Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo viete o čarodejníctve?

Čo viete o čarodejníctve?

 Čo viete o čarodejníctve?

ČARODEJNÍCTVO! Čo sa vám vynorí v mysli pri tomto slove?

Pre mnohých je to vec povier a fantázie, ktorú netreba brať vážne. Podľa nich čarodejníctvo existuje len v ríši predstáv — staré bosorky oblečené v plášťoch s kapucňami, ktoré hádžu do kotla, v ktorom čosi buble, netopierie krídla, menia ľudí na žaby, preháňajú sa na metlách po nočnej oblohe a pritom sa zlomyseľne chichocú.

Pre druhých zas čarodejníctvo nie je nič na smiech. Niektorí výskumníci hovoria, že viac ako polovica svetového obyvateľstva je presvedčená, že čarodejnice a čarodejníci skutočne existujú a môžu ovplyvňovať život iných. Milióny veria, že čarodejníctvo je zlé, nebezpečné a že je to niečo, čoho sa treba báť. Napríklad jedna kniha o africkom náboženstve hovorí: „V živote Afričanov je hlboko zakorenená viera v pôsobenie a nebezpečenstvo zlej mágie, kúzelníctva a čarodejníctva... Čarodejníci a kúzelníci sú najnenávidenejšími ľuďmi v ich spoločenstve. Dodnes sa na niektorých miestach stáva, že ich ostatní ľudia ubijú na smrť.“

V západných krajinách však čarodejníctvo získalo novú masku serióznosti. Knihy, televízia a filmy výrazne rozptýlili strach z čarodejníctva. Analytik zábavy David Davis hovorí: „Čarodejnice sú zrazu mladšie a rozhodne príťažlivejšie. Hollywood dokáže rýchlo postrehnúť trend... Tým, že čarodejnice urobil príťažlivejšími a milšími, môžu sa zapáčiť širšiemu publiku vrátane žien a menších detí.“ Hollywood vie, ako premeniť akýkoľvek trend na výnosnú investíciu.

Niektorí hovoria, že čarodejníctvo sa stalo jedným z najrýchlejšie rastúcich duchovných hnutí v Spojených štátoch. V celom vyspelom svete stále viac ľudí inšpirovaných feministickým hnutím a rozčarovaných hlavnými náboženstvami hľadá duchovné naplnenie v rôznych formách čarodejníctva. Čarodejníctvo má v skutočnosti toľko foriem, že ľudia sa nevedia zhodnúť ani na význame slova „čarodejník“. No ľudia, ktorí sa hlásia k čarodejníctvu, sa často stotožňujú s náboženstvom Wicca — jeden slovník ho definuje ako „pohanské prírodné náboženstvo, ktoré má korene v predkresťanskej západnej Európe a ktoré bolo  v 20. storočí oživené“. * Preto sa mnohí označujú aj za pohanov alebo novopohanov.

Počas dejín boli čarodejnice nenávidené, prenasledované, mučené, dokonca zabíjané. Nie div, že moderné čarodejnice sa veľmi snažia vylepšiť si imidž. V jednom prieskume sa desiatok čarodejníc pýtali, aké posolstvo si najviac želajú odovzdať verejnosti. Ich odpoveď zhrnula výskumníčka Margot Adlerová takto: „Nie sme zlé. Neuctievame Diabla. Neškodíme ľuďom ani ich nezvádzame. Nie sme nebezpečné. Sme obyčajní ľudia ako vy. Máme rodinu, prácu, nádeje a sny. Nie sme kult. Nie sme tajuplné... Nemusíte sa nás obávať... Sme vám podobné oveľa viac, ako si myslíte.“

Tento odkaz je prijímaný v stále väčšej miere. Ale znamená to, že v súvislosti s čarodejníctvom nie je nijaký dôvod na obavy? Pouvažujme o tejto otázke v ďalšom článku.

[Poznámka pod čiarou]

^ 6. ods. Anglické slovo pre čarodejníctvo „witchcraft“ pochádza zo staroanglických slov „wicce“, ktoré sa vzťahuje na ženy venujúce sa čarodejníctvu, a „wicca“, ktoré sa vzťahuje na takých mužov.