nemusí byť skorumpovaný. Boh povzbudzuje zlých, aby opustili svoj spôsob života a zmenili svoje zmýšľanie. (Izaiáš 55:7) Chce, aby každý z nás nahradil chamtivosť nesebeckosťou a korupciu spravodlivosťou. „Kto podvádza poníženého, pohanil svojho Tvorcu, ale oslavuje Ho ten, kto preukazuje priazeň biednemu,“ pripomína Jehova. — Príslovia 14:31.

Úspešný boj s korupciou pomocou biblickej pravdy

Čo môže človeka podnietiť, aby urobil takú zmenu? Tá istá sila, ktorá podnietila Pavla, aby zanechal život farizeja a stal sa odvážnym nasledovníkom Ježiša Krista. „Božie slovo je živé a vykonáva moc,“ napísal. (Hebrejom 4:12) Aj dnes biblická pravda podporuje poctivosť, dokonca aj medzi tými, ktorí boli predtým hlboko zapletení do korupcie. Všimnime si jeden príklad.

Krátko po skončení vojenskej služby sa Alexander, ktorý pochádza z východnej Európy, pripojil ku gangu zameranému na čierny obchod, vydieranie a podplácanie. * „Mojou úlohou bolo vymáhať od bohatých podnikateľov peniaze za ochranu,“ hovorí. „Keď som si získal dôveru nejakého podnikateľa, iní členovia našej skupiny sa mu vyhrážali násilím. Nato som sa mu ponúkol, že vec dám do poriadku — za tučnú odmenu. Moji ‚klienti‘ mi ďakovali, že im pomáham riešiť ich problémy, hoci v skutočnosti som ich vyvolal. Možno to znie zvláštne, ale túto stránku mojej práce som mal rád.

Mal som rád aj peniaze a vzrušenie, ktoré mi ponúkal tento spôsob života. Jazdil som v drahom aute, žil som v peknom byte a mal som dosť peňazí, aby som si kúpil, čo som chcel. Ľudia sa ma báli, čo mi dávalo určitý pocit moci. Mal som dojem, že sa ma nikto nemôže dotknúť a že som nad zákonom. Akékoľvek problémy s políciou sa dali vyriešiť buď prostredníctvom jedného právneho experta, ktorý poznal spôsoby, ako obísť právny systém, alebo podplatením tej správnej osoby.

No medzi tými, ktorí sa živia korupciou, zriedkakedy existuje lojálnosť. Jednému členovi nášho gangu som sa znepáčil a zrazu som bol nežiaduci. Prišiel som o svoje luxusné auto, o svoje peniaze, o svoju náročnú priateľku. Dokonca ma surovo zbili. Tento obrat ma donútil vážne sa zamyslieť nad zmyslom života.

Niekoľko mesiacov predtým sa moja mama stala Jehovovou svedkyňou a ja som začal čítať literatúru svedkov. K zamysleniu ma priviedol text z Prísloví 4:14, 15: ‚Na chodník skazených nevstupuj a nekráčaj po ceste zlých. Vyhýbaj sa jej, nechoď po nej, odvráť sa od nej a choď ďalej.‘ Takéto pasáže ma presvedčili, že tí, ktorí chcú viesť život zločincov, nemajú žiadnu skutočnú budúcnosť. Začal som sa modliť k Jehovovi a prosiť ho, aby ma viedol správnou cestou. Študoval som Bibliu s Jehovovými svedkami a nakoniec som oddal svoj život Bohu. Odvtedy žijem poctivo.

 Samozrejme, žiť v súlade s normami čestnosti znamená zarábať oveľa menej peňazí. Ale teraz viem, že mám budúcnosť a že môj život má skutočný zmysel. Uvedomujem si, že môj predošlý spôsob života so všetkými tými drahými vecami, ktoré k nemu patrili, bol len ako domček z karát, ktorý sa každú chvíľu môže zrútiť. Predtým bolo moje svedomie necitlivé. Teraz, keď som v pokušení urobiť niečo nepoctivé — hoci aj v malých veciach —, ma svedomie vďaka štúdiu Biblie vždy usmerní. Snažím sa žiť v súlade so Žalmom 37:3, ktorý hovorí: ‚Dôveruj Jehovovi a konaj dobro; bývaj na zemi a počínaj si s vernosťou.‘“

„Kto nenávidí úplatky, bude žiť“

Biblická pravda môže človeka podnietiť, aby zvíťazil nad korupciou, ako to zistil aj Alexander. Urobil zmeny v súlade s tým, čo hovorí apoštol Pavol v liste Efezanom: „Máte odložiť starú osobnosť, ktorá zodpovedala vášmu predchádzajúcemu spôsobu správania a ktorá sa kazí podľa svojich klamných žiadostí; ale buďte obnovení v sile, ktorá podnecuje vašu myseľ, a oblečte si novú osobnosť, ktorá bola stvorená podľa Božej vôle v pravej spravodlivosti a vernej oddanosti. Preto teraz, keď ste odložili falošnosť, hovorte každý pravdu so svojím blížnym, lebo sme údmi, ktoré patria k sebe. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech tvrdo pracuje a svojimi rukami koná dobrú prácu, aby mal čo rozdávať tým, čo sú v núdzi.“ ​(Efezanom 4:22–25, 28) Od takejto premeny závisí samotná budúcnosť ľudstva.

Keby chamtivosť a korupcia boli ponechané bez kontroly, mohli by zruinovať zem, tak ako sa pričinili o rozpad Rímskej ríše. Našťastie, Stvoriteľ ľudstva neplánuje nechať tieto veci na náhodu. Rozhodol, že bude „privedená skaza na tých, ktorí kazia zem“. (Zjavenie 11:18) A tým, ktorí túžia po svete bez korupcie, Jehova sľubuje, že zakrátko tu budú „nové nebesia a nová zem... a v tých bude bývať spravodlivosť“. — 2. Petra 3:13.

Pravda, dnes nemusí byť ľahké žiť v súlade s normami čestnosti. No Jehova nás uisťuje, že z dlhodobého hľadiska „chamtivý človek prináša svojej rodine ťažkosti, ale kto nenávidí úplatky, bude žiť“. * (Príslovia 15:27, New International Version) Keď dnes odmietame korupciu, dávame tým najavo, že to myslíme úprimne, keď sa k Bohu modlíme: „Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ — Matúš 6:10.

Kým čakáme na zásah tohto Kráľovstva, každý z nás môže ‚siať semeno v spravodlivosti‘ tak, že odmietne ospravedlňovať korupciu alebo sa na nej podieľať. (Hozeáš 10:12) Ak to budeme robiť, aj náš život bude svedčiť o moci inšpirovaného Božieho Slova. Meč ducha dokáže nad korupciou zvíťaziť.

[Poznámky pod čiarou]

^ 20. ods. Meno bolo zmenené.

^ 28. ods. Samozrejme, je rozdiel medzi úplatkom a prepitným. Kým cieľom úplatku je prekrútenie spravodlivosti alebo má nejaký iný nečestný účel, prepitné je vyjadrením ocenenia za preukázané služby. To bolo vysvetlené v „Otázkach čitateľov“ v Strážnej veži číslo 7 z roku 1987.

[Obrázok na strane 7]

Pomocou Biblie si môžeme vypestovať „novú osobnosť“ a vyhýbať sa korupcii